4. 5. 2021 – 13.30

Kaj počne Vitoma PR?

Audio file

V današnjih 5 minutah za boljši ŠOU raziskujemo, zakaj ŠOU v Ljubljani sodeluje s podjetjem Vitoma PR, d. o. o., katerega ustanovitelja in zastopnika sta bivši predsednik ŠOUM Zdenko Škraban ter bivši vodja za stike z javnostmi ŠOUM Tomaž Zaviršek

ŠOU v Ljubljani s podjetjem Vitoma PR sodeluje od maja 2018. Od takrat do danes je ŠOU podjetju nakazal 52.704 evrov, kar je največ od vseh oseb javnega prava v zadnjih treh letih – Študentski organizaciji sledi Zavod RS za blagovne rezerve, ki je podjetju od julija lani nakazal 32.559,36 evrov. V obdobju treh let je ŠOU opravil natančno 36 nakazil po 1464 evrov, iz česar lahko sklepamo, da gre za mesečni izdatek, ki ga organizacija plačuje temu piar podjetju.

Audio file
18. 3. 2021 – 18.00
»Ko ni komunikacije, so problemi, ko je komunikacija, problemov ni.« - Klemen Petek

Informacijo o tem, da ima ŠOU zunanjo piar službo, je težko zaslediti. Spletna stran ŠOU v Ljubljani pod zavihkom »Za medije« navaja, da je predstavnica odnosov za medije zgolj študentka Iva Meršnik, kar je v nedavnem intervjuju zatrdil tudi predsednik ŠOU Klemen Petek. Poleg tega, da reference niso navedene, omembe podjetja Vitoma PR nismo zasledili niti v enem zapisniku sej Študentskega zbora ali predsedstva. To je nenavadno, saj 14. člen pravilnika o finančnem poslovanju iz leta 2015 določa, da se mora izbira ponudnika, če gre za periodične izdatke, ki v letu presegajo 5000 evrov, izvesti na podlagi ponudb treh ponudnikov storitev. Po istem členu pravilnika mora predsedstvo objaviti razpis, preučiti ponudbe ter sprejeti sklep o izbiri najboljšega ponudnika. Ničesar od omenjenega nismo zasledili v primeru Vitome PR. 

Zaradi pogostosti nakazil na eni in pomanjkanja vsakršne informacije o sodelovanju na drugi strani smo ŠOU povprašali, kaj natančno počne Vitoma PR. Pripravljanje oddaje se je s tem močno zavleklo, saj je piarovka Iva Meršnik za odgovor na eno od naših sporočil, ki je vsebovalo tri vprašanja, potrebovala kar 41 dni. 

ŠOU smo najprej povprašali, ali se sredstva za Vitoma PR namenjajo za storitve na področju odnosov z javnostmi. Citiramo odgovor: »Podjetje opravlja storitve na podlagi pogodbe o poslovnem svetovanju, med katere spadajo storitve s področja odnosa z javnostmi.« Ker nismo zasledili, da bi predsedstvo ŠOU sprejelo sklep o pogodbi z omenjenim podjetjem, smo vprašali, kdaj je bil za to delo objavljen razpis in ali je predsedstvo potrdilo poslovno pogodbo. Citiramo odgovor: »S podjetjem Vitoma PR, d. o. o., se sodeluje občasno, ko potrebujemo določene nasvete in storitve.« Zaradi nejasnih, da ne rečemo kontradiktornih odgovorov smo še enkrat povprašali o pogodbi med ŠOU in Vitoma PR. Citiramo tretji odgovor: »Sklenjena je splošna pogodba o sodelovanju, sproti pa se naročajo storitve, ko jih potrebujemo.«

Podobno splošni, kratki in nedoločni so bili odgovori na vprašanja o tem, kakšne storitve na področju odnosov z javnostjo opravlja Vitoma PR. Citiramo prvi odgovor Ive Meršnik: »Svetovanja na področju odnosov z javnostmi in področjih, povezanih s študentsko problematiko ter razmerji na državnopolitični ravni.« Poleg tega nas je še zanimalo, za komunikacijo s katerimi mediji je pristojno podjetje. Citiramo odgovor: »Gre za svetovanja in pripravo konceptov za navedene odnose v prejšnjem odgovoru.« Zaradi hermetičnosti odgovora smo hoteli izvedeti, kaj je mišljeno s »pripravo konceptov« in katere koncepte je Vitoma PR pripravila v letih 2020 in 2021. Citiramo odgovor: »Gre za pristope, strategije in pripravo odgovorov na različna vprašanja v povezavi z delom ŠOU v Ljubljani.«

Poleg odnosov z javnostjo naj bi Vitoma PR študentski organizaciji tudi svetovala. Ivo Meršnik smo vprašali, glede česa je piar služba ŠOU potrebovala svetovanje, komu je podjetje v letu 2021 svetovalo ter koliko ur je svetovalo. Citiramo odgovor: »Svetovali so skupnim službam za razne tekoče zadeve.« 

Za boljše razumevanje strategij in vsebinskih nejasnosti pri poslovnem sodelovanju s podjetjem Vitoma PR je treba preučiti zgodovino njegovega poslovanja. Najemanje Vitoma PR poleg že obstoječe piar službe za omenjeno podjetje ni novost. Tak primer zasledimo leta 2009, ko so izsledki notranje revizije pokazali, da je Vitoma PR imela sklenjeno pogodbo z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije, krajše Japti. Leta 2008 so na Japtiju sicer zaposlili uslužbenko za odnose z javnostmi, a so pogodbo Vitomi PR vseeno obnovili. Podoben primer zasledimo tudi pri poslovnem sodelovanju z Darsom, ki je prav tako imel svojo PR službo. Javnega razpisa za Vitomo PR ni bilo, podjetje pa naj bi skrbelo za »komuniciranje z lokalnimi mediji in lokalnimi skupnostmi pri gradnji predora Markovec«. 

Poleg omenjenih spornih poslov je podjetje med letoma 2009 in 2015 sodelovalo z Mariborskimi lekarnami. Po poročanju časopisa Delo tudi Mariborske lekarne za službo za odnose z mediji niso objavile javnega razpisa, Vitoma PR pa je od lekarn v nekaj več kot petih letih prejela 126.553,45 evrov. Trenutno Mariborske lekarne poslovno sodelujejo s podjetjem Agencija Maribor 24, d. o. o., ki je v 70-odstotni lasti enega od lastnikov Vitome, Zdenka Škrabana. Agenciji Maribor 24 so Mariborske lekarne od leta 2017 nakazale natančno 61.610,00 evrov.   

Isti vzorec se ponovi tudi med letoma 2010 in 2011, tokrat pri sodelovanju med Vitoma PR in ŠOS-om, ki v tistem času sicer še ni bil priznan kot oseba javnega prava. Tudi tokrat je ŠOS imel notranjega predstavnika za odnose z javnostjo, Vitomo PR pa so na podlagi neformalnega pogovora izbrali za »krizno komuniciranje« v času, ko je vlada napovedala zakon o malem delu. V malo več kot letu dni je podjetje za komunikacijsko podporo prejelo nekaj več kot 42 tisoč evrov. 

Zaradi nejasnosti pri mnogih poslovnih sodelovanjih z osebami javnega prava so mediji v preteklosti namigovali, da naj bi Vitoma PR prodajala storitve lobiranja, kljub temu da niti Zaviršek niti Škraban nista vpisana v KPK-jev register lobistov. Ne glede na to lahko v opisu Zdenka Škrabana na spletni strani Vitoma PR in v enem izmed intervjujev preberemo, da »ima bogate izkušnje na področju javnih zadev, strateškega svetovanja in lobiranja«. Bogate izkušnje so se Škrabanu očitno obrestovale. Po poročanju portala e-Maribor naj bi Škraban trenutno pomagal Aleksandri Pivec pri ustanavljanju nove politične stranke. 

Če zaključimo, se pri ŠOU ponavlja določen vzorec, značilen za nekatera sodelovanja oseb javnega prava z Vitomo PR. Podobno kot Dars in Japti ŠOU z Vitomo sodeluje kljub dejstvu, da že ima lastno piarovko. Zato odgovor na vprašanje, kakšne storitve za ŠOU opravlja Vitoma PR, ostaja zavit v meglo.

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj