Urrasizem

Mnenje, kolumna ali komentar
3. 8. 2018 - 13.00

Dandanašnji je veliko pozornosti usmerjeno v rasizem množic, intelektualci pa zvečine iščejo rešitve zanj. Na eni strani imamo denimo liberale, ki bi zadevo radi odpravili s pridiganjem; na drugi strani marksiste, ki se oprimejo svoje slavne razredne analize in nasprotujejo moraliziranju. Problem pa najbrž zaobsega in obenem presega obe epistemologiji.

Pomislimo na holokavst. Je mogoče sovraštvo do Judov razložiti z razredno analizo družbe po prvi svetovni vojni? Da, nemški lastniki kapitala in delavci so dosegli nadrazredni antisemitski konsenz, s tem ko so izkoriščane delavce usmerili proti lastnikom bank in trgovin, ki so bili večinoma Judje. S tem so si kleni arijski kapitalisti umili rokice in si oddahnili. Ali je mogoče holokavst razložiti z ekonomijo? Precej bolno si je domišljati, da je Auschwitz nekakšna nadstavba ekonomije. Si jo lahko razložimo z moralo? Ja, nemško ljudstvo je bilo nemoralno ne glede na razredni konflikt, kar je najbolj pomenonosna razlaga holokavsta. Že slišimo glasove, ki očitajo moraliziranje. No, izraz moraliziranje vedno bolj deluje kot buzzword, ki jo nekateri intelektualci nosijo kot prislovični francoski eksistencialisti cigareto v ustih. Izključitev morale iz razprave pomeni tudi spoznavno zmoto. Obenem pa - zakaj nasprotovati holokavstu, če nasprotujemo morali?

Rasizem je kompleksen pojav in ga ni mogoče reducirati na samo en epistemološki aspekt. Presega razredni konflikt in kapitalizem. Današnjega perečega rasizma v Evropi, ki se zbira okoli označevalca "islam", ne moremo razložiti izključno skozi razred, niti ne moremo reči, da je njegov izvor v sentimentu delavskega razreda. Nasprotno, tropi, ki jih ta uporablja, izvirajo iz intelektualne zgodovine Evrope. Poskusili jih bomo zamejiti na tri področja.

Prvo je področje krščanstva in njegove teologije. Del krščanstva ima zelo nelagoden odnos do islama, saj ta zatrjuje preroško nasledstvo krščanstva, ki ga kristjani zanikajo. Ko se temu pridruži bližina obeh religij, se pojavi potreba po panični reakciji, ki so ji v zgodovini podlegali tudi nekateri največji krščanski misleci, denimo Pascal, ki je ustvarjal antiislamske trope. Tako nas ne more čuditi, če na debati o religiji v Ljubljani predstavnik žlahtnih konservativcev izreče nepreverjeno demonizirajočo trditev o islamu ter pri tem domnevno daje slednjemu pokroviteljstvo priznanje. Pri tovrstnem intelektualnem rasizmu gre za obliko branjevskega diskurza, ki meša opravljanje in pokroviteljstvo, kakršnega lahko tudi glede drugih slišimo denimo na Radiu Ognjišče. Seveda najdemo tudi izjeme, recimo spoštljiv odnos Tolstoja ali Dostojevskega, obenem pa je katoliška cerkev v Italiji danes glavni ideološki nasprotnik tamkajšnjega rasizma do migrantov. Prav tako je krščanstvo kot ideološki dejavnik v Evropi v zatonu in je zato najmanj nevaren izvor intelektualnega rasizma.

Bolj problematična je dediščina domnevno znanstvenega orientalizma, ki je spremljal kolonialne projekte. Najbolj problematičen aspekt orientalizma je, da je iz ogromnega geografskega in etnično zelo raznolikega področja napravil eno območje - Vzhod. Nasledstvo lahko vidimo v sodobnem označevalcu "islam". Islam se seveda precej različno prakticira v Bosni, Turčiji, Iranu, Saudovi Arabiji, Pakistanu, Indoneziji ali ZDA, znotraj posameznih delov in razredov teh držav. Vendar enotenje tega sveta seveda znatno olajša sovražnika: islam je personificirana demonska sila; islam nas osvaja, nam želi slabo, on osebno.

Kljub temu pa je glavni ideološki vir sodobnega intelektualnega rasizma religija scientifizma, ki je barbarski nadomestek stare religije v sekularnem svetu. Scientifizem se druži z vulgariziranim in razvodenelim poznim razsvetljenstvom. Spoznavno metodo znanosti skuša aplicirati na celotno raznolikost življenja, brez ozadja v epistemologiji, hermenevtiki, mistični tradiciji, zgodovini, fenomenologiji, filozofiji nasploh itd. Njegovi najznačilnejši predstavniki so t.i. Novi ateisti, denimo Dawkins in Harris, kot ideološki legitimatorji bombardiranj bližnjevzhodnih držav. Ideja o spopadu kultur izvira iz vulgarno aplicirane teorije evolucije.

Večina gnusa do muslimanov v Evropi izhaja iz sekularnih predsodkov, iz zmage scientifistične dogme nad staro religijo, ki se skozi shematizme, tabele dovoljenega in nedovoljenega ter fundamentalizme sama prilagaja scientifistični vulgarnosti. Ko se slovenska politično-akademska liberalna elita zbere na Facebooku v navdušenem cenenem antiklerikalizmu ob izrazu nezaželenosti džamije, gre za odmeve sekularne religioznosti. Ko Levica nasprotuje halal zakolu, ne da bi vedela, kaj to sploh je, obenem pa podpira gnusno mesno industrijo, utemeljeno na scientifistični ideji organizacije, medtem ko drugi njeni člani izvajajo lov na vegane, gre za prihuljen razsvetljeni rasizem, iz katerega črpa vulgarni rasizem. In kdor je posvetil vsaj malo časa študiji nestrpnih komentarjev, bo videl, da na portalih, kot je MMC, prevladujejo ceneni sekularistični predsodki, ki jih lahko povežemo s tehnično izobraženim srednjim razredom in niso res daleč od liberalnih predsodkov. Seveda tudi od tod prihajajo antirasistična gibanja in pristna humanitarnost. Vendar iz istega svetovnega nazora istočasno prihaja najmočnejša intelektualna podpora samemu rasizmu.

Do neke mere imajo novi, sekularni in islamofobni desničarji tudi prav - liberali se slepijo pred dejstvom religije, lažejo si, ko ločujejo med osebo in njeno religijo, ko sledijo delitvi, ki je dediščina neke specifične ustave tega dela sveta - glej Bruna Latourja in njegovo Nikoli nismo bili moderni. Tej vrsti predsodkov se pridružuje tudi heglovska teleologija, ki verjame v progresijo v zgodovini, ki potuje od Vzhoda proti Zahodu, pri tem pa si v posploševanju pomaga z orientalizmom. Kategorije svoje ideje progresije vsiljuje na tuja področja. Ne more si predstavljati, da je bila homoseksualnost v Turčiji dekriminalizirana leta 1858 in da je v Islamski republiki Pakistan mogoče dobiti osebno izkaznico kot predstavnik tretjega, transseksualnega spola. Svoje kategorije spola, rase in seksualnosti vsiljuje in izvaža na področja, ki so mu tuja, in s tem nanje izvaža tudi lastne težave.

Sodobni rasizem ni izmislek množic, temveč ima intelektualne izvore. Seveda je rasizem vseprisoten pojav in obstaja tudi v drugih delih sveta. Libanon je denimo država, zaznamovana z ekstremnim rasizmom, tudi do drugih muslimanov. Problem je veliko globlji od nevzgojenosti množic ali pa od trenutnega ekonomskega stanja; rasizem obstaja veliko dlje, traja dolgo ter je globoko vpet v kulturno zgodovino, od zgodovinskih okoliščin pa je odvisno, v kakšni obliki bo izbruhnil.

Najslabši možni odziv tisith, ki so tarče rasizma, je apologetstvo. Nasprotno, ker je dotični rasizem intelektualno inferioren, je treba do njega ohranjati vzvišeno držo ter oblikovati zdravo identiteto, ki ne bo idealizirala in obenem povratno homogenizirala t.i. Zahoda, obljubljene dežele. Potreben je veliki projekt kulturne dekolonizacije, ki se bo znal spopasti z učinki modernosti brez regresa v fundamentalistične fantazme. Obenem pa so potrebni zadržki - identiteta je najbolj zdrava in močna, kadar je združena z mizantropijo. Kajti vedno obstaja in je pravzaprav že realizirana možnost, da žrtev počne enako kot zatiralec.

facebook twitter rss

 

Podprite kakovostne radijske vsebine tudi v koronski dobi, kliknite na

 

Prikaži Komentarje

Komentarji

vidim, da si se dobro pripravil na komentarje. vendar. naslov članka je urrasizem govoriš pa o islamu. fail.

islamofobija ni rasizem, če smo točni. To sam dobro veš, zato tale spis dejansko bolj spada na Radio Ognjišče. Če bi kak krščanar (še vedno jih tu ni, čeprav si trdil, da so) prišel na RŠ s takim propagandnim zmazkom, bi ga odrezal verjetno že tehnik.

Hvala za praktično ponazoritev tega, o čemer sem pisal.

Tako krščanstvo kot islam sta superiorna tvojemu nazoru. 

Mir s teboj.

vem, da si čakal take vrste komentar. Dovolj dobro te tudi poznam, da sem pričakoval tak qed vzvišen odgovor. Ker nimaš argumentov, reagiraš kot užaljen otrok. V praksi to deluje enkrat ali dvakrat. Moj nazor je pa btw boljši od tvojega. Pravljic osvobojen.

Zanimivo je kar pravi Trevor Phillips o tej temi: https://youtu.be/Tb2iFikOwYU

Evo me. (Random kristjan na RŠu)

@Amadej Kraljevič, tole ni ravno tvoja liga. In razen tistega krucifiksa nisi zares kristjan. Sploh pa se oglašaš po nepotrebnem. Omenil sem krščanarja in mislil slabšalno, tako kot je recimo Muanis Sinanović islamski krščanar. Slednje samo kot poonazoritev.

si ne more predstavljati, da je bila homoseksualnost v Turčiji dekrilimi, dekrimili, dekrimilini, dekrimini, dekri, dekri, drekriminializirana leta 1858...

Toliko o špikerskih predprivah, jao kam tonemo...

she s hot

kako se je pa to zgodilo? si staršem že povedal?

Oba navedena primera (dekriminalizacija homosksualnosti v Osmanskem cesarstvu in tretji v spol v Pakistanu) sta delno zavajajoča, saj vzbujata vtis, da gre za "naprednost" vzhoda napram zahodu. Ko je seveda ze sama ideja "napredka" na socialnem polju vprasljiva in sama del ideologije.

Osmansko cesarstvo je reforme (Tanzimat) oblikovalo pod mocnim vplivom Napoleonskega zakonika ( vcasih z dobesednim prevzemanjem), v katerem prav tako homosekusalnost ni kazniva. Hkrati pa je najbrz danasnje razumevanje homoseksualnosti tuje takratni Osmanski kulturi, kjer so bili "decki" prostituti v hammamu nekaj obicajnega, kjer so deckom posvecali pesmi, jih obcudovali itd. (Ceprav je celoten odnos do deckov blizji starogrskemu, ki bi bil za sodobni zahodni svet enako nesprejemljiv.) Morda je bolje kot navajati primer dekriminalizacije razloziti, da je bila konstrukcija "moskosti" nekoliko drugacna kot na Zahodu. Kar pa je veliko manj enostavno, ker je veliko razlicnih dejavnikov. So pa zahodnjaki iste dobe turke in arabce pogosto videli kot "pozenscene".

Glede tretjega spola tude ne gre tega enaciti: tretji spol je priznan (zgodovinsko), hkrati pa so bile_i hijre (ali bolj nevtralno khwaja sira) na robu druzbe, pogosto kot prostitutke. Seveda se tudi to spreminja, zdi se pa da je najbolj kljucno iz katerega socioekonomskega razreda izvira posameznik (sorazmerno temu je tudi kolicina svoboscin ki jih ima).

Kot zanimivost tale dokumentarec: https://www.bbc.co.uk/programmes/p05951qt

Drgace pa tehten clanek, edino sklep (nujnost mizantropije) je zgresen.

»Vse še služi temu, da bi jo diskreditirali [muslimansko religijo] kot religijo in ji postavili nasproti »pravo« religijo. Vendar so anatemo in zmerjanje nadomestili argumenti in poskusi razlage historičnega, geografskega, klimatskega, sociološkega ali političnega tipa [...] Če je torej videti, da se napadi na mohamedanstvo in njegovega krivega preroka v osemnajstem stoletju nadaljujejo in celo JAČAJO, pa iz tega ne sledi, da gre za iste pozicije kot v začetku sedemnajstega stoletja. Prav nasprotno, rehabilitacija njegovega nauka in boljše poznavanje pogojev njegovega nastanka in širjenja omogočata primerjavo s »pravo religijo« in ponujata priložnost za napad nanjo. V mohamedanstvu razgaljajo izrojenost, h kakršni se zmeraj nagiba razodeta religija, kadar terja posest resnice samo zase.« Grosrichard, Struktura seraja str. 118 in 125.

A prispevek naj bi bil izvoren prispevek debati ali spis po prebranem delu Edwarda Saida (tb na srednjo)

Thought process behind the comment: 1.) zasledil sem besedo orientalizem -> knjiga od Saida -> Said ni direktno omenjen > js sm detektiv -> therefore genij

2.) Ne maram pisca -> misli, da je pameten -> pametn sem js -> rabim izvirno zalitev za tekst -> spis -> therefore spis

Če holokavst razlagamo z moralo, potem so zavezniške sile kaj? izvedle humanitarno akcijo?

Več kot je kontroverze okoli Sinanovičevih prispevkov, večja je možnost, da ga bo povzdignilo eno od intelektualnih plemen, ki prosperirajo z discipliniranjem domnevnega mentalnega rasizma s slabimi razlogi.

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.