9. 12. 2022 – 16.00

Prava mala olimpijska vas ...

Audio file

Kdor pravi, da se v Mariboru nič ne dogaja, se moti. V drugi polovici julija 2023 bo tam namreč potekal Olimpijski festival evropske mladine, krajše OFEM. Od blizu in daleč se bodo pod Pohorjem zbrali obetavni mladi športniki in športnice, bodoči nosilci olimpijskih kolajn. In ker Maribor ne premore dovolj hotelov in hostlov, ki bi vse te nadobudne športnike gostil, so se odločili, da jih namestijo kar v študentske domove Univerze v Mariboru. To pa, kot smo dokončno izvedele, pomeni, da se bodo študentke in študenti, ki v domovih prebivajo, za čas festivala primorani ali prostovoljno izseliti ali prisilno preseliti iz svojih sob. 

Audio file
4. 12. 2022 – 16.00
Začasnost bivanja

28. novembra je Študentski svet stanovalcev na Facebooku delil informacijo, da je podpisal soglasje k prostovoljni izselitvi študentov. Pred tem so stanovalcem delili anketo, v kateri vprašanja, ali se z izselitvijo strinjajo, ni bilo – študentski svet je zanimalo, kako naj jim izselitev olajšajo. Mnenje poda študentka, ki je želela ostati anonimna.

Izjava

Na upravo študentskih domov smo naslovili več vprašanj, najprej nas je zanimalo, kaj pomeni prostovoljna izselitev. Odgovorili so nam, da, citiramo: »Računamo, da bodo študenti sprejeli predlog in bodo prepustili sobe vrhunskim mladim športnikom iz vse Evrope, ki se bodo udeležili enega največjih tekmovanj, ki jih je kdaj koli gostilo mesto Maribor in Slovenija,« in dodali: »Študente, ki se ne bodo začasno prostovoljno izselili, bomo primorani preseliti, saj je zahteva organizatorja, da se v domu ne smejo mešati športniki in naši študentje.«

Izseljeni ali preseljeni bodo vsi študentje, z izjemo 13. doma na Smetanovi, ki bo namenjen socialno ogroženim študentkam, študentskim družinam in tujcem. Študentka lahko torej izbira med dvema možnostima: lahko se prostovoljno izseli, za 15 dni najde namestitev drugje, je oproščena plačila stanarine za cel mesec julij in se nato 1. avgusta vrne v svojo sobo. Stvari lahko odpelje domov ali pa jih bodo organizatorji skladiščili na zaenkrat še neznani lokaciji. Pridobile smo aneks k pogodbi, ki je pomanjkljivo spisan in na primer ne vsebuje določila o skladiščenju osebnih predmetov in prevzemanju odgovornosti, če se katera izmed več tisoč škatel izgubi. Druga možnost je prisilna preselitev: tisti študenti, ki ne bodo podpisali aneksa o prostovoljni začasni izselitvi, bodo preseljeni na drugo lokacijo in ne bodo oproščeni plačila stanarine. Po zadnjih informacijah bodo dva tedna lahko preživeli v najstarejšem mestu v Sloveniji, na Ptuju, a organizatorji še ne vedo, kje na Ptuju jih bodo namestili. Druga možnost naj bi bila prav tako neznana namestitev v Rušah. Za prisilno preseljene študente naj bi bil na dnevni ravni zagotovljen brezplačen avtobus do Maribora in nazaj.

V praksi pa obstaja še tretja možnost: študenti in študentke lahko v domu ostanejo, če se na festival prijavijo kot prostovoljci in v zameno za svojo sobo 2 tedna delajo zastonj.1 Organizatorji festivala morda niti ne, vsekakor pa bi uprava študentskih domov morala vedeti, da študentka poleti v domu ostaja tudi ali celo predvsem zato, ker v univerzitetnem mestu opravlja plačano študentsko delo, česar pa v primeru prostovoljstva pač ne bo mogla početi.

Na odprti debati, ki je potekala v ponedeljek, 5. decembra, udeležili pa so se je uprava, študenti in organizatorji dogodka, je bilo sporočeno, da študentka, ki se ne bo prostovoljno izselila in bo torej prisilno preseljena, svoje stare sobe ne bo dobila nazaj. Uprava bi lahko izvedla tudi komisijsko izselitev, stroške pa bo moral poravnati študent. Glede na informacije lahko sklepamo, da si zaradi strahu pred trajno izselitvijo večina študentov ne bo upala ne podpisati aneksa k pogodbi, rok za podpis pa je že 23. decembra.

Na debati naj bi študent prava upravo opozoril, da so pogodbe sklenjene do 30. septembra 2023 in da jih zato ne morejo preseliti. V odgovoru uprave je bil študent opozorjen na 12. člen domskega reda, ki pravi: »Stanovalec se je dolžan preseliti v drugo sobo ali dom, kadar to zahteva narava obnovitvenih ali vzdrževalnih del, gospodarnost poslovanja, sanitarni ali zdravstveni ukrepi, športne, kulturne in druge prireditve ali izrečen disciplinski ukrep.« Člen tako dopušča možnost, da uprava študenta izseli zaradi športne prireditve. Nenavadno je to, da gre za nov domski red, ki je bil sprejet leta 2016, v prejšnjem domskem redu, sprejetem leta 2007, dela povedi »športne, kulturne in druge prireditve« ni. Liza Škulj, predsednica študentskega sveta stanovalcev nam je v odgovoru mimogrede zapisala, da se je »o izvedbi festivala začelo govoriti že pred leti«. Čeprav te domneve ne bomo mogli dokazati, obstaja možnost, da so ob sprejetju novega domskega reda člen dopolnili ravno z mislijo na prihajajoči Olimpijski festival evropske mladine oziroma v želji, da Maribor gosti dogodke velikih razsežnosti.²

Pri tem se poraja vprašanje, ali 12. člen dopušča, da se študente preseli na Ptuj ali v Ruše, saj v tem primeru ne gre za preselitev »v drugo sobo ali dom.« Poleg tega pa je pomembno izpostaviti, da bo študentka, ki do 23. decembra ne bo podpisala aneksa, avtomatsko podvržena prisilni preselitvi na lokacijo, ki sploh ni znana oziroma še ni določena, kar je spet problematično. Izseljeni ali preseljeni bodo vsi študentje, študentski pa ostaja 13. dom na Smetanovi, ki bo namenjen socialno ogroženim študentkam, študentskim družinam in tujcem.

Obrnile smo se tudi na Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru in jo prosile za stališče v zvezi z dogajanjem. Prejele smo zgolj kratek odziv: »ŠOUM pozdravlja projekt, hkrati pa je potrebno omeniti, da v sam projekt formalno nismo vključeni in nimamo vseh informacij. Verjamemo, da bo za vse študente, ki so v ranljivih skupinah (študentske družine; študenti invalidi; tisti, ki se zaradi različnih razlogov za ta čas ne morejo preseliti domov ...) primerno poskrbljeno.« Tako se zdi, da je tudi organizacija, katere primarni namen je zagovarjanje študentk in študentov, bolj naklonjena temu, da Maribor postane prava mala olimpijska vas, četudi to pomeni, da študentarija nazaduje. Podobno skop odgovor nam je poslala Univerza: »Univerza v Mariboru podpira projekt Olimpijski festival evropske mladine v letu 2023. Sodelovanje Univerze v Mariboru v projektu sta podprla tako Senat UM kot tudi Upravni odbor UM.«

Med brskanjem za informacijami smo naletele na posnetek regionalne televizije, posnet 3. februarja 2022. Na njem se sliši voditeljica oddaje, odgovarja pa direktorica študentskih domov UM, Maja Krajnc Ružič.

Izjava

Posnetek dokazuje, da je uprava študentskih domov za izselitev vedela že vsaj februarja, verjetno pa že precej prej. To pomeni, da je študentkam in študentom ob podaljšanju pogodbe ali prvem podpisu pogodbe septembra 2022 namenoma zamolčala, da se bodo morali julija 2023 za 2 tedna izseliti. Zaključek izjave direktorice pa napoveduje, da je to šele začetek.³

Oddajo nam je pomagal pripraviti Jan Podbrežnik z Marša, ki izpostavlja, da večina študentov še vedno ni dobro informirana in ne vedo, da bodo svojo sobo morali zapustiti tako ali drugače. Za konec komentira dogajanje.

Izjava

 

 

Popravek

 

Popravek na oddajo »Prava mala olimpijska vas ...« z dne 9. 12. 2022.

Popraveke predvajamo na zahtevo Študentskih domov Univerze v Mariboru. Popravek je bil objavljen tudi v etru en teden kasnje v enakem terminu kot pričujoča oddaja.

 

¹ Navedena trditev ne drži. Organizator OFEM od nas zahteva, da so v času prireditve v študentskih domovih nastanjeni le športniki. Za namestitve prostovoljcev bodo poskrbeli sami.

² Vaša domneva ne drži niti ne more imeti prave osnove. Uprava ŠD je za projekt izvedela iz medijev, ko je Mestna občina Maribor začela o tem javno komunicirati (leta 2021), zato projekt ni mogel vplivati na spremembo domskega reda leta 2016.

³Zapisano ne drži. Začasna izselitev julija 2023 je aktualna za študente, ki v študentskih domovih bivajo to študijsko leto. Z vselitvami in podpisovanjem pogodb za to študijsko leto smo zaključili konec oktobra oziroma v začetkunovembra. Takrat so vsi študenti podpisali pogodbo v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov in razpisom, po katerem imajo pravico v študentskih domovih bivati celo

študijsko leto. v kolikor bi študentom v to pogodbo dodali člen o začasni izselitvi, bi jih s tem v bistvu prisilili, da se začasno izselijo. Sedaj pa imajo možnost podpisati aneks o prostovoljni začasni izselitvi, če se s tem strinjajo. Torej uprava ŠD UM študentom ni namenoma zamolčala informacij, ampakje zavarovala njihov pravni položaj, ker je sedaj izselitev prostovoljna. S študentskim svetom stanovalcev ŠDUM o dogodku OFEM kontaktiramo od samega začetka.

 

 

Slika: osebni arhiv

Avtorji del
Kraj dogajanja

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj