S prekoceanko do metamorfoze
 / 3. 4. 2017
Apel in čevljar, Prešeren in Kopitar (aka Vesel-Koseski), Bleiweis in Kurnik, Zupan in policaj
 / 3. 10. 2016
kriza, kriza, kriza, krizaaa
 / 30. 5. 2012
Subscribe to
randomness