Travniški porabniki

Audio file

Raziskovalna skupina iz Nemčije je v članku v reviji Basic and Applied Ecology pred kratkim predstavila, kakšen vpliv imata rastlinska raznolikost in čas na porabnike – nadzemne nevretenčarje s travnikov.

Audio file
2. 3. 2020 - 7.05
Izguba biodiverzitete in vsi trofični nivoji

Vrstna raznolikost rastlin ima velik vpliv na ekosistemske procese, med katere spadata tudi kroženje energije in dinamika združb. Tako rastlinska raznolikost močno vpliva tudi na stanje različnih trofičnih oziroma prehranjevalnih ravni. Dejavnika, kot sta rastlinska in talna zgodovina oziroma starost travnika, nam lahko pomagata razumeti, zakaj se učinki biodiverzitete na rastlinsko združbo s časom povečujejo. Učinki raznolikosti so bili do zdaj bolje raziskani pri rastlinah kot pri organizmih na višjih trofičnih ravneh. 

Na podlagi preteklih raziskav je skupina pričakovala, da bodo na višjih trofičnih ravneh vzorci podobni kot pri rastlinah, predvsem zaradi povezave med primarnimi proizvajalci, torej rastlinami, in porabniki. V raziskavi so se tako osredotočili na primerjavo učinkov rastlinske raznovrstnosti na združbo nevretenčarskih porabnikov ter njihove funkcije, in sicer v različnih rastlinskih združbah, z različno zgodovino rastlin in tal.

Raziskava je potekala šest let in je del projekta The Jena Experiment, v katerem raziskujejo dolgoročne učinke biodiverzitete na ekosistemske funkcije. V raziskavi so zbirali podatke o pestrosti členonožcev in listni biomasi ter merili pogostost rastlinojedstva in plenilstva.

Rezultati raziskave so pokazali, da rastlinska raznolikost pozitivno vpliva na bogastvo, številnost in raznolikost rastlinojedih porabnikov, medtem ko rastlinska raznolikost ni bistveno vplivala na stopnjo plenilstva nevretenčarjev, malih sesalcev in ptic. Poleg tega se je sestava združbe porabnikov ob naraščajoči raznolikosti rastlinskih združb znatno spremenila.

V nasprotju s pričakovanji raziskovalne skupine starost travnika ni vplivala na to, kako rastlinska raznolikost vpliva na združbo porabnikov in njihove funkcije. Rezultati kažejo, da vplivi časa ne zagotavljajo zadostne razlage za učinke rastlinske raznolikosti na združbe nadzemnih skupin nevretenčarjev. Rastlinska raznolikost je tako največji dejavnik, ki vpliva na združbo porabnikov, torej nadzemnih nevretenčarjev, in njihove funkcije v ekosistemu. Znanstvena skupina je v raziskavi ugotovila, da je to najpomembnejši dejavnik pri varovanju in obnavljanju večtrofične biotske raznovrstnosti.

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj