O filmskem eseju in filmski misli
 / 16. 11. 2020
O igralki, videastki in feministki
 / 19. 10. 2020
Semiologija afroameriškega filmskega telesa
 / 15. 6. 2020
Kriza političnega modernizma (The Crisis of Political Modernism, David N. Rodowick, 1988)
 / 15. 10. 2018
Subscribe to