22. 3. 2021 – 17.00

Obmejno prefrekvenčevanje

Audio file

Radio Ognjišče je na zunanjega ministra Anžeta Logarja naslovilo pismo, v katerem opozarja na tožbe italijanskih radijskih postaj zaradi prekrivanja radijskih frekvenc na zahodni meji in državo poziva na aktivnejše sodelovanje. Direktor radia, Franci Trstenjak, je ministra seznanil s tem, da je Radio Ognjišče zaradi tožb že moralo prenehati s predvajanjem z oddajnika na Sveti gori, trenutno pa je deležen groženj s tožbami glede signala iz oddajnikov na Kuku, Belem križu in Trstelju. Ti oddajniki naj bi namreč vplivali na oddajanje italijanskih radijskih postaj Radio 101 v Vidmu in Radia 105 ter Fragola v Trstu. Komentira Trstenjak.

Izjava

Težave z interferenco italijanskih radijskih postaj trajajo že desetletja - vse od osamosvojitve. Ker je radijski frekvenčni spekter omejen, mora biti njihova dodelitev urejena na mednarodni ravni, sicer pride do prekrivanja. Italija je sicer podpisala takšno mednarodno pogodbo, ki na ravni Združenih narodov pod okriljem mednarodne telekomunikacijske zveze, znane pod kratico ITU, ureja meddržavno regulacijo analognih radijskih frekvenc, imenovano Ženeva 84, a je ni ratificirala. Pojasni Miran Dolenec, vodja sekcije Oddajniki in zveze na RTV Slovenija.

Izjava

Italijanske komercialne radijske postaje torej lahko dobijo katerokoli frekvenco na delu spektra, ki ga ne zasedajo državne postaje, ne ozirajoč se na sosednje države. V obmejnih območjih to pomeni, da italijanske analogne radijske postaje oddajajo na istih frekvencah kot tuje radijske postaje. 

To pomeni, da se tako na italijanski kot v tem primeru na slovenski strani na isti frekvenci znajdeta dve radijski postaji, ena italijanska in ena slovenska. Italijanske radijske postaje potem na italijanskih lokalnih sodiščih tožijo slovenske radijske postaje, ker njihovi oddajniki segajo v Italijo in jim jemljejo promet. Stroški pravnih postopkov v Italiji segajo v stotisoče evrov, kar si relativno manjše slovenske radijske postaje za razliko od tržaških ali videmskih ne morejo privoščiti. Komentira Marko Zupan z radia Ognjišče.

Izjava

Ker sta obe državi članici Evropske unije, se sodbe omenjenih lokalnih italijanskih sodišč v prid njihovih radijev lahko izvršujejo tudi v Sloveniji. Slovenski radiji imajo možnost pritožbe, a šele na drugostopenjskem sodišču in po tem, ko jim je bil z računov denar že odvzet, vrh tega pa lahko pritožbe trajajo leta in leta. Več o tem Dolenec.

Izjava

Težav z italijanskimi radiji nima samo Slovenija; z interferenco iz Italije se soočajo tudi Francija, Švica, Avstrija, Hrvaška in Malta. Italijanske sosede se na različne načine spopadajo s takšnimi motnjami. Švicarji, ki imajo dodatno svobodo, saj niso v Evropski uniji, so recimo po neuradnih informacijah delu severne Italije, odvisnemu od uvožene švicarske elektrike, to začasno izklopili in ob meji postavili močne oddajnike, ki jih je plačala država in ki so enostavno preglasili italijanske. Tudi RTV Slovenija naj bi po neuradnih informacijah v preteklosti “testirala novo tehnologijo” na Primorskem, kjer so postavili močne oddajnike z istim namenom. S Trstelja je tako odmevala Vstala primorska po širnih planjavah padske nižine, vse tja do Milana, po nekaterih pričevanjih pa naj bi se glas osvoboditve slišal celo do New Yorka. Dolenec pojasni vlogo slovenske države pri posredovanju v takšnih sporih.

Izjava

Podobne pomoči niso deležni na Radiu Ognjišče, kar je tudi razlog, da so se s pismom obrnili na državne institucije.

Slovensko državno odvetništvo lahko odgovarja s kontratožbami, a bo rešitev spora morala priti izven okvira pravdanja s posameznimi predatorskimi tožbami italijanskih komercialnih radijev. Vključevati bo morala politično rešitev v sodelovanju z italijanskim državnim vrhom, ki bi moral začeti upoštevati določila mednarodnih dogovorov o dodeljevanju frekvenc. Frekvenco OFFsajda je motil vajenec Petar, tožil je Svetina.

Aktualno-politične oznake

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj