ŠOUP v prenovi

Oddaja
17. 2. 2022 - 12.00

Konec lanskega leta so študentje Univerze na Primorskem s približno dvoodstotno povprečno volilno udeležbo izvolili 12 novih študentskih poslancev. Ti jih bodo v študentskem zboru Študentske organizacije Univerze na Primorskem, krajše ŠOUP, zastopali še do jeseni leta 2023. Tokratni Šouvizor bo namenjen kratkemu pregledu ne tako nove funkcionarske zasedbe ŠOUP in dosedanjemu poteku njihovega mandata.

Volitve v ŠZ ŠOUP
 / 14. 10. 2021
Polovica trenutnih poslank in poslancev je to funkcijo zasedala že v prejšnjem mandatnem obdobju. Čeprav se primorski funkcionarji ne združujejo v poslanske klube ali liste in tako načeloma vsak kandidira samostojno, tudi novih 6 članov študentskega zbora, kot kaže, podpira že utečeno vodstvo ŠOUP. Za predsednika študentske organizacije je bil namreč soglasno ponovno izvoljen Jure Ciglar, ki je na čelu ŠOUP že od leta 2018.

Predsedstvo ŠOUP sestavljajo štirje sekretarji, ki so bili v tem mandatu prav tako izvoljeni soglasno, z glasovi vseh prisotnih poslancev. V predsedstvu ostajata Dimitar Miloshev in Tjaša Mele, ki sta sekretarski funkciji opravljala že v prejšnjem mandatnem obdobju, nova člana predsedstva pa sta postala še Taš Kolman in Andrej Fras.

V nadzorni svet ŠOUP so poslanci ponovno soglasno izvolili Adimirja Preradovića, nekdanjega predsednika primorskega študentskega zbora, in še en znan obraz, Gregorja Guliča. Gulič je v študentsko organiziranje vstopil leta 2016 kot prvi predsednik novoustanovljene Obalne dijaške skupnosti. Leta 2017 je kariero v študentski politiki nadaljeval kot poslanec v študentskem zboru ŠOUP, isto leto pa se je povzpel tudi na položaj predsednika Študentskega sveta Univerze na Primorskem. Gulič je že v prejšnjem mandatu, torej od leta 2019, opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta ŠOUP. Od leta 2019 je tudi eden izmed štirih predstavnikov študentov v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Dolgoletni študentski funkcionar je med drugim neposredno dejaven na ravni državne politike. Gulič je namreč aktiven član Socialnih demokratov, ki jih v Kopru od leta 2019 sicer vodi njegova mama Natalija Gulič. Z SD so povezani tudi nekateri drugi funkcionarji ŠOUP. Leta 2020 se je na obali, na primer, vzpostavila koprska izpostava Mladega foruma SD, na mesto njenega prvega predsednika pa je bil izvoljen David Šavron, nekdanji predsednik volilne komisije ŠOUP in nekdanji član razsodišča Študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS. Na mesto podpredsednice je bila imenovana Janja Klančar, ki je skupaj z Guličem članica Študentskega sveta Fakultete za management.

Tudi dolgoletni predsednik in direktor ŠOUP Sebastjan Kokl je bil član Socialnih demokratov, na fotografijah uradnega Facebook profila Tanje Fajon pa lahko najdemo trenutnega predsednika ŠOUP Jureta Ciglarja. Na vprašanje, ali gre v njegovem primeru prav tako za kakšne formalnejše politične povezave, so nam s ŠOUP odgovorili, da Ciglar ni član nobene stranke in da se »[p]redsednik ŠOUP redno udeležuje vseh volitev, vendar ni politično aktiven«.

V okviru študentske politike se primorski funkcionarji najpogosteje povezujejo z ljubljanskimi Povezanimi. Pri povezovanju izstopata predvsem že omenjeni Gulič in Andrej Pirjevec, trenutni predsednik ŠOS in nekdanji Guličev naslednik na mestu predsednika Obalne dijaške skupnosti. Z družbenih omrežij je razvidno, da sta Gulič in Pirjevec socialno povezana z Rokom Petričem, Alenom Nikolo Rajkovićem, Urošem Novakom in drugimi vidnimi člani skupine Povezani.

Povezave med funkcionarji ŠOUP in ljubljanskimi Povezanimi imajo tudi bolj materializirano obliko. ŠOUP od leta 2019 posluje s turistično agencijo TraveLover v lasti Marka Anderliča, nekdanjega poslanca v Študentskem zboru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU v Ljubljani. Anderlič, ki je v študentskem zboru formalno sicer deloval kot nepovezani poslanec, je v praksi socialno in poslovno povezan s Skupino Povezani. Njegovo podjetje Travelover se v precejšnji meri opira na poslovanje s ŠOU v Ljubljani, s ŠOUP in fakultetami, na katerih študentske organizacije in svete vodijo Povezani. ŠOUP je po podatkih Erarja podjetju TraveLover v obdobju med začetkom leta 2019 in koncem leta 2021 nakazal slabih 19.000 evrov, od tega samo v zadnjem letu 11.500, kar je najvišji finančni priliv, ki ga je agencija TraveLover v letu 2021 prejela z naslova oseb javnega prava. Poleg tega je v letu 2021 ŠOUP približno 6.800 evrov nakazal tudi Anderličevemu espeju GoMinion, ki naj bi se ukvarjal z marketinškimi in promocijskimi aktivnostmi.

Vseštudentsko smučanje, Romantična Verona, Big Beach Spring Break & more
 / 19. 3. 2021
Primorska in ljubljanska študentska organizacija nimata le skupnega turističnega posrednika, pač pa skupaj organizirata tudi izlete in potovanja. V okviru ŠOU v Ljubljani je organizacija tovrstnih dogodkov financirana znotraj Resorja za obštudijske dejavnosti, ki ga vodi Luka Kopinšek, član Povezanih, in znotraj Resorja za mednarodno sodelovanje, ki mu predseduje prav tako Povezani Tilen Vodeb Žmavc. Že v tem kontekstu ni povsem jasno, koliko sredstev iz določenega resorja je namenjenih posameznemu izletu oziroma ali gre za dvojno financiranje istega projekta. Zadeva se še nekoliko zaplete, saj si organizacijo istih dogodkov v nekaterih primerih pripisuje tudi ŠOUP, v drugih pa celo fakultetne študentske organizacije Povezanih. Današnjega smučanja v Cerknem se je tako, na primer, mogoče udeležiti v okviru treh dogodkov: »Vseštudentsko smučanje s ŠOUP«, »Vseštudentsko smučanje s ŠOU« in »Smučanje s FUL Povezanimi«. Že tako plačljiv dogodek naj bi poleg tega podpirala še Študentski Kampus in podjetje G3 Spirits, ki sta oba prav tako povezana s Povezanimi.

Študentje Univerze na Primorskem precej težko spremljajo delovanje študentskega zbora in ostalih funkcionarjev ŠOUP, saj na spletni strani organizacije niso objavljena ne vabila ne zapisniki sej organov ŠOUP. Z organizacije so nam sporočili, da objavo tovrstnih vsebin onemogoča »obsežna prenova spletne strani«. Na vprašanje, zakaj nekatere datoteke in obvestila ŠOUP brez težav objavlja na spletno stran, drugih pa ne, so nam pisno odgovorili, da, citiramo, »[s]kupaj s prenovo poteka tudi urejanje dokumentov, ki jih bomo naložili na spletno stran po zaključku«.

Čeprav študentska javnost torej nima dejanske možnosti spremljanja sej študentskega zbora, so nam s ŠOUP pojasnili, da to ne predstavlja problema, saj so »[š]tudenti in študentke Univerze na Primorskem študentskim poslancem namenili zaupanje na volitvah, gre za legitimno izvoljene predstavnike študentov, ki svoje delo opravljajo skladno s statutom«. Zapisnike prvih štirih sej študentskega zbora so nam sicer posredovali na elektronski naslov in bodo objavljeni pod prispevkom na spletni strani Radia Študent, ki še pred prenovo omogoča tudi tovrstne funkcije.

Prenova spletne strani ŠOUP po njihovih besedah “že dalj časa” onemogoča tudi objavo letnega finančnega načrta. Na spletni strani organizacije tako ni dostopen noben finančni načrt, ki ga je študentski zbor sprejel v preteklih letih. Proračuna za tekoče leto 2022 Študentski zbor ŠOUP še ni sprejel. Ali bo ta, ko bo enkrat sprejet, študentski javnosti dostopen na spletni strani ŠOUP, je po besedah organizacije odvisno od poteka prenove njihove spletne strani. Pri tem predstavniki ŠOUP trdijo, da “natančnega datuma prenove strani žal ne more[jo] napovedati”, na organizaciji pa so se izognili tudi odgovoru na vprašanje, kdo oziroma katero podjetje sploh opravlja to temeljito prenovo spletne strani.

ŠOUP-u bomo sredi njihove dolgotrajne digitalne prenove zato priskočile na pomoč in finančni načrt za leto 2021, ki so nam ga posredovali po elektronski pošti, prav tako objavile pod prispevkom na spletni strani Radia študent. Zadnji del današnjega Šouvizorja pa bomo namenile analizi finančnega načrta ŠOUP za preteklo leto 2021. Pred branjem bilanc nas bosta ogreli Rico Nasty in Flo Milli.

 

Vmesni komad: Rico Nasty ft. Flo Milli - Money

V letu 2021 je Študentska organizacija Univerze na Primorskem razpolagala s slabimi 600.000 evri proračunskih sredstev. Od tega so slabih 330.000 evrov, torej več kot polovico vseh sredstev, namenili za stroške dela. Če k temu prištejemo še materialne stroške, kot so stroški nakupa pisarniškega materiala, stroške tako imenovanih storitev za skupne potrebe, ki, denimo, zajemajo čiščenje in varovanje, ter odhodke, povezane z nakupom in vzdrževanjem nepremičnine ŠOUP na Čevljarski ulici, se znesek, namenjen vzdrževanju organizacije, dvigne na dobrih 475.000 evrov. Zgolj vzdrževanje organizacije torej predstavlja okrog 80 odstotkov celotnega proračuna.

Delež stroškov dela predstavljajo postavke, namenjene honorarjem in sejninam predsedstva, študentskega zbora in strokovnih služb. Sejnine poslancev v študentskem zboru ŠOUP znašajo 50 evrov na sejo, z izjemo predsednika zbora, ki za vsako izvedeno sejo prejme 200 evrov. Med stroški dela najdemo še dve precej neopredeljeni postavki, in sicer “ostali funkcionarji” in “ostali stroški dela iz resorjev”.

Iz ŠOUP so nam pisno odgovorili, da se iz postavke “ostali stroški dela iz resorjev” financirajo, citiramo, “honorarji, kot so študentsko delo, avtorske pogodbe, s. p. itd.”. Konec navedka. Gre torej za honorarje, namenjene vodjem resorjev in njihovim morebitnim svetovalcem. Ker so resorni sekretarji hkrati člani predsedstva, se zastavlja vprašanje, kdo potem prejema sredstva iz postavke “predsedstvo”. Po besedah ŠOUP naj bi bili upravičenci do sredstev iz tega proračunskega mesta “vsi člani predsedstva ŠOUP”.

Iz zapisanega tako izhaja, da je ŠOUP delo štirih članov predsedstva, ki so hkrati tudi vodje resorjev, v svojem proračunu za leto 2021 financiral s sredstvi iz dveh postavk – s 64.000 evrov težko postavko “predsedstvo” in 30.000 evrov vredno postavko “ostali stroški dela iz resorjev”. Nepojasnjeno ostaja tudi, kdo so “ostali funkcionarji”, ki jim je ŠOUP v letu 2021 namenil 21.000 evrov proračunskega denarja. Iz ŠOUP so nam pisno odgovorili le, da so to, citiramo, “študentski funkcionarji na posameznih projektih in člani nadzornega sveta ŠOUP”.

Strokovne službe ŠOUP so v letu 2021 po besedah njegovih predstavnikov zaposlovale sedem oseb “na različnih strokovnih delovnih mestih”. Za njihove plače je letni finančni načrt predvidel 185.000 evrov. Kot so nam pojasnili iz ŠOUP-a, ta različna strokovna delovna mesta vključujejo “sprejemn[o] pisarn[o], subvencioniran[o] študentsk[o] prehran[o], računovodstvo, kadrovsk[o] služb[o], pomoč strokovnih služb pri projektih, odnos[e] z javnostmi, marketing”. Konec navedka.

Zdi se nekoliko nenavadno, da ŠOUP s sedmimi zaposlenimi, dvanajstimi poslanci, petimi člani predsedstva, dvema zunanjima članoma nadzornega sveta in generalno sekretarko razpolaga kar z lastno kadrovsko službo. Obenem je financiranje stroškov dela na infotočkah in točki s subvencionirano študentsko prehrano predvideno tudi pod postavko “stroški dela infotočk in sub[vencionirane] prehrane”. Tem je ŠOUP v letu 2021 namenil 14.000 evrov. Iz finančnega načrta in pisnih odgovorov ŠOUP na naša novinarska vprašanja tako izhaja, da je ŠOUP stroške dela na infotočki in točki s študentsko subvencionirano prehrano financiral iz dveh ločenih postavk v finančnem načrtu. Nejasno je tudi, ali pri infotočki in točki s subvencionirano prehrano gre sploh za dve ločeni pisarni.

Poleg skromnih honorarjev, ki jih za svoje delo prejmejo funkcionarji ŠOUP, je za vsakodnevno delovanje organizacije potrebnih še slabih 170.000 evrov za tako imenovane stroške storitev in najemnin. V tem razdelku finančnega načrta ŠOUP za leto 2021 najdemo nerazdelani postavki “storitve za skupne potrebe” in “strošek drugih storitev”. Iz ŠOUP so pojasnili, da so s 60.000 evrov težko postavko “storitve za skupne potrebe” v letu 2021 financirali tekoče stroške, kot so komunala, voda in elektrika, med drugim pa tudi varovanje, najem kopirnega stroja in zakup računalniških programov.

Iz postavke “strošek drugih storitev” je ŠOUP financiral, citiramo, “strošk[e] iz naslova subvencionirane študentske prehrane, stroške, povezane z vzdrževanjem službenega vozila, in tako dalje”. Tem stroškom je ŠOUP v letu 2021 namenil 40.000 evrov.

Nepojasnjeno ostaja, s katero postavko je ŠOUP v lanskem letu bogato financiral odvetniške storitve. Po podatkih Erarja je Študentska organizacija Univerze na Primorskem Odvetniški pisarni Jereb v letu 2021 nakazala nekaj manj kot 52.000 evrov. Gre za enega izmed najvišjih zneskov, ki jih je ŠOUP nakazal kateremukoli subjektu, vključno s ponudniki študentske prehrane in zavodi, povezanimi s ŠOUP. Za primerjavo, ŠOU v Ljubljani je svojim pravnim zastopnikom, Odvetniški družbi Grešak, v enakem obdobju lani nakazal nekaj več kot 36.000 evrov. Zakaj študentske organizacije potrebujejo tako drage pravne storitve, ostaja neznanka.

Omeniti je treba še eno, prav tako dvoumno postavko v finančnem načrtu za leto 2021. To je postavka “obveznosti do virov sredstev”. Iz ŠOUP so nam pojasnili, da so s sredstvi iz te, dobrih 67.000 evrov vredne postavke financirali, citiramo, “obveznosti po kreditnih pogodbah, povezan[e] z nakupom in obnovo nepremičnine”. Tem so v finančnem načrtu za leto 2021 tako namenili približno 11 % vseh proračunskih sredstev.

Tako. Ko smo se s težavo prebili čez vse materialne stroške, stroške storitev in dela, ki jih je v letu 2021 za normalno delovanje ŠOUP predvidel njegov finančni načrt, nam je ostalo še 82.000 evrov, namenjenih resorni in projektni dejavnosti. Gre za sredstva, s katerimi ŠOUP financira projekte, namenjene 6.000 študentom, ki so vpisani na Univerzo na Primorskem. Znesek, namenjen študentski populaciji, predstavlja manj kot 14 % vseh sredstev v letnem proračunu ŠOUP.

Po 10.000 evrov proračunskih sredstev je ŠOUP v letu 2021 tako namenil delovanju Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem, “[š]portu in rekreaciji”, “[s]vetovanju, informiranju, izobraževanju in podpori študentom” ter “[s]kladu za ogrožene študente”, 15.000 evrov pa “sofinanciranju študentskih namestitev”. 5.000 evrov projektnih sredstev je ŠOUP porabil za “začet[ek] študijskega leta”, še 2.000 pa jih je namenil “obalni dijaški skupnosti”. 20.000 evrov je ostalo za dejavnosti štirih resorjev.

Na naše vprašanje v zvezi z razmerjem med porabo za vzdrževanje organizacije ter porabo za pripravo in izvedbo projektov so se iz ŠOUP pisno odzvali z besedami, da so naše “navedbe izjemno populistične”. Citiramo: “Vsaka organizacija za svoje delo in izvedbo projektov potrebuje strokovne službe in zaposlene, ki morajo za svoje delo prejeti ustrezno plačilo, pri projektih sodeluje tudi veliko število študentov.” Konec citata. Po mnenju predstavnikov ŠOUP-a “s takimi navedbami v javnosti vzbuja[mo] povsem napačen občutek”.

Ne dvomimo, da bodo napačen občutek uspele popraviti ŠOUP-ova strokovna služba za marketing, strokovna služba za odnose z javnostmi, strokovna služba za pomoč strokovnim službam in nenazadnje Anderličev espe za marketing in promocijo.

 

V javnosti sta povsem napačne občutke vzbujali Živa in Marja. Brala sta Muri in Škoda. Tehnicirala sta Klara in Linč. Lektorirala je Teja.

 

Finančni plan ŠOUP za leto 2021

Zapisnik konstitutivne seje ŠZ ŠOUP

Zapisnik 1. redne seje ŠZ ŠOUP

Zapisnik 2. redne seje ŠZ ŠOUP

Zapisnik 3. redne seje ŠZ ŠOUP

 

facebook twitter rss

 

Podprite kakovostne radijske vsebine tudi v koronski dobi, kliknite na

 

Prikaži Komentarje

Komentarji

Kaka amaterska mafija je to, ej. Tej v lj se vsaj znajo malo bolj potrudit

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.