Predlog sprememb dodeljevanja dohodninskih donacij nevladnim organizacijam
 / 21. 12. 2020
Prednostna os 10: kaj počne kohezija za izobraževanje?
 / 29. 5. 2019
Evropska kohezijska politika
Kako Evropska unija skrbi za ospodarski razvoj regij in mest, gradnjo infrastrukture, rast delovnih mest ipd.
 / 22. 10. 2018
O Nacionalnem srečanju nevladnih organizacij
 / 10. 10. 2018
Zakon o nevladnih organizacijah ureja kaotični nevladni sektor
 / 16. 1. 2018
CNVOS je opozoril, da parlament in ministrstva ne upoštevata resolucije o normativni dejavnosti.
 / 13. 6. 2012
Subscribe to
randomness