8. redna seja Študentskega zbora

Oddaja
26. 2. 2015 - 19.00

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje;
2. Predstavitev Zavoda Kersnikova;
3. Imenovanje člana Razsodišča Študentske organizacije Slovenije;
4. Reorganizacija in institucionalne spremembe ŠOU v Ljubljani;
5. Navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani;
6. Razno.

Navzoče je najprej nagovoril in lepo pozdravil predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, Tilen Gorenšek.
Predsedujoči je povedal, da se sedma točka dnevnega reda, zaradi odsotnosti kandidata prestavlja na naslednjo redno sejo.

Nov predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje;
2. Predstavitev Zavoda Kersnikova;
3. Reorganizacija in institucionalne spremembe ŠOU v Ljubljani;
4. Navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani;
5. Razno.

Potrditev zapisnika 7. redne seje;

Poslanci so prejeli zapisnik 6. redne seje. Ker prijav k besedi ni bilo je predsedujoči povedal, da je zapisnik sprejet.
 

Predstavitev Zavoda Kersnikova;
Predsedujoči je k besedi povabil k besedi zagovornika točke, Aleša Logarja.

Aleš LOGAR: Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da bo predstavil enega izmed zavodov ŠOU v Ljubljani, kjer opravlja delo direktorja. Razloţil je, da se je zavod pred tem imenoval K6/4, zoper vodstvo katerega potekajo kazenske ovadbe. Zavod Kersnikova je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen s strani ŠOU v Ljubljani leta 2000, z namenom, da se poveţe galerijo Kapelica, klub Metropol, klub K4 v skupno celoto, poudarek je bil predvsem na klubu K4. Leta 2013 so ugotovili veliko nepravilnosti in zaţeli s finančno sanacijo in reorganizacijo Zavoda, leta 2014 so Zavod tudi preimenovali in ločili med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo in pridobitvijo čim večje transparentnosti. Sanacija naj bi zaključila leta 2016. Zavod je opustil sodelovanje s klubom Metropol, ker so ugotovili, da je bolje vlagati v znanje in izobraţevanje. Predstavil je tudi potek sanacije in dolgove v številkah, kjer je bil 70-odstotni del dolga bil do zunanjih izvajalcev, zdaj pa še 35-odstotkov. Povedal je, da se financirajo po šestih postavkah, viri so ŠOU v Ljubljani, EU razpisi, Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, sponzorji in ostali razpisi. Dodal je še, da so največji problemi s katerimi se ukvarjajo so pretekli dolgovi, klub K4 ne deluje optimalno, krčenje proračunov financerjev. Povedal je, da so v preteklem obdobju začeli tudi evropsko zgodbo, s partnerji in evropskimi smernicami, partnerji so pri enem večjem in enem manjšem razpisu. Ustvarjajo kulturno politiko, na glasbenem in intermedijskem področju z dobrimi podpornimi vsebinami in na področju neformalnega izobraţevanja. Dodal je, da zavod Štirka pokriva področje urbane glasbe in galerija Kapelica pokriva področje intermedijske umetnosti ter predstavil ostalo sestavo Zavoda Kersnikova. Poudaril je, da se zahvaljujejo za vsako financiranje s strani ŠOU v Ljubljani in ga ţelijo investirati v širše dobro ter imajo s ŠOU v Ljubljani skupno poslanstvo. Trudijo se ponujati vedno več vizionarskih kulturnih vsebin vendar so poudarki v prihodnjem letu predvsem zmanjševanje dolga. Ţelijo pa si pridobiti projekt Erasmus plus ter imenovanje v zavod z javnim interesom in okrepiti stabilnost in iskanje novih virov financiranja. Vse pa je povabil, da pridejo na obisk v njihove prostore. Ţelijo si postati boljši in večji z zmanjševanjem dolga, ki je trenutno prepreka pri rasti vendar je poudaril, da se trenutno ustvarja uspešna zgodba. Zahvalil se je za besedo.

Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na glasovanje.
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo Zavoda Kersnikova, zavoda Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Rezultati glasovanja:
ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŢAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Reorganizacija in institucionalne spremembe ŠOU v Ljubljani;
Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Uroša Aničiča.
Uroš ANIČIČ: Vse je lepo pozdravil in povedal, da po uspešni reorganizaciji se z delom nadaljuje tudi letos ter, da bo predstavil vmesno poročilo, kaj so uspeli do zdaj izboljšati. Povedal je, da so na Delovnem telesu za pripravo aktov posodobili štiri pravilnike in sicer, Pravilnik o poslanskih klubih, Pravilnik o delovnih telesih, ker je bilo več mest prostih v delovnih telesih in so uredili, da je lahko več članov posamezne poslanske skupine v delovnih telesih, poleg tega so spremenili Pravilnik o stalni dejavnosti DSL, spremenil pa se je tudi Finančni pravilnik, ki je posodobljen glede na nov zakon o študentskem delu. Povedal je še, da se bo nadaljnje delo opravljalo znotraj začasnega Delovnega telesa za reorganizacijo in institucionalne spremembe ter dodal, da se v to delovno telo še vedno vključiti. Zahvalil se je za pozornost.

Predsedujoči je odprl razpravo in dodal, da naj mu po elektronski pošti obvestijo tisti poslanci, ki bi še ţeleli delovati znotraj omenjena delovnega telesa. Ker prijav k besedi ni bilo, je razpravo zaprl in prešel na glasovanje

.
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s smernicami in potekom reorganizacije in institucionalnih sprememb ŠOU v Ljubljani.
Rezultati glasovanja:
ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŢAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani;
Predsedujoči je besedo predal zagovornici točke, Ani Belčič.
Ana BELČIČ: Vse je lepo pozdravila. Povedala je, da se je na Univerzi v Ljubljani pojavil nov dokument poimenovan Navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani pri katerem je problematično to, da daje Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani pooblastila, da lahko vpliva na velikost študijskih programov. Dodala je, da pod pogojem o merilih za odločanje eno od meril zaposljivost diplomantov in finančna vzdrţnost. Problematična je tudi točka, ki se tiče podaljšanja akreditacije, ki naj se ne bi odobrila, če je brezposelnost diplomantov, zmanjšala bi se tudi mesta, če se je brezposelnost diplomantov povečala. Prebrala je odziv Senata Univerze v Ljubljani, kjer so bili do predloga zadrţani, ker vsebuje točke, ki jih oddaljujejo od temeljnih akademskih vrednot in opaţajo podrejanje Univerze trţni logiki, čemur nasprotujejo. Prepuščanje odločanja Upravnemu odboru pa pomeni tudi znatno krčenje avtonomije članic, so še zapisali. To se jim ti problematično tudi zaradi sestave samega odbora. Poudarili so še, da študenta po študiji čaka še veliko let delovne dobe in se jim zdi nesmiselno zanašanje na trenutne potrebe v gospodarstvu, poleg tega pa so skeptični še glede metode merjenja zaposljivosti diplomanta in zaposlitev in zaposljivost nista prekrivna pojma. Skrbi jih tudi ukrep ustanavljanja plačljivih šol. Zapisali so tudi, da študij in znanje nista dobrini, ki bi ju lahko merili zgolj s povpraševanjem. Dodala je še, da je bila prisotna na Svetu Vlade RS za visoko šolstvo in povedala, da se je rektor Svetlik izrazil proti korporativnemu upravljanju Univerze, ta Navodila pa kaţejo na drugačne teţnje. Dodala je, da bi ţelela dati v razpravo to, ali bi se Zbor ţelel pridruţiti temu odzivu.
Predsedujoči je odprl razpravo in dodal, da se mu zdi smiselno podpreti ta odziv.

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo delovnega gradiva in problematike Navodil za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani ter podpira odziv na Navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani naslovljen na senatorje in vodstvo Univerze.
Rezultati glasovanja:
ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŢAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.
 

Ana BELČIČ: Povedala je, da so prejeli izjavo članov akademske skupnosti Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na financiranje visokega šolstva in upa, da so uspeli zbrati podpise. Dodala je še, da so vzpostavili projekt namenjen digitalizaciji uporabnih gradiv in snemanja predavanj.

Razno.
Predsedujoči je podal nekaj operativnih navodil glede delovnega vikenda.

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness