NJEGOVA ZGODBA IN AVTOR.

Recenzija dogodka
23. 12. 2013 - 13.00

Spoštovane, spoštovani.

13. decembra letos je spletišče AirBeletrina zaključilo literarni natečaj za kratko zgodbo v dolžini dvanajst tisoč znakov. Ob nagradi, ki je znašala nikakor ne zanemarljivih tristo evrov, je do 27. novembra na naslov na Borštnikovem trgu prispelo okrog sto šestdeset zgodb, kar je ob obetu naslade nad zapisanim med slovenskim življem za štiričlansko žirijo pomenilo tudi obilo branja v pomenu branja kot dela.

Res je, da je Airbeletrina podobne natečaje organizirala že prejšnja leta, vendar so bila pričakovanja javnosti tokrat lahko drugačna. Namreč ob redni skrbi za recenziranje raznih literarnih del in filmov je bilo mogoče v zadnjem letu opaziti tudi niz zapisov, ki so ponudili zanimiva razmišljanja mlajše generacije o domovini in slovenskem jeziku. Tu govorimo o prispevkih Mance Renko "Ne dam svoje domovine", ki je bil objavljen v oktobru 2012, Ane Svetel "Famozna tujina ali Kaj narediti s svojim rastočim domoljubjem?", objavljenem v letošnjem oktobru, in pa Staše Pavlovič "Meje jezika in meje sveta", ki je luč sveta ugledal v izdihljajih novembra. Prispevki so v javnosti naleteli na velik odziv. Zapis Mance Renko so ekranizirali v oddaji Tednik na nacionalni televiziji, portal LUD Literatura pa je objavil odkrito kritičen odziv Muanisa Sinanovića "Moja Domovina?" in sprožil glede na siceršnjo domala mučno tišino, v kateri se odvijajo domači kulturni boji, bogato bero glasnih odzivov. Glede slednjega disputa na Radiu Študent takrat nismo stali križem rok in uredništvo Napihovanja je pripravilo hudomušno, a zelo koncizno tretje mnenje. Toliko o zgodovini, razlogih za posebno pričakovanje glede rezultatov AirBeletrininega natečaja.

Da bi glede končne izbire, potem ko so bili predhodno že objavljeni finalisti natečaja, lahko bili še bolj nastrojeni, je bil na dan dogodka razglasitve zmagovalca v Trubarjevi hiši literature v prilogi Dela Pogledi objavljen odziv Katje Perat, članice uredništva AirBeletrine, na članek Boštjana Tadela "Genij med mainstreamom in avantgardo", ki ga je svarilno zaključila s povedjo: "Zavedati se namreč morate, da je generacija, ki jo je treba simbolno umoriti, da bo naša lahko zadihala svobodneje, prav vaša."

Prišel je večer in dočakali smo. Izbrana je bila zgodba študentke Nike Jurman z naslovom "Short story bro". Zgodba z zelo iskrenim slogom v prvi osebi govori o poti glavne junakinje z železniške postaje v ljubezensko gnezdo njenega ljubimca, na kateri jo čaka nekaj vsakdanjih opravkov in je popestrena z duhovitim in tenkočutnim naborom impresij, je tisto nekaj, kar se dogaja ob odsotnosti nečesa, kar naj bi se zgodilo in v tem oziru deluje ... oprostite izrazu, a izraz iz besednjaka oglaševalcev utegne biti na tem mestu še najprimernejši; deluje "refreshing". Lahko bi rekli, da zgodba dobi svojevrsten polet ravno skozi odsotnost gravitacijske sile zgodbe.

Kot se za manire natečajev spodobi, je štiričlanska komisija, ki je bila sestavljena iz vseh članov uredništva, česar sicer ne bi smeli razumeti kot nujnost, svojo odločitev tudi obrazložila, kjer pa je dejansko več besed namenjenih sami avtorici kot pa zgodbi – in več: to, kako opredelijo avtorico, je ob tem, da bi bilo morda celo nepotrebno, da bi jo opredelili, precej nenavadno. Tako je komisija zavzela stališče, da je Nika Jurman napisala zgodbo "v koži najmlajše že razmišljujoče generacije" in da duhoviti komentarji "izrišejo sodobnega intelektualca-v-izgradnji".

Če skušamo zapisano vzeti vsaj z nekoliko zavzetosti glede poskusa razumevanja, lahko hitro opazimo, da je tovrstno oznako bodisi nemogoče razumeti ali pa je totalen nesmisel. In če oznako sprejmemo v luči vsakdanje jezikovne nastlanosti, bi morali uvideti vsaj to, da je izrazito pokroviteljska, če že ne žaljiva do avtorice in da v tem, ko se nameni govoriti o avtorici, hkrati o avtorici dejansko ne pove ničesar. Lahko se zdi enostavno in zapeljivo, da si ob branju dvanajst tisoč znakov neke zgodbe ustvarimo predstavo o avtorju, o nekem "jazu", ki je v zrcalni podobi strani v rokah držal penkalo, je pa to nekaj, kar je v izhodišču napačno.

Tako se je nemogoče izogniti vtisu, da namen komisije ni bil ta, da se je izbiralo najboljšo zgodbo, ampak da se je intencionalno izbiralo sebi najbolj ustreznega avtorja. Če je tako, bi bilo pogoje za tovrstno avdicijo primerno objaviti že predhodno, v sami najavi natečaja.

Morda je prav, da si spletišče AirBeletrina ob izboru za najboljšo kratko zgodbo naknadno dovoljuje razglašati, kdo je "intelektualec" in kdo šele "intelektualec v izgradnji". Morda je tudi prav, da ob naših in vaših generacijah razvija tudi pojme, kot sta "razmišljujoča generacija" in "že razmišljujoča generacija". Morda je prav, da se zmoremo ločevati na tiste, ki nekaj so, in tiste, ki to niso ali še niso.

Zmeraj se lahko odločimo, da bomo pisanje vzeli kot poskus lastnega emancipatornega projekta, kot projekt za našo lastno omikanost, a hkrati se je treba ob tem zavedati tudi tega, da na tak način ne bo izginil noben splošni problem. In kakorkoli se zdi, da je dandanašnji problem našega družbenega življenja skrit v problemu neke specifične generacije in bomo v primeru, če bo ta generacija odpravila svoj lasten problem, odpravili tudi probleme vseh nas, je naloga najbrž drugačna in težja; treba bo spisati nekaj, s čimer ne bomo pisali o sebi ali zase, temveč zgodbo, ki bo pojasnila, da svojega avtorja ne potrebuje več in da ga dejansko nikoli ni imela.

AirBeletrina ima novo spletno stran. Ob vsakem tekstu je objavljen tudi avtorjev portret.

Institucije: 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

Najprej: Hvala za temeljito spremljanje. Kot eden od urednikov AirBeletrine sem tega zelo vesel.
Bi pa povsem v stilu v uvodu zapisanega imel vendarle eno majhno pripombo.
Citiram: "Tako je komisija zavzela stališče, da je Nika Jurman napisala zgodbo "v koži najmlajše že razmišljujoče generacije" in da duhoviti komentarji "izrišejo sodobnega intelektualca-v-izgradnji"." Tole pač ne leti na avtorico, ampak seveda na pripovedovalko - kot tudi vse ostalo, zapisano v utemeljitvi. V tem smislu so potem vsi pomisleki odveč in se mejmo radi. December je.
Lp

Dovolite, da pojasnim, da je prispevek "Njegova zgodba in avtor" zgolj odraz nekakšnih neuresničenih pričakovanj, ki sem se jih vzgojil v svojih fantazmah. In teh pričakovanj ne bi bilo, če ne bi dela vaše redakcije izrazito cenil.
Seveda imate povsem prav, ko pravite, da ne gre enačiti med "avtorico" in "pripovedovalko", vendar ste pripovedovalko kot konkretno osebo v obrazložitvi nagrade označili prav vi sami. Navajam: "Pripovedovalka je študentka primerjalne književnosti in francoščine, ki svet opazuje..."
Da pomisleki ne bi bili odveč, in da bi se imeli radi.

Hvala vam.

PWND.

Ne, ne, hvala vam. Vsekakor so vsakršne fantazme in pričakovanja v zvezi z našo redakcijo izrazito zaželjena.
Moram pa vendarle sam pripomniti tole: avtorica je resda študentka primerjalne književnosti in francoščine, toda dotični stavek iz obrazložitve se prav res nanaša zgolj na pripovedovalko, ki je pač tudi študentka primerjalne književnosti in francoščine.
Če citiram iz zgodbe: "Star letak brucovanja, ki ga prirejajo sošolci s primerjalne književnosti." in "Sošolce imam tudi na francoščini". Utemeljitev se je torej nanašala samo na tole - in ne na avtorico, ki je žirija pred tem ni osebno poznala in torej tudi ni mogla vedeti, če se in v kolikšni meri se njeno literarno delo ujema z avtobiografskimi podatki avtorice.

Ko bi bili le vsi prepiri plod tovrstnih nesporazumov!

Glede na to, da se nahajamo v letu 2013, je pa menda problematična že raba naivnih konceptov, kot sta "protagonist" ali "pripovedovalka". Razlika med avtorjem in pripovedovalcem je neprimerno manjša kot razlika med relevantnostjo dnevnega kritiškega diskurza, ki uporablja omenjena koncepta, in kakšno analizo, ki bi upoštevala dnevnopolitično ozadje nastanka literarnega teksta, zbrkljancijo produkcijskih načinov in ideoloških postavk (v primeru dobro napisane nagrajene zgodbe bi bilo recimo relevantno izpostaviti nevralgično točko propadlega koncepta seksualne emancipacije, liberalno-rasni fetišizem, histerizacijo, problem univerze) ter ... dvakrat se odkašljam ... kakšne razredne antagonizme.

Hvala vam za obrazložitev poteka dela komisije in mislim, da sem to specifiko natečaja zares spregledal niti nisem mogel zares vedeti, da je delo potekalo v zaporedju: zgodba - obrazložitev - avtor. Bralec je do zgodbe pristopil povsem drugače, v zaporedju: avtor - obrazložitev - zgodba in na tem mestu je prišlo do zdrsa, ki je izenačil avtorja s pripovedovalcem, ki je v tem primeru tudi avtorski pripovedovalec - to se je vam prikazalo šele naknadno, medtem ko pa je bralec bil s tem soočen že predhodno in v tem oziru se mi je uporaba oznak, o katerih je bilo že prej govora, zdela zares neprimerna. Hvala.

Munja! Razumem vaše pomisleke. Sam se z analizo zgodbe v tekstu kritiško nisem ukvarjal, ampak sem želel izbor zgodbe postaviti v kontekst zapisov, ki jih bilo moč zadnji čas brati na AirBeletrini in izpostavil, da s pisanjem zajetij občutkov in afektov ter globoko osebnih mnenj o tem ali onem, ne bomo prispeli do razrešitve nobenga občega problema, na katerega v zaključku vašega komentarja zelo dobro ciljate. Hvala vam.

Peter Karba, hvala tudi vam. Nisem se odzival direktno na vaš izvorni tekst, izpostavil sem pak svoje mnenje o težavi, ki se je pokazala v vaši in AH konverzaciji.

@Munja
Citiram: "Glede na to, da se nahajamo v letu 2013, je pa menda problematična že raba naivnih konceptov, kot sta "protagonist" ali "pripovedovalka"." To je naivno samo do trenutka, ko se pričnejo sodni procesi proti avtorjem zaradi stvari, ki so jih izrekli/naredili itd. njihovi pripovedovalci in protagonisti. S stališča literarne teorije je pa stvar še precej manj naivna, ko razmišljamo o implicitnem avtorju/bralcu itd.
Kar se tiče ostalega, se strinjam. Dokler se to ne pričakuje od utemeljitve, ki pač po definiciji ni "kritičen" tekst. Mislim, da je večpomenskost zmagovalnega teksta z vašim opisom sijajno prikazana. In to je bil tudi eden glavnih razlogov, zakaj je bil izbran ta tekst in zame osebno tudi eno glavnih meril dobre literature. Lp

Se zavedam, da komentar ni bil namenjen toliko zmagovalni zgodbi, temveč nekem drugemu zastavljenemu vprašanju, vendar si ne moram pomagati, da ne bi nekaj besed namenila tudi sami zgodbi.

Še preden sem prebrala zgodbo, sem sumila, da me ne bo kaj prida navdušila že zaradi načina, kako se je opisovalo avtorico, npr. : "ki so se med drugim spraševali, kako lahko na videz tako krhko bitje uporablja tako močne besede" - kar se do neke mere mogoče navezuje na tvoj komentar, Karba, da se je izbiralo avtorja, in ne toliko zgodbe. Se mi je kar zdelo, da bom po takem opisu zgodba polna "fuka in (domnevno inteligentnega in krtičnega) duhovičenja". Ker moramo biti očitno še vedno VSI TAKO NEIZMERNO PRESENEČENI, če navidez nežna bitja pišejo o seksu. In če se zravn navržjo še kakšno referenco na pop-kulturo in se malce ponorčujemo iz samih sebe (čeprav gre v bistvu za slavospev lastni "nervozi") in iz svoje generacije, toliko bolje.

Sama zgoda pa je, po besedah mojega kolega, ki je zgodbo prav tako prebral, in pod katerega mnenje se podpišem, "spet eno in isto prežvečevanje praznine in prezira do vsega, kar leze in gre. Otročje. Samozazrto."

Že preverjena mešanica vulgarnosti in cinizma, ki se v primeru, da je to pisala ženska, zravn še pristavi podnapis, da gre tudi za odraz ženske emancipacije, in če gre za mlajšo osebo, se potem zravn na neki točki še sem pa tja prida, da predstavlja "glas generacije" ali kakšno podobno nebulozo. V bistvu pa obenem promoviranje takšnih zgodb naredi več škode kot koristi in sicer iz vsaj dveh glavnih razlogov: pozornost namenja povprečnim literarnim izdelkom, obenem pa spregleda, da v trenutni generaciji obstaja kup mladih, ki so daleč od podobe samozaglednega ciničnega zdolgočasnega individualista, temveč znajo dejansko osnovati kritiko družbe na podlagi teorije in razumevanja strukturnih razmerij, in ne neke poveličevane osebne izkušnje, in tudi aktivno sodelujejo pri spremembah družbe za razliko od tistih, čigar "družbeni aktivizem" se začne in konča pri intelektualnih puhlicah.

"Če je to res najboljša zgodba letos, smo res v kurcu."

Aljoša Harlamov, načeloma se strinjam s tvojim odgovorom. Izpostavil si zelo relevanten primer sodnih procesov proti avtorjem. Po mojem se je v teh primerih na podlagi delno upravičeno izpostavljene opozicije med pripovedovalcem in avtorjem pod preprogo pospravil morda resnično subverzivni potencial napadenih tekstov. Javnost si je lahko odzive literarnih teoretikov predstavljala kot: "ja, res je, prav imate, da se jezite, ampak saj gre samo za fikcijo - kritičnost avtorjev vzemite z zrnom soli." Tako se je ublažila politična nota; ob tem pa še priprla vrata za kritiko kritičnih poant Vojnovića in Smolnikarjeve.

Osebno sem tudi malo sumničav do žanra utemeljitve, tudi zaradi osebne izkušnje ob prejemu neke nagrade. Mogoče bi bilo bolje že, če bi poimenovanje 'utemeljitev' zamenjali za kakšno drugo; ker v bistvu ne gre za utemeljitev, kot meriva, je takšen tekst prekratek zanjo, zaradi želje, da se med konkurenco morda maskira težavnost odločitve, pa se avtorja/tekst pogosto pretirano opeva; kar se sicer ni očitno zgodilo v obrazložitvi žirije Airbeletrine.

@Munja
Seveda imaš prav. "Ne se sekirat, saj je samo fikcija" je precej dvorezna teorija, ki sicer avtorje na najbolj preprost in nedvoumen način reši pred preganjanjem zaradi njihovega ustvarjanja, hkrati pa literaturo povsem kastrira in ji odvzame vsakršno možnost resnične interakcije s svetom. Bilo bi imenitno najti kak boljši odgovor, ki bi ohranil prvo in preprečil drugo. O tem sem sam že veliko razmišljal ...

Žanr utemeljitve pa je pač tak, kot je, tu ni kaj. Tudi če to preimenujemo, bo njen namen - apologija (subjektivne) izbire žirije - ostal.

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness