1. 5. 2022 – 16.00

ŠOU bi v Gardaland

Audio file

Današnjo oddajo 5 minut za boljši ŠOU posvečamo poslovanju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s turistično agencijo TraveLover. Agencijo je leta 2017 ustanovil nekdanji študentski poslanec Marko Anderlič, ki je bil v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani izvoljen leta 2014 kot predstavnik Fakultete za pomorstvo in promet. Kljub temu da je Anderlič deloval kot nepovezani poslanec, je znano, da je bil v času opravljanja poslanske funkcije blizu skupini Povezani.

Bivši poslanec še danes prijateljuje z vidnimi člani skupine Povezani. Med temi lahko izpostavimo prokurista ŠOU v Ljubljani Andreja Boleta, s katerim je Anderlič poslovno sodeloval do leta 2018. Bil je namreč zastopnik enega od Boletovih podjetij – turistične agencije KLIK2GO. Kot je razvidno iz objav na socialnih omrežjih, Anderličev odnos s člani skupine Povezani ni zgolj posloven. Na fotografiji, posneti v vrvežu ene od divjih noči v klubu Cirkus, ga srečamo v objemu s funkcionarjem, ki je zadolžen za turistično ponudbo ljubljanske študentske organizacije – vodjo resorja za obštudijske dejavnosti Luko Kopinškom, vidnejšim članom skupine Povezani z Zdravstvene fakultete. Iz postavk resorja za obštudijske dejavnosti in resorja za mednarodno sodelovanje, ki ga prav tako obvladujejo Povezani, se financira večji del turistične ponudbe ŠOU. Lansko leto smo ŠOU vprašali, če je na sodelovanje s turistično agencijo vplivalo Anderličevo prijateljstvo s člani skupine Povezani. Piarovka ŠOU, Iva Meršnik, odgovarja, da »o morebitnih osebnih odnosih nima informacij«.

Na redakciji smo lani zaprosili za vpogled v finančna poročila omenjenih resorjev, ki nam je bil omogočen šele po več kot enem letu. Iz izpiskov finančnih kartic lahko vidimo, da je turistična agencija TraveLover že mesec dni po ustanovitvi postala privilegiran ponudnik za izvedbo izletov, ki jih organizira ŠOU. Agencija je od leta 2017 do danes po podatkih iz erarja od ŠOU prejela 157 tisoč evrov, kar znaša skoraj 66 odstotkov vseh nakazil javnih plačnikov. Druge osebe javnega prava, ki poslujejo z agencijo TraveLover, so Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, kjer fakultetno študentsko organizacijo in študentski svet zasedajo Povezani, Študentska organizacija univerze na Primorskem in kranjska Osnovna šola Orehek. Med letoma 2017 in 2020 so nakazila omenjenih oseb javnega prava predstavljala skoraj 50 odstotkov vseh poslovnih prihodkov turistične agencije.

Poslovanje agencije TraveLover je torej odvisno od naročil oseb javnega prava, med katerimi je ŠOU po višini nakazil daleč pred drugimi. Od ŠOU smo dobili pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jo je leta 2019 sklenil z agencijo TraveLover. Poleg direktorja Andreja Klasinca sta ŠOU zastopala tedanji vodji resorjev za mednarodno sodelovanje in obštudijske dejavnosti, Mitja Zorič in Tilen Vodeb Žmavc, oba iz kvote Povezanih, na strani TraveLoverja pa se je podpisal še takratni prokurist Davorin Mikoš, nekdanji vodja maturantskega Mondial Travel. Tako Žmavc kot Anderlič sta bila v preteklosti Mondialova promotorja.

ŠOU je od uveljavitve spremembe Zakona o skupnosti študentov oktobra 2019 zavezan k delovanju v skladu s predpisi, ki urejajo postopke javnega naročanja. ŠOU smo vprašali, kako so do takrat izbirali ponudnike – piarovka Meršnik odgovarja, da »so do aprila 2020 ponudnike izbirali skladno s pravili internih aktov«. Iz postavk resorjev za mednarodno sodelovanje in obštudijske dejavnosti je agencija leta 2019 prejela skoraj 35 tisoč evrov, kar se ne sklada s transakcijami, ki jih prikazuje erar – glede na erar naj bi agencija leta 2019 od ŠOU prejela dobrih 61 tisoč evrov. Neujemanja med erarjevimi izkazi in finančnimi poročili resorjev, zadolženih za turistično ponudbo, so vidna tudi v letih 2017 in 2018. ŠOU neujemanja pojasnjuje s tem, da znesek, ki ga prikazuje erar, vsebuje tudi poslovanje študentskih organizacij posameznih visokošolskih zavodov ali ŠOVZ-jev. Podatkov o tem, katere fakultetne študentske organizacije poslujejo z agencijo TraveLover, pa ŠOU, po besedah predstavnice za odnose z javnostmi, nima.

TraveLover je izvajalec več turističnih projektov, ki se ponavljajo vsako leto v ponudbi resorjev za obštudijske dejavnosti in mednarodno sodelovanje. Večji del turistične ponudbe ŠOU sestavljajo enodnevne in večdnevne ekskurzije – obiski evropskih prestolnic in ostalih za turiste privlačnih mest. Tovrstne ekskurzije lahko opišemo kot skupek kulturnih vsebin – panoramskih voženj z ladjicami in sprehodov po starih mestnih jedrih – in nočnega zabavnega programa v kakšnem od lokalnih klubov. Najbolj obiskane izmed turističnih aktivnosti v organizaciji resorjev so ekskurzije v Gardaland in enodnevna smučanja – ponavadi na smučišču Cerkno.

Izlete družno organizirata resor za obštudijske dejavnosti in resor za mednarodno sodelovanje. Več dogodkov je financiranih dvojno – resorja svoje dogodke organizirata ob istem času na istem kraju. Leta 2019 je TraveLover za izvedbo enodnevnega smučarskega izleta na smučišču Cerkno iz postavk obeh resorjev prejel skoraj sedem tisoč evrov. Istega leta je turistična agencija Kompas za izvedbo drugega smučarskega dogodka prejela zgolj tisoč evrov. Naj omenimo, da do dvojnega financiranja prihaja vsako leto pri skoraj vseh smučarskih projektih in vseh izletih v Gardaland.

Med letoma 2017 in 2019 je TraveLover za izvedbo treh enodnevnih izletov v Gardaland – biserov ŠOU-ove turistične ponudbe – od ŠOU prejel slabih 27 tisoč evrov. Študenti, ki so se udeležili izletov v Gardaland, so za adrenalinsko pustolovščino odšteli 35 evrov, z izjemo tistih, ki so se za prijavo na ekskurzijo odločili last minute – za te se je cena dvignila na 45 evrov. Letos pa bodo študenti za obisk Gardalanda s ŠOU-om plačali 50 evrov – inflaciji se kakopak ne moremo izogniti. Kot je razvidno iz objav obeh resorjev na socialnih omrežjih, študentska javnost kaže velik interes za izlete v Gardaland. Izleti so dobro obiskani – leta 2019 naj bi Gardaland obiskalo kar 550 študentov.

Izleti v Gardaland niso zgolj dobro obiskani, so tudi zelo donosni. ŠOU je imel presežek prihodkov pri vseh izletih med letoma 2017 in 2019. Če se zanašamo na število udeležencev, ki ga prikazuje Facebook, lahko vidimo, da je ŠOU-vu, potem ko so TraveLoverju plačali za izvedbo izleta v Gardaland, leta 2017 od prodaje kart ostalo od dva do štiri tisoč evrov, leta 2018 pa od dva do tri tisoč evrov. Leta 2019 pa je izlet v Gardaland ŠOU prinesel znatno več denarja – okoli deset tisoč evrov. Na tem mestu se lahko vprašamo, zakaj ŠOU, ki sredstva iz študentskega dela prejema za organizacijo študentom dostopnih turističnih izletov, služi s prodajo kart študentom. Kam se je razporedil presežek dohodkov, ni znano. ŠOU nam do zaključka redakcije še ni odgovoril na vprašanja – na odgovore čakamo že skoraj dva tedna.

Iz finančnih kartic pa je razvidno tudi, da imajo nekateri študentski funkcionarji pri porabi javnega denarja posebne privilegije. Leta 2018 je tedanji vodja resorja za obštudijske dejavnosti in član skupine Povezani Bojan Tepić do Gardalanda prišel drugače kot ostali študenti. Približno 330 študentov je v zabaviščni park prispelo z avtobusi, Tepić pa se je odločil za udobnejšo in hitrejšo možnost. V Gardaland je prispel z osebnim avtomobilom, za kar mu je bila povrnjena kilometrina v višini 300 evrov. Leta 2018 je bil osebni avtomobil Tepićevo priljubljeno prevozno sredstvo. Z njim je ŠOU izletnike pospremil tudi v Banjo Luko in Prago, za kar je skupaj prejel slabih 620 evrov kilometrine. Tudi drugi funkcionarji ŠOU strogo ločujejo delo in prosti čas. Leta 2019 si je Tepićev naslednik na položaju vodje resorja za obštudijske dejavnosti Tilen Vodeb Žmavc na enem od smučarskih izletov privoščil kosilo, ki je stalo 40 evrov. Stroški so mu bili povrnjeni. Delo je delo, četudi na oddihu. Živel praznik dela!

Pisal je Tibor.

 

Finančne kartice resorjev za mednarodno sodelovanje in obštudijske dejavnosti:

smucanje-cerkno-2019-resor-za-obstudijske-dejavnosti.pdf

smucanje-cerkno-2019-resor-za-mednarodno-sodelovanje.pdf

izlet-v-gardaland-2019-resor-za-obstudijske-dejavnosti.pdf

izlet-v-gardaland-2019-resor-za-obstudijske-dejavnosti-3.pdf

izlet-v-gardaland-2019-resor-za-obstudijske-dejavnosti-2.pdf

izlet-v-gardaland-2019-resor-za-mednarodno-sodelovanje.pdf

bojan-tepic-kilometrina-za-prago.pdf

bojan-tepic-kilometrina-za-gardaland-in-banjo-luko-1.pdf

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj