Mariborska navezava

Oddaja
26. 5. 2021 - 21.00

V ljubljanski kotlini obstaja močno prepričanje, da na severovzhodu Slovenije obstaja le en medijski portal z večjim dometom: časopis Večer. To potrjuje tudi dejstvo, da se manjše medijske portale – če le niso del Odlazkovega ali SDS-ovega imperija – pogosto dojema kot manj zanimive tabloide, zato se njihovih lastniških struktur ne raziskuje. To velja še posebno v primeru spletnega portala Maribor24, o katerem v večjih slovenskih medijih ni mogoče zaslediti niti enega samega prispevka. 

Sodeč po podatkih MOSS – merjenje obiskanosti spletnih strani – je obiskanost portala Maribor24 relativno visoka. V letu 2020 je spletna stran beležila med približno 180 tisoč in 280 tisoč kliki mesečno, kar je več od portalov medijev, kot sta Mladina in Reporter, oziroma primerljivo z obiskanostjo spletne strani časopisa Finance. To leto je število ogledov portala nekoliko padlo, aprila je portal dosegel nekaj več kot 120 tisoč ogledov, kar je še zmerom primerljivo s spletno stranjo časopisa Reporter.

Portal Maribor24 v vsebinskem oziroma novinarskem smislu ne izstopa. Večino novic sestavljajo aktualno lokalno in državno dogajanje, pogosto povzeto s Siola ali STA-ja, ter razne oglasne novice. Podobno nezanimivo deluje hiter prelet uredništva in lastništva medija. Trenutno je glavni urednik medija Maribor24 Mitja Novak, poslovna direktorica pa Tamara Furjan. Po podatkih iz Razvida medijev MZK je izdajatelj Zavod M24, čigar lastnika sta Mitja in Nada Novak ter Igor Dvoršak. Gre za manj znana imena, ki postanejo zanimiva šele, ko si ogledamo družinske in lastniške povezave lastnikov Zavoda M24. Odgovorni urednik Mitja Novak je namreč svak bivšega predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru in piarovca Zdenka Škrabana. Slednjega pa z Zavodom M24 druži še povezava z Igorjem Dvoršakom, ta je namreč 30-odstotni lastnik podjetja Agencija Maribor 24 d.o.o., katere večinski lastnik je Škraban. V nadaljevanju raziskujemo povezave med Zavodom M24, Agencijo Maribor 24 ter piarovskim podjetjem Vitoma PR, katere 50-odstotni lastnik in zastopnik je Zdenko Škraban. 

Tako Agencija Maribor 24 kot tudi njej večinski lastnik Zdenko Škraban na spletni strani medija nista omenjena, čeprav sta oba aktivno vključena v delovanje portala. Dejstvo, da z medijem sodelujeta tako Agencija Maribor 24 kot Zavod M24 so nam potrdili tudi na uredništvu medija. Citiramo odgovor: »Podjetji sodelujeta tako z medijem Maribor24 kot z mnogimi drugimi partnerji.« Kljub temu nam na uredništvu niso želeli razkriti razmerja zavoda in agencije do medija, saj je to, citiramo, »del poslovne strategije in je poslovna skrivnost.« Nekaj več o razmerju med podjetji je v intervjuju povedal Zdenko Škraban. 

Izjava

Po predstavi, ki nam jo izriše Škraban, naj bi Agencija Maribor 24 skrbela za marketinški del, medtem ko naj bi Zavod M24 skrbel za vsebinski del. Pri tem je vredno poudariti, da Agencija Maribor 24 nima niti javno dostopne spletne strani, niti telefonskega ali e-poštnega kontakta, tako da dostop do agencije poteka prek uredništva portala Maribor24. Dejstvo, da z marketinškim delom portala opravlja ločena Agencija in ne Zavod M24, sicer ni razvidno s same spletne strani. 

Zanimalo nas je, do kakšne mere je Zdenko Škraban vpleten v delo medija Maribor24 in kakšna je njegova vloga v njem. O omenjenih temah smo se pogovarjali s tremi osebami, ki so želele ostati anonimne. Dva izmed sogovorcev sta poudarila, da novinarji Maribora 24 Zdenka Škrabana dojemajo kot lastnika medija, ki je aktivno vključen tako v novinarsko kot v marketinško delo pri Maribor24. Od obeh anonimnih virov smo prav tako izvedeli, da se Škraban pogosto udeležuje uredniških sestankov in da redno predlaga vsebine, ki se morajo objaviti na spletnem portalu. Po navedbi teh virov naj bi Zdenko Škraban prav tako prisostvoval na več razgovorih, vsaj v enem primeru tudi pri razgovoru o odpustitvi. Škraban je sicer vpletenost v novinarsko delo, obiskovanje uredniških sestankov in predlaganje tem za poročanje zanikal. Z uredništva Maribor24 pa so nam sporočili, da Škraban ni del uredništva in da se ne vključuje v novinarsko delo.

Če naši anonimni viri ne lažejo, se zastavlja vprašanje, kdo je Zdenko Škraban in zakaj bi želel javno zakriti svojo vpletenost v mariborski spletni medij. Za odgovor na to vprašanje je treba pobrskati po zgodovini dejavnosti večinskega lastnika Agencije Maribor 24.

 

Škraban je svojo politično pot pričel kot predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru, v nadaljevanju ŠOUM, in predsednik odbora za socialna in zdravstvena vprašanja pri Študentski organizaciji Slovenije. Po letu 2006 je skupaj z bivšim vodjo za stike z javnostmi ŠOUM Tomažem Zavirškom odprl piarovsko podjetje Vitoma PR, za katerega se je uvodoma domnevalo, da gre za obvod Božidarja Novaka do političnih strank na levem polu. Slednji je namreč bil v času prve Janševe vlade direktor mariborske agencije Spem, ki je takrat opravljala storitve odnosov z javnostjo v številnih slovenskih podjetjih. Zdenko Škraban nam je v osebnem pogovoru povedal, da so v tistem času sicer res sodelovali z Božidarjem Novakom, a da so bili očitki o Vitomi PR kot Novakovem projektu neresnični.

Od leta 2006 do danes je podjetje Vitoma PR sodelovalo v mnoštvu poslov z osebami javnega prava na področju storitev za odnosov z javnostmi. Najpogosteje je šlo za projekte tako imenovanega kriznega komuniciranja, pri katerem so državna podjetja Vitomo PR pogosto najela vzporedno z že obstoječo piar službo. Primer takšnega posla predstavlja sodelovanje med Vitoma PR in Darsom leta 2010, pri katerem naj bi šlo za komuniciranje z lokalnimi skupnostmi in občino oziroma upravno enoto pri gradnji predora Markovec. Podoben primer najemanja Vitome PR za krizno komuniciranje zasledimo tudi med letoma 2010 in 2011 na ŠOS-u. Slednji je podjetje najel za pripravo strategije postopanja, promocijskega materiala, sporočila za javnost in pripravo govorcev glede Zakona o malem delu. Podjetje je od ŠOS-a v dobrem letu dni prejelo nekaj več kot 42 tisoč evrov. 

Trenutno ima po podatkih v bazi poslovnih podatkov na GVIN-u podjetje eno zaposleno osebo, prihodki podjetja pa so v letu 2019 znašali nekaj več kot 95 tisoč evrov. V preteklem letu je Vitoma PR največ sodelovala z Zavodom za blagovne rezerve, od katerega je od julija do danes prejela nekaj več kot 32 tisoč evrov. Po informacijah iz Zavoda za blagovne rezerve Vitoma PR opravlja »storitve strateškega, kriznega komuniciranja in izvedbe vseh aktivnosti na področju odnosov z javnostmi ter odnosov z mediji.« Na zavodu ob tem še dodajajo, da nimajo »nobene osebe zaposlene, ki bi opravljala ogromno aktivnosti na tem področju«. 

O poslovnem sodelovanju med ŠOU in podjetjem dveh bivših funkcionarjev
 / 4. 5. 2021
Poleg kriznega komuniciranja in priprave strategij kriznega komuniciranja se podjetje ukvarja tudi z odnosi z vplivnimi javnostmi, kar se včasih uporablja kot sinonim za lobiranje. V primeru Zavoda za blagovne rezerve je Vitoma PR med drugim organizirala sestanke z vplivnimi javnostmi, s čimer lahko razumemo povezovanje z različnimi vplivnimi osebami oziroma institucijami. Za podobno sodelovanje je šlo tudi v primeru posla med Vitoma PR in ŠOU v Ljubljani, pri katerem naj bi šlo za iskanje kupcev oziroma investitorjev za nakup zemljišča kampusa. Zaradi mnogih neklasičnih piarovskih sodelovanj z osebami javnega prava so nekateri mediji v preteklosti namigovali, da naj bi podjetje Vitoma PR poleg piarovskih storitev ponujalo tudi storitve lobiranja. To je sporno predvsem zato, ker bi morala oseba, ki takšno storitev opravlja, biti vpisana v KPK-jev register lobistov. Kljub temu lahko na spletni strani podjetja Vitoma PR pod opisom Zdenka Škrabana preberemo, da »ima bogate izkušnje na področju javnih zadev, strateškega svetovanja in lobiranja«. Podobno informacijo zasledimo tudi v intervjuju za spletno stran Pomurec iz leta 2012, zato smo Škrabana povprašali, če ponuja lobistične storitve. 

Izjava

Poleg piarovskega udejstvovanja je v preteklih letih sodeloval tudi s stranko SMC, letos pa je sodeloval pri pripravi ustanovnega kongresa stranke Moja Dežela, ki jo vodi Aleksandra Pivec. Po odgovoru stranke naj bi Škraban sodeloval »predvsem na podroju vizualizacije in tehnične izvedbe«.

Po pričevanju dveh anonimnih virov naj bi v preteklem letu tako poslovanje med Vitoma PR in Škrabanovo sodelovanje z Aleksandro Pivec vplivali na poročanje na portalu Maribor24. 

Od sogovorca smo izvedeli, da naj bi piarovsko delo za Zavod za blagovne rezerve opravljala Zdenko Škraban in poslovna direktorica Maribor24 Tamara Furjan; slednja naj bi iz pisarne medija odgovarjala na novinarska vprašanja portala necenzurirano.si. V splošnem pa je sodelovanje med Vitomo PR in Zavodom za blagovne rezerve za novinarje medija pomenilo, da jim je vodstvo odsvetovalo pisanje o nekaterih spornih nakupih oziroma o zgodbah, povezanih z Zdravkom Počivalškom. Po drugi strani naj bi se v nekaterih primerih novinarje spodbujalo h kritičnemu pisanju o Ivanu Galetu. Škrabana smo vprašali, če je seznanjen s pisanjem portala Maribor24 o Ivanu Galetu:

Izjava

Najkonkretneje naj bi po pričevanju naših virov na portalu čutili politično vmešavanje v primeru poročanja o Aleksandri Pivec. Nesorazmerno poročanje o Pivec je sicer posebej očitno iz nekaterih prispevkov tega medija. V tem kontekstu je še posebej nazorna anketa o potencialni podpori nove stranke Aleksandre Pivec, ki jo je portal Maribor24 objavil novembra lani. Anketa je na vprašanje »ali bi podprli stranko, ki bi jo ustanovila Aleksandra Pivec« ponujala tri odgovore: »Da«, »Ne« in »volil bi drugo stranko«. Prva možnost naj bi prejela 64 odstotkov glasov, na podlagi česar so v enem kasnejših prispevkov trdili, da naj bi se njena bodoča stranka uvrstila v parlament. O prednostni obravnavi omenjene političarke na portalu poleg ankete priča tudi nenavadno izčrpen in vsebinsko nekritičen intervju z Aleksandro Pivec, ki je izšel kmalu po njenem odstopu.

Aleksandra Pivec in Škraban naj bi sodelovala še pred njenim odstopom iz stranke DeSUS, zato smo na njih naslovili vprašanje o seznanjenosti z omenjenim sodelovanjem. Citiramo odgovor: »Sedanjemu vodstvu stranke morebitno sodelovanje Aleksandre Pivec in Zdenka Škrabana oziroma morebitno sodelovanje med portalom Maribor24 in Aleksandro Pivec ni znano.« Po pričevanju enega sogovorca naj bi se Aleksandra Pivec v prostorih medija Maribor24 sestala s Škrabanom še pred odstopom iz stranke DeSUS, po tem sestanku pa naj bi medij pričel pogosteje poročati o dogajanju okoli Pivec in njene nove stranke. Po informacijah drugega sogovorca pa naj bi Škraban bivši predsednici po telefonu tik pred interpelacijo v parlamentu svetoval, naj odstopi po zaključnem govoru. To informacijo naj bi Škraban nato posredoval novinarjem portala z namenom, da jo objavijo. 

Poleg omenjenih političnih povezav je zanimivo tudi sodelovanje med Vitomo PR in Agencijo Maribor 24 in Mariborskimi lekarnami. Sodelovanje med Vitoma PR in Mariborskimi lekarnami je sicer potekalo med letoma 2009 in 2015, v tem času pa je piar podjetje prejelo približno 126 tisoč evrov, kar je najvišji znesek, ki ga je Vitoma PR prejela z naslova oseb javnega prava. Na sodelovanje je sicer leta 2012 opozoril časopis Delo, ki je poudarjal, da za poslovno sodelovanje Mariborske lekarne niso izvedle razpisa. 

Zanimivo je, da so Mariborske lekarne maja 2017, to je približno pol leta po ustanovitvi Agencije Maribor 24, ponovno pričele poslovno sodelovati s Škrabanovim podjetjem. Tudi v primeru Maribor24 so Mariborske lekarne največji poslovni partner – mediju so od maja 2017 do danes nakazale približno 32 tisoč evrov. Na Mariborske lekarne smo se obrnili z vprašanjem, po kakšnem ključu so za sodelovanje na področju marketinga izbrali Agencijo Maribor 24. Citiramo odgovor: »Podjetje smo izbrali, saj ima spletna stran Maribor24 veliko ogledov in je osrednji spletni portal na mariborskem območju, od koder je tudi največ uporabnikov naših lekarniških storitev. Prav tako so novinarji portala Maribor24 zelo odzivni in redno "pokrijejo" vse naše pomembne dogodke, novosti in otvoritve lekarn.« Zanimalo nas je še, če so na poslovno sodelovanje vplivale lastniške povezave z Zdenkom Škrabanom. Citiramo odgovor: »Lastniške povezave nam niso poznane in niso imele prav nobene vloge pri izbiri tega spletnega portala za oglaševanje.«

Poleg omenjene povezave je za konec vredno omeniti še povezavo med Zavodom M24 in Slovenskimi železnicami. Slednje so namreč zavodu septembra leta 2018 nakazale nekaj več kot 24 tisoč evrov, kar je največji znesek, ki ga je zavodu nakazala oseba javnega prava. Po pričevanju sogovorca naj bi šlo za plačane vsebine s strani Slovenskih železnic, ki naj bi jih zagotovil Zdenko Škraban – oglasnih novic o Slovenskih železnicah na portalu sicer nismo zasledili. S strani sogovorca smo sicer še izvedeli, da je bilo zaradi poslovnega sodelovanja s Slovenskimi železnicami kritično poročanje o tem podjetju omejeno oziroma možno le, če je novinar Zdenka Škrabana vprašal za dovoljenje. 

 

Portal Maribor24 predstavlja primer profitno naravnanega medija, ki večinoma temelji na učinkovitem marketingu, povzemanju novic iz drugih medijev in po pričevanju sogovorcev tudi na nizko plačanih prispevkih. Poudarjanje določenih političnih akterjev in sodelovanje z nekaterimi državnimi podjetji sicer portala ne dela unikatnega. Če smo iskreni, se v tem najbrž bistveno ne razlikuje od ostalih profitno naravnanih novinarskih portalov. Kljub temu portal Maribor24 predstavlja še en primer, ko medij deluje primarno kot poslovna naložba, podkrepljena z nekaj političnega kapitala.

 

facebook twitter rss

 

Podprite kakovostne radijske vsebine tudi v koronski dobi, kliknite na

 

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.