Nastajajoči študentski TEŠ 6: 1. branje proračuna ŠOU

Oddaja
22. 12. 2014 - 12.00

Lokacija Študentskega kampusa (KLIK)

V četrtek je na ŠOU v Ljubljani potekala tretja redna seja Študentskega zbora. Glavna točka dnevnega reda je bila namenjena prvemu branju predvidenega proračuna organizacije za leto 2015. Proračun ŠOU v Ljubljani sicer predstavlja ključen vir financiranja številnih zavodov in stalnih dejavnosti, ki delujejo pod okriljem omenjene organizacije.

Sprejemanje proračuna je sicer razdeljeno na dve branji - na prvem se Študentski zbor seznani z okvirno razporeditvijo sredstev. Ob morebitnih pomislekih lahko poslanci zbora od predsedstva zahtevajo popravke in dopolnitve, ki jih nato obravnavajo na drugem branju. Po dveh sejah je proračun ŠOU v Ljubljani tudi dokončno potrjen.

Študentski funkcionarji sicer trdijo, da je letošnji proračun zaradi vnovičnega nepredvidenega izpada sredstev na žalost zopet naravnan varčevalno. Tokratni proračun naj bi bil, sodeč po besedah predsednika predsedstva ŠOU v Ljubljani, Roka Likoviča med najnižjimi v zgodovini organizacije:

Izjava

Letošnji proračun je sicer težak slabe 3 milijone evrov. Na prvi pogled je navkljub povišanju prihodkov z naslova sredstev koncesijskih dajatev, za 200.000 evrov skromnejši od prejšnjega leta. Vendar stvari vendarle niso tako enoznačne. Predsedstvo tokrat denimo med prilivi zavestno ni upoštevalo pol milijona evrov sredstev, ki jih pričakuje z naslova ZUJF-a.

Do teh sredstev je ŠOU v Ljubljani upravičen, v kolikor sredstva, ki jih Študentska organizacija prejme, ne dosegajo 80 odstotkov proračuna iz leta 2011. Poleg tega so bila v lanskoletnem proračunu med prihodki upoštevana tudi enkratna sredstva z naslova študentske prehrane, ki jih je predsedstvo v celoti izkoristilo za granjo študentske menze.

Predsedstvo kljub temu vztraja, da so manjši prilivi z naslova najemnin odigrali ključno vlogo pri zmanjšanju obsega proračuna. Prav zaradi tega je Rok Likovič zatrdil, da se letos pri pripravi proračuna ni mogel izogniti ponovnim proračunskim rezom, ki jih bodo najbolj občutili zavodi ŠOU vLjubljani:

Izjava

Sestava proračuna ŠOU v Ljubljani za leto 2015 je bila v mnogih pogledih lažja od tiste iz preteklega leta. Letos se je denimo povišal priliv koncesijskih dajatev, ki predstavljajo glavni del financiranja ŠOU v Ljubljani. Poleg tega je predsedstvo razbremenjeno tudi mnogih obveznosti, saj so s plačilne liste seveda izbrisani tudi vsi v prejšnjem mandatu privatizirani ali ukinjeni zavodi. Vendar to nikakor ne pomeni, da je zato za ostale namenjeno več denarja, prej nasprotno.

Tako denimo v novi sestavi proračuna ni več predvidenih visokih izdatkov za sedaj že nekdanji zavod Študentska založba. Predsedstvo namreč založniški dejavnosti tokrat namenja zgolj pičlih 4000 evrov, ki bo v celoti porabljenih za organizacijo Dnevov poezije in vina. Varčevati nameravajo prav tako pri zavodu Kersnikova, Radio Študent in Socialnem Inkubatorju. Radio Študent je v tokratnem proračunskem predlogu dobil zgolj 137.000 evrov, kar predstavlja 43.000 evrski rez!

Morda omenimo kot zanimivost: že v preteklem letu so funkcionarji kot primerno številko za financiranje Radia Študent navajali med 130.000 in 140.000 evri. Zgodovinsko gledano je letošnjih 137.000 evrov najnižja vsota, ki jo misli ŠOU v Ljubljani nameniti za delovanje zavoda Radio Študent. Zaradi tega pa je ogroženo delovanje in avtonomija medija, ki ga pravkar poslušate. Tako so letos le izpolnili svoje prerokbe. Morda bo najbolje če se spomnimo besed, ki jih je na prvem branju proračuna ŠOU v Ljubljani pred slabim letom izrekel takratni minister resorja ŠOVZ, Andrej Bole. Le hipno omenimo, da je Bole sicer letos kandidat za dobro plačano direktorsko mesto Študentske svetovalnice:

Izjava

Vendar slika za vse deležnike v proračunu ŠOU v Ljubljani vendarle ni tako črna. Zavod ŠOU šport ima v tokratnem proračunu predvidenih 30.000 evrov, kar je, zanimivo, največ po letu 2010. Prav tako se lahko z dobrim izplenom z naslova tokratnega proračuna lahko pohvali zavod Študentska menza. Obroka v Indeksu na Kersnikovi tako ne subvencionira le država, temveč, v luči zagotavljanja čim nižje cene, tudi ŠOU v Ljubljani. Le tako lahko namreč privatno podjetje, ki tam ponuja obroke posluje tržno in sočasno ponuja zahtevano ceno obroka.

Povišanje sredstev pa se očitno obeta tudi administraciji. Predsedstvo je denimo predvidelo precejšno likvidnostno okrepitev resorja za Mednarodno sodelovanje. Resor, ki ga vodi Juš Dobnikar, sicer v prejšnjem mandatu znan kot soorganizator kontroverznega projekta ŠOU gleda v Svet Kanada 2013, bo okrepljen z več kot 13.000 evri. Navkljub deklerativnemu manjku sredstev so pri ŠOU v Ljubljani letos ustanovili tudi popolnoma nov resor za Komuniciranje in razvoj in mu v tokratnem proračunskem razrezu namenili 47.000 evrov.  

Poleg tega ima v proračunu za svoje dolovanje sredstva rezervirana tudi novo ustanovljena funkcija varuha študentskih pravic. Naloga varuha je sicer preusmerjanje prošenj in vprašanj študentov, ki zadevajo študentske pravice na različne resorje in službe ŠOU v Ljubljani. Za to težaško delo je v letošnjem varčevalno usmerjenem proračunu predvidenih 6000 €, medtem se očitno manj pomembnemu resorju za študijsko problematiko jemlje skoraj 2000 evrov.

Še vedno poslušate oddajo Kaj pa univerza na valovih Radia Študent. Letošnji proračun ŠOU v Ljubljani je po besedah njegovih ustvarjalcev resda usmerjen varčevalno, a v isti sapi dodajajo, da bo ŠOU v ljubljani z naslednjim letom zagnala eno svojih najambicioznejših investicij v svoji zgodovini. Gre za investicijo v megalomanski projekt, poimenovan Študentski kampus. Projekt predstavlja, sodeč po zagretosti predsedstva in direktorja, paradnega konja ŠOU v Ljubljani.

Lokacija nastajajočega Kampusa je predvidena v neposredni bližini Pivovarne Union na Celovški cesti, tik ob železniški progi. Kljub trditvam, da gre za elitno lokacijo, ki je le lučaj stran od strogega centra mesta, je kampus dejansko postavljen v eno izmed ljubljanskih industrijskih območij (klik). Kompleks, sestavljen iz več ogromnih objektov, se bo raztezal na več kot 5500 kvadratnih metrih. Na seji Študentskega Zbora je projekt v celoti predstavil kar sam direktor ŠOU v Ljubljani, Andrej Klasinc:

Izjava

Obseg načrtovanega kampusa je milorečeno ogromen. Poleg ureditve nekaj že obstoječih stavb na samem zemljišču bo ŠOU v ljubljani financirala tudi postavitev novogradenj. Znotraj kampusa načrtujejo postavitev nove, doslej največje študentske menze, diskont, čitalnico, prostor za kulturo in zdravo hitro prehrano in vse ostalo. Morda vam opis Klasinca pomaga pri predstavi megalomanske obsežnosti načrtovanega projekta:

Izjava

Najbolj zanimiv je pri projektu novega študentskega kampusa zagotovo načrt financiranja. ŠOU namreč vsaj v obstoječem proračunu ni niti z besedo omenil skoraj milijonske investicije kot posebne proračunske postavke.  Prvo fazo projekta bodo tako financirali kar iz obstoječega zneska, sicer namenjenega amortizaciji. 236.000 evrov je namreč vsako leto rezerviranih za nujna popravila in posodobitev opreme ŠOU v Ljubljani.

Iz povedanega sicer ni popolnoma jasno, ali so aktualna dela na območju kampusa ravno tako financirana iz sklada za amortizacijo, ali gre za kakšne druge vire. Direktor kljub stalnemu govoričenju o pomembnosti in gromozanskosti projekta namreč ni uspel predstaviti ne finančnega ne gradbenega načrta kampusa. Prav tako za omenjenih 11 objektov sploh še ni jasne vsebine in namembnosti. Zakaj omenjenega izdatka ni v proračunu, Andrej Klasinc:

Izjava

Predsedstvo in Klasinc načrtujejo namreč za realizacijo projekta najeti kredit, ki bo zagotovil vsa potrebna likvidnostna sredstva. Zaenkrat je dogovarjanje o posojilu še na začetni točki, zato ni znano po kakšnih pogojih se bo ŠOU v Ljubljani zadolžil, niti kolikšen bo končni znesek dolga, a po zagotovilih naj bi bil manjši od milijona evrov.  Kljub temu Andrej Klasinc v tem ne vidi nikakršne bojazni in proces najema milijonskega kredita opiše kot primer popolnoma vsakdanje pakse:

Izjava

Vzdrževanje Študentskega Kampusa pa seveda, zavoljo njegove velikosti in obsega, ne bo ravno najbolj poceni. Vse dejavnosti ki jih namerava ŠOU v Ljubljani organizirati znotraj načrtovanih prostorov, bodo tako morale tudi pristaviti svoj lonček k izpeljavi projekta. Kampus zato ni zamišljen kot neprofitna investicija ŠOU v Ljubljani, ampak prej nasprotno.

Kompleks naj bi tako z naslova lastnega delovanja pokrival svoje operativne stroške. Sredstva bodo pridobivali s pobiranjem tržnih najemnin, ki bi jih morali plačevati uporabniki prostorov. O študentsko-tržni namembnosti kampusa, Andrej Klasinc:

Izjava

Zadnja točka dnevnega reda tretje redne seje Študentskega zbora je bila sprememba akta o ustanovitvi Radia Študent. Prav razprava pri omenjeni točki je pokazala, da je Študentski zbor v trenutni sveži povolilni sestavi še precej amaterski. Direktor zavoda Radio Študent, Tomaž Zaniuk, je denimo povabilo na sejo prejel le nekaj ur pred njenim samim začetkom. Predlog o spremembi akta Radia Študent je sicer predstavil novopečeni poslanec skupine Povezani, Matic (Sotler ) Markovič:

Izjava

Predlog Povezanih je nastal v luči nedavnega vstopa Univerze v Ljubljani v soustanoviteljstvo Zavoda Radio Študent. Poleg drastičnega nižanja sredstev zavodu, je poslanska skupina namreč mnenja, da z novo ureditvijo študentski funkcionarji oz. predsedstvo izgublja svoj vpliv znotraj sveta zavoda. Pri tem so izpostavili, da je ŠOU v Ljubljani edini vir financiranja Radia Študent. Morda bi bilo najbolje, da prisluhnemo, kaj je na račun njihovega predloga in njihovih očitkov radiu imel za povedati direktor zavoda Radia Študent, Tomaž Zaniuk:

Izjava

Če torej na hitro strnemo vse vtise iz prvega proračunskega branja, je samopoimenovana vlada študentske enotnosti zagotovo enotna v neodgovornosti. Ogromni investicijski načrt bo, sodeč po vseh izjavah študentskih funkcionarjev, poleg sedanjega močno obremenili tudi prihodnje proračune ŠOU v Ljubljani. Prav zaradi tega bo morala ŠOU v Ljubljani najverjetneje varčevati pri svojih stalnih dejavnostih in zavodih tudi v prihodnosti. Žal očitno med trenutnimi prioritetami študentskih funkcionarjev očitno ni delovanje zavodov, kot je Radio Študent.

Najbolj bizarno je prav to, da bodo na račun nepotrebne investicije trpele prav omenjene dejavnosti, zaradi katerih ŠOU v Ljubljani sploh obstaja. Investicija v kampus se bo začela že v začetku prihodnjega leta, zanjo pa predsedstvo javnosti še ni predložilo niti jasnih finančnih, kaj šele gradbenih načrtov. Iz kuhanja tovrstnih scenarijev pa, kot vemo iz drugih primerov te sorte, ni prišlo še čisto nič dobrega. Celotni seji lahko sicer prisluhnete v oddaji Indoktrina, danes ob polnoči.

Ena izmed zgradb bodočega študentskega kampusa:

                                                                                                                           

Pogled izpred vhoda študentskega kampusa:

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Trenutna notranjost kampusa:

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Aktualno-politične oznake: 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

Ven pometat to kvazi-politično-one-step-behind-imperatorstvo! Prepozno lotevanje gradbeno-investicijskih projektov, ki njihove večje različice preplačujemo davkoplačevalci! Kaj bo ostalo? Nič študentskega - ker bo sistematično podhranjeno (ali je že uničeno), bo pa par prostorov, ki bodo po-in-za-žrli študentski keš, ki bodo 'poslovno neodvisni', prazni in zakreditirani. Fuj

Študentska Založba < Dnevi poezije in vina?
Tribuna < ŠouŠport / inkubator?

Zapravljajo vso strukturo, ki so JIM in NAM gradili predhodni, bolj smotrni študentski, khm, palci...

Ma naj grejo v kurac...

Proračun je čist ok.

Polovica države strada, vam pa je premalo kar dobite od države??? MRŠŠŠŠ!!!

Kaj pa dobimo od države? Študentska farsa in gradnje ne vem česa, kjer se bo spet nekdo okoriščal je kraje, ampak Barbara, čist si zgrešila bistvo. S tem prispevkom država nima nobene veze

 

Barbara ne mešaj države in ŠOU. In ja, če si poslušala prispevek si lahko nekako ugotovila da bi bilo bolj smiselno in smotrno financirati dejavnosti zaradi katerih ŠOU sploh obstaja, kot pa neke utopične projekte brez repa.

RŠ DAMO!

Naj omenim samo še eno stvar...ŠOU bi moral takšnim, kot sem jaz omogočati privatni prevoz po Ljubljani, saj je naravnost bizarno, da se moram jaz, sin Bogomirja Kovača, solastnik jadrnice, ki jo imamo v Luciji in še kup enega buržoazijskega bogastva, voziti s trolami. BOLANO!

Radio Študent naj pa raje začne "zaposlovati" ŠTUDENTE in ne 30 letnih bluzačev, ki se hodijo v Maroko zakajat in "odkrivat" modrosti življenja. Ane Arne?

Boli me K***C za RŠ. Tut če ga dons zmanjka k mi je useen!

Apeliram na ŠOU da jim odvzamejo vsa sredstva, ali pa enostavno pometejo vso nesnago iz tega nekdaj kvalitetnega zavoda.

To ne vodi nikamor, vsako leto sam jok in stok in nategi! K upaš da k si podpru RŠ, da boš dejansko pripomogu in pomagu, pa da se bodo kej držal obljub o osamosvojitvi itd. itd., pa je vse skp samo en prst v rit iz strani RŠ.

Zakaj? K vstopiš v dvigalo ki pelje do RŠ, se ti obrne v želodcu, preplavi te smrad (cigareti, postan alkohol, po možnosti še kšno prazno pločevinko piva nagaziš), k prideš v veleslavne prostore RŠ ne veš a si pršel v podhod poln klošarjev ali na faking radio (smrad, umazanija, neurejeno vse, zatohlo, zakajeno). Sej k vidiš folk k tam dela ti je bl al manj vse jasno.
Folk zgleda k da so jim težke droge čist domače.

Dejte se kam drgam zavlečt pa živet na račun koga drugega k pa na račun študentov. Jst ne mislim delat zato da bom podpiru tako zalego!

Pizda, neki folka je blo res kul tm, pa jih ni vec. Pa dost je mladega potenciala, k pa ne bo nkol mogu kej sprement na faking RŠ-u dokler se ne bo mal prefiltriralo nesnago.

Dejte ŠOU to naredit, preden bo prepozn in bo vse skp šlo v kurac.

btw. a keš k ste ga z našo pomočjo zbral na metelkovi je že izpuhtel ali zakaj se spet berači in debatira okoli obstoja, kaj bomo še tretjič šli na led, k osli al kaj?

Uprava RŠ! Fak off!

smrad......... pa trapasta muska...........

letno vam treba dat 300 kg ganye

ej, sori vsem skupaj, da se ne oblačim v rekelce iz zare ali hoody-je iz obsession-a, sori, da nimam pojma kdo je nicki minaj ali one direction in podobna jajca, sori, ker rabim po 6 urah zajebavanja na windows xpjih za 15 minutni prispevek v etru en pir (al pa tri), sori, ker se mi zdi pomembno poročat o demonstracijah v Mehiki, sori, ker cenim izražanje izven tržnih standardov, sori, ker se mi ne da pomit đezve in šalce preden grem domov, sori, ker na šihtu ne nosim copat, sori, da hodim na demonstracije, sori, sori, sori iz srca! aja, pa hvala za subvencionirano prehrano!

Medgeneracijsko škodovanje: Dajmo potem na RŠ (demokratično) postavit takšne 20-letnike, ki imajo toliko okusa in stila, da si kupujejo strgane kavbojke z varekina packami, hugo bos ali banani, po 200 evrov in nasploh vedo vse o vsem in jim je vse samoumevno; imajo lep nov nemški ali japonski avtomobil (po možnosti SUV ali karavan) in so nasploh ljubitelji blagovnih znamk in znajo strokovno ločievati med ansamblom Gadi in Gamsi, so obvladovalci spletnih omrežij, prijatelji z vsemi 3467 ljudmi na FB-ju in nasploh aktivno vpeti v aktivnosti pri raznih fitness studiih, lepotnih kirurgih in osebnih trenerjih, kjer so tudi abonirani, kar seveda ključno vpliva k intelektualnemu razvoju slehernika - takšne ljudi potrebujemo, ne pa poznavalcev Fukoja, Ajnšturcende nojbautn in zarot farmacije, itd.

SOYA - se bolje počutiš zdaj? Naj ti da nekdo kako šotko :)

kaj je narobe z nicki minaj, zakaj so to kao jajca?

Ja valda.

RŠ je najbolj:
- prepoznaven radio v slo in svetovno
- najbolj kredibilen medij ever
- najboljš novinarji ever
- najbolš muzak ever
itd.

Če je ipak vse najbolš, potemtakem se ne rabte bat za obstoj, pa beračit za keš.

Btw. odličen kadr ste spravl naprej na zlo kredibiln medij (vaš tetićković in svet24 + aferice k se ustvarjajo preko rš in sodelavci rš (urška sajko) da ma bogi čoban tetićković kej za pisat) BRUH

Zelo civilno Povezani fantje. A vas še kaj peče, da se po šestih letih niste uspeli prebiti iz študentske politike in da sta imena Novak in Rajković toksična? :)

Vsi zgornji posti so živ dokaz da je prispevek zadel točno tisto, na kar je ciljal. Je pa zanimivo opazovati vso to pro-ŠOU mašinerijo, fantje dejte si duška dokler si ga še lahko. Ker država bo (upajmo) enkrat (čimprej!) to vašo sceno razhajkala in takrat dvomim da bodo študentje, kaj šele javnost stali za vami.

Študenti je žal niso uspeli razhajkati sami...

Feder leti!

Reče se "buržoaznega" ali če že, "buržujskega" (vul.)

Nikakor pa "buržoazijskega", kakor si, kakor razumem, razlaga nepravi Kovač jr.. Azija ima omejene resurse buržoazije, sploh pa nima in nimajo nič s tem ponesrečenim klevetanjem.

Nivo vaše debate je... no... da povem po vaše: na kozlanje mi gre ko vas poslušam, še bolj pa mi gre na kozlanje ko poslušam vašo sejo, kjer se kaže da mislite, da ste boga za jajca prijeli. Fantje, ste niko i ništa in komaj čakam da gresta ti 2 leti mimo, da vas ljudje pozabijo. RŠa ne bomo

ne bi rad branil vrlih studentskih funkcionarjev ampak tud novinarji radia student se niso lih izkazal z nivojem svojih komentarjev pod to novico. peskovnik

profesor dej steri se u tist svoj pesjak zasmrajeni

Pa vi ste vsi skup retardirani...

Moin, moin kolega Blackie! Malo ste sicer late for the party, ampak vseeno. Nekulturneži so tukaj kvečjemu simpatizerji študenstskih funkcionarjev (oz. kar oni osebno?). Vendarle bi od njih pričakoval neke argumentirane komentarje, ki bi upravičevali (več)milijonsko investicijo v kampus, ne pa nek užaljen ter patetičen ad-personem s strani "modrih" komentatorjev. Ampak to je itak buisiness as usual v tej študentski politiki.

Also še morda elitna lokacija kampusa.(klik) 

Optimisti, na našem koncu interneta ste hoteli hijackat diskusijo na prispevku o vas. Ampak, moram rečt zanimiva taktika. Pojavlja se mi ideja...

A se vam zdi primerno, da 30 let stara oseba dela na RŠ-u, ko pa imamo toliko mlajšega potenciala v Sloveniji? Da je direktorju "žal" in si ne zapomni vprašanja, ker so možganske celice že toliko zakajene od travce?
Če se že gremo izvajati spremembe, je treba začeti znotraj RŠ-a s korenito spremembo kadra, "odpustiti" staro gamad in zvabiti mlad potencial, da bo RŠ sploh čemu podoben. Čisto dovolj financ imate na razpolago, po mojem mnenju še preveč. Za vaše delovanje in mizerne oddaje ne potrebujete niti 10€ letno.

Lp, pa se vidimo

a vs kej boli k vas bojo končno ugasnl :)

Če bi škodoželjnost in nerazgledanost nekaterih komentatorjev boleli, bi bilo res hudo. Tako nam pa kljub vsemu ni hudega.

Moralo bi vam biti hudo, glede na to da veliko ljudi ve resnično zgodbo. Radio ste totalno uničili in zahtevate nerealne ukrepe. Roko na srce, ne potrebujete toliko sredstev, vsaj ne za to, da bi radio deloval.

A se vam ne zdi pametno, da premislite o možnosti odpustitvi "starih borcev" in ponudite priložnost mlajšim in študentom. Realno gledano, 3/4 delavcev na Radio Študent ni niti več študentov

Bože Petra in ostali "borci za RŠ", le hitro se prijavite na katero od avdicij: http://radiostudent.si/avdicija-szn-ttr%C5%A1

Ja, prokleta zarota 30- in večletnikov, ki bogatijo svoje CV-je in predvsem žepe z delom na RŠ-u in odžirajo priložnosti študentom, ki so tako zelo željni dela na taistem radiu. Zalega nemarna!

Še enkrat pozivam pro-ŠOU komentatorje da mi z jasnimi argumenti razložijo:

Zakaj ŠOU potrebuje milijonsko investicijo, ako po uradni razlagi niti ne more (nekaterih) svojih zavodov in stalnih dejavnosti podpirati?

Zakaj nekateri zavodi ŠOU v tem proračunu dobivajo nerealno več kot drugi (recimo ŠOUšport +10.000€), glede na to da se bojda pri vseh enako varčuje?

Zakaj se v varčevalno-racionalnem duhu množi birokratski aparat ŠOU z novimi resorji in svetovalci?

Se vam zahvaljujem za morebitne odgovore.

@Nekdo, ki ve resnično zgodbo

res resnična zgodba, sploh ta del s polnjenjem žepov. Čestitke za izjavo leta !

o ja 6€ za 4 ure dela. i'm rich byach. najdete me na karibih.

Martin Kovač?
Zakaj je dovoljena uporaba ilegalnih substanc oz. Uživanje le teh v prostorih Radia študent?
Zakaj je na radio student dovoljeno konzumiranje alkohola na delovnem mestu?

Prosim za odgovor :)

Za to da se zadevate tm je tut 6evrov na 4 ure preveč ;) aja pa ce vas ne bo ŠOU zaprl, upam da vas inspekcija ;)

MIKI ŠOU: zakaj bi morali odgovarjati na to, če je Kovač zastavil veliko bolj pereča vprašanja, na katera ŠOU nima nobenih komentarjev.

in kdo si ti, da boš posegal v moje dostojanstvo ter mi omejeval, kaj v življenju lahko počnem in kaj ne, kaj lahko jem in kaj lahko kadim!?

rševec: doma lahko delaš kar želiš :) zaradi mene bodi na horsu :) v prostorih Radia študent ter na delovnem mestu v kolikor delaš tam :)

Mimogrede ce je stališče Radia da lahko dela kar hoče, potem tut denar najdite kjer veste in znate ;)

Popravek: v prostorih in RS ter na delovnem mestu v kolikor delaš tam pa nimaš osnovne pravice in niti ni dovoljeno kakršnokoli takšno početje :)
Sej boste loh inšpekciji razložil, da loh delate kar želite ;)

@miki ŠOU

le čevlje sodi naj kopitar, mislim da vi iz moralnega vidika niste v poziciji, da komerkoli težite kaj lahko dela na delovnem mestu. Pri vas je vse zlo anything goes. Iz pozicije moči je pa zlo lahko jebat v glavo nekoga, ki ti gre v nos.

zelo odraslo, zelo !

@MIKI ŠOU

Vsi državljani Republike Slovenije smo seznanjeni z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter z njegovim 51. členom, ki prepoveduje delo ali celo prisotnost na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc; trditi, da je torej uporaba ilegalnih substanc oz. njihovo uživanje na Radiu Študent ali pač kjerkoli dovoljena, je popoln nesmisel, kar dela tvoj zapis precej rahitičen.

Če sledimo tej logiki diskreditacije, je, da se omenjena zakonodaja namreč redno krši na dogodkih v organizaciji ali v prostorih ŠOU v Ljubljani, razvidno iz zajetne fotodokumentacije, ki jo ŠOU v promocijske namene prostovoljno ponuja na svoji spletni strani in socialnih omrežjih.

Nadalje je nekako smešno, da bi kdorkoli podporo odrekal Radiu Študent na račun tovrstnih trditev oz. z njimi želel institucijo diskreditirati, sočasno pa podpiral ŠOU v Ljubljani, ki že tradicionalno organizira sila pomemben dogodek, tj. politični shod Marihuana marš.

In še, če govoriva na individualni ravni, mi zgolj demokratična možnost anonimnega komentiranja onemogoča zoper tebe vložiti zasebno tožbo zavoljo klevetanja.

A vendar gre ugibati, da nisi predstavnih ŠOU v Ljubljani, temveč zgolj kak stimuliran satelit. Skrajno nenavadno bi bilo namreč javno podpirati projekt tipa Moč besed in potem takole zastopati lastno institucijo na svetovnem spletu.

Nadejam se, najverjetneje brezupno, da se ne bova spuščala v proračun in ugotavljala, katera institucija več denarja iz svojega proračuna namenja za nakup alkohola, temveč se kmalu oglasiš s kakšnim odgovorom na vprašanja, ki se nanašajo na denarna sredstva, s katerimi razpolaga ŠOU v Ljubljani, in seveda z argumenti, ki bodo jasno pokazali, da z njimi razpolaga odgovorno in utemeljeno. Lp!

Vi RŠ-ovci ne znate na kratko odgovoriti na vprašanja, oz. sploh odgovoriti na samo postavljeno vprašanje, ker vmes ko govoričite in nič ne poveste pozabite na tisto, kar vam je bilo zastavljeno.

Dragi RŠ-jevci, mogoče bi pomagalo že če bi spremenili vaš odnos do ŠOU, ki je ne glede na vse še vedno vaš glaven vir prihodka.

Rsevka :)
Kdo pa si ti oz. kje je kdorkoli kjerkoli individualno napadal tebe oziroma obrekoval? Da folku grozis s tozbami?
Ali te je samo zabolelo, ker si med tistimi ki so bili omenjeni, da se zadevajo na RŠ-u tako ali drugaće :)
Verjetno če bi na RŠ prišli z alkotestom in testom na ThC bi le malokdo ostal "prisoten" na RŠ-u :)

Mogoče je odnos RŠ-a do Šou-a šel, ko je ŠOU pričel bloditi z megagradbenimi projekti (če ne še/že prej) in pogledom ŠOU-a do nikamor, razen polnjenja žepov priložnostnih funkcionarjev (kar seveda marsikdo na ŠOU-u ve, a o tem nihče nič noče vedeti; mimogrede, saj Klasinc tudi ni študent - torej, kaj dela on tam?!?) Kako naj ima torej RŠ odnos do vas, če ga vi nimate do ničesar kakor le do vaših lastnih projektnih blodenj - če je kampus edini sveti cilj, zakaj vam ni jasno, da je ta pač brezvezen in nepotreben ter škodljiv (pa RŠ gor ali dol). No, odnos ŠOU-a do RŠ-a pa, kot opažam, nima nikakršnega nivoja, saj ga ŠOU politikantje vidijo kot še eno izmed molznih krav, ki pa zanje žal ne dajejo nobenega mleka, saj imate raje govedino in samo njo. In ko takšno neprofitabilno kravo zakolješ ti da vsaj meso (beri več denarja za puhle investicije) In vsakomandatni krvoločni mrhovinarji iz ŠOU-a to spretno furajo leto za letom, dokler se krave RŠ-a dokončno ne zakolje in prepusti pozabi - kot to radi počnemo s slovenskimi firmami in blagovnimi znamkami. RŠ bi pravzaprav moral biti pod zaščito UNESCA, ne pa pod terorjem ŠOU-a. Zato, hvala ti ŠOU za kratkovidnost in vse dobro v slabem, ki ga brezglavo trmasto forsirate! Srečno 2021!

Moj komentar glede investicije in teh nizkotnih napadov na zadnji resnično avtonomen ŠOUov zavod, v upravo katerega študentska politika še ni uspela nastaviti svojih kadrov:

Ker študentsko organiziranje izgublja monopol nad posredovanjem prekernega dela je treba usihajoče premoženje vezati v nepremičninske investicije, ga tako oplemenititi in nato morda politično prodati pod tržno ceno, kot se praviloma odločajo javne institucije v primežu političnih interesov, ki jih vodijo.

Namesto, da bi ŠOU reformirali v sindikat prekercev in ustanovili delovno inšpekcijo za nadzor prekernega dela, za kar imajo študentski politiki vse pogoje, se v očitnem pomanjkanju lastnih idej raje zanašate na ekonomistično logiko hotelirja Andreja Klasinca - z javnim denarjem graditi hotele in tako plemenititi premoženje institucije, ki je sicer primarno namenjena distribuciji študentskega denarja. Za koga? Za posle z našimi!

Mimogrede, visok predstavnik skupine Povezani mi je zagotovil, da teh komentarjev ne prožijo oni, temveč da prihajajo iz skupine Modro za Študente, ki zavzema lažno pozicijo domnevnega zaščitnika Radia Študent. Skupina Modro je to nehala biti z odhodom Domna Kosa, ki je po mojih izkušnjah kot bivši tožilec v ŠOU bil edini študentski funkcionar, ki je dejansko razumel delovanje ŠOU in kaj temu daje legitimnost. Od visokega predstavnika Modrih mi je bilo pred dnevi zagotovljeno, da boste ustavili te vaše nizkotne napade v komentarjih, vidim da ste zaradi ukaza z vrha vsaj nehali ad hominem napadati sodelavce RŠ-a in se preusmerili v ad hominem napade na institucijo RŠ.
Pravzaprav bi bil čas, da Modri tudi javno priznate kakšni so vaši interesi in njihovo skladnost s skupino Povezani, ki jih na samem sicer radi imenujete da so "opice in orangutani brez logosa." Če namreč pogledamo število modrih poslancev, bi si ta skupina lahko privoščila koalicijo brez skupine Povezani, a bi tedaj težje prikrivala svoje neoliberalne poglede, saj se ne bi mogla sklicevati na "obveze do svojih koalicijskih partnerjev".

Sicer pa vse o delovanju študentske politike pove ta članek v Večeru:
http://imgur.com/9x5Hndj

KOST:

1. tvoji možgani ti žal ne omogočajo, da bi razumel zakaj točno inšpekcija NE uletava na rš z alkotesti

2. še vedno se ni nihče niti dotaknil naših vprašanj, medtem, ko smo vam na tele opazke, kar lepo odgovorili.. (čeprav KOST, ni razumel)

tetićković je peder in ga rad fafa pod mizo. Tko da pazte se da ga ne dobite pod.

Strani

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness