Primorske priče

Oddaja
14. 10. 2021 - 12.00

Sedmega oktobra so se začele volitve v Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, krajše ŠOUP, za mandatno obdobje od 2021 do 2023. Ker bo glasovanje potekalo prek pošte, bodo volitve letos trajale 15 dni, rezultati pa naj bi bili znani 25. oktobra. Volilni izid najverjetneje ne bo prinesel kakšnih večjih presenečenj, saj na 12 mest za študentske poslance kandidira 12 kandidatov.

ŠOUP, volitve in plastenka črnila
 / 21. 10. 2019
Čeprav letošnji kandidati niso povezani v študentsko skupino oziroma niso del enotne liste, kar je običajno za primorsko študentsko organizacijo, vsaj na prvi pogled ne presegajo socialnega kroga aktualnih funkcionarjev ŠOUP. Polovica kandidatov je funkcijo poslanca opravljala že v prejšnjem mandatnem obdobju. Tudi na volitvah leta 2019, ko je bilo šest letošnjih kandidatov prvič izvoljenih v Študentski zbor ŠOUP, so imeli volivci tako rekoč le eno izbiro, torej študente, povezane s ŠOUP. Na volitvah pred dvema letoma je sicer želelo nastopiti več kandidatov, ki naj bi bili po besedah skupine Študentska lupa kritični do delovanja ŠOUP, a so bili vsi razen enega zavrnjeni.

Sicer je bilo tudi letos oddanih več kot 12 kandidatur. S ŠOUP so nam sporočili, da je bilo prevzetih 17 obrazcev za kandidiranje v študentski zbor, od tega jih je bilo 15 tudi oddanih. Tri kandidature so bile nato zavrnjene kot nepopolne. Po besedah ŠOUP so bile zavrnjene, ker »niso izpolnjevale pogojev, skladnih z razpisom volitev«, natančneje, ker zavrnjeni študentje »niso imeli dovoljšnjega števila podpisov podpore«. Dodali so še, da se zoper zavrnitev kandidature ni pritožil noben kandidat.

Stopili smo v stik s šestimi kandidati in kandidatkami, ki se letos prvič potegujejo za mesto študentskih poslancev v ŠOUP. Na intervju je pristala Laura Godina, študentka tretjega letnika Pedagoške fakultete, ki takole pojasnjuje, zakaj se je odločila kandidirati v študentski zbor.

Izjava

V bistvu sem se odločila, pač da mi je nekaj novega. Nisem še niti vedela za to, ampak sem od bratranca izvedela, da se lahko kandidira in sem bila takoj za. Da spoznam še kakšne nove ljudi in da vidim kaj se dogaja no. Moj bratranec je še zdaj aktiven v ŠOUP, je starejši. Tako da on mi je v bistvu povedal, vprašal če sem za in sem rekla, da ja.

Glede oviranja postopka kandidature na volitvah v ŠOUP
 / 21. 10. 2019
Bratranec, ki je Godini povedal za možnost kandidiranja, je David Šavron, ki je trenutno član razsodišča Študentske organizacije Slovenije oziroma ŠOS. Med prejšnjimi volitvami v Študentski zbor ŠOUP leta 2019 je Šavron opravljal funkcijo predsednika volilne komisije ŠOUP. Takrat je skupina študentov zahtevala njegov odstop zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvedbi volitev, prek katerih naj bi se onemogočilo kandidiranje neodvisnih kandidatov v ŠOUP.

Letos delo volilne komisije ŠOUP vodi Martin Šajina, v skladu z notranjimi pravili organizacije pa jih je razpisal trenutni predsednik študentskega zbora Adimir Preradović, ki to funkcijo opravlja od leta 2017. Razpis za letošnje volitve v študentski zbor je bil na spletni strani ŠOUP objavljen 29. septembra. Takoj zatem je bil prekrit z devetimi drugimi novejšimi obvestili tistega dneva. ŠOUP na svoji spletni strani sicer vsak mesec objavi okrog osem novic, pri čemer sta istega dne objavljeni največ dve novici.

Poleg tako skritega razpisa, kar je že običajna praksa ŠOUP, je bil letos tudi nekoliko nerodno določen rok za prevzem obrazcev, ki jih je bilo treba izpolniti za oddajo kandidature. Potencialni kandidati so obrazce lahko prevzeli le na dan objave razpisa ali najkasneje dan zatem, svoj prihod na sedež ŠOUP pa so morali predhodno najaviti. S ŠOUP so nam pojasnili, da je bil postopek tako prilagojen »zaradi predpisanih ukrepov proti covidu-19«.

Laura Godina pove, kako ji je, kljub temu da študentske organizacije pred volitvami ni spremljala, v opisanih okoliščinah uspelo pravočasno prevzeti obrazce in oddati kandidaturo.

Izjava

V bistvu so mi pomagali, tako bratranec kot tista njegova družba, ki je zraven. Drugače ne vem, po mojem mi ne bi uspelo.

Vse torej kaže, da bodo podobno kot prejšnja leta tudi letos ponovno izvoljeni nekateri poslanci, ki imajo trenutno mandat v študentskem zboru, in nekaj novih kandidatov, posredno povezanih s ŠOUP. Razlika je za zdaj v odzivu zavrnjenih kandidatov. Leta 2019 so bile redne volitve namreč razveljavljene zaradi protestne akcije opozicijske študentske skupine, v okviru katere je ena izmed volivk v volilno skrinjico zlila črnilo. Vpleteni študentje so z akcijo in kasnejšim protestom ob ponovljenih volitvah, na katerih domnevno neutemeljeno zavrnjeni kandidati prav tako niso mogli nastopiti, želeli opozoriti na nepravilnosti pri izvajanju volitev oziroma onemogočanje neodvisnih kandidatov s strani vodstva ŠOUP.

Hannah Truta pojasni razloge, zaradi katerih so študentje leta 2019 izvedli omenjeni protest.

Izjava

Sodbe, ovadbe – običajen petek Študentske organizacije Univerze na Primorskem
 / 24. 4. 2020
Po zaključku burnega volilnega procesa leta 2019, ki se je, kot rečeno, končal z izvolitvijo podpornikov aktualne strukture ŠOUP, so se trije študentje, ki so izvedli protestno akcijo, znašli tudi v policijski preiskavi. Ovadbe iz leta 2019 v zvezi s tem je okrožno državno tožilstvo po besedah vpletenih študentov že zavrglo. ŠOUP pa se je odločil, da bo pregon vseeno nadaljeval. Tako je marca letos prek Odvetniške pisarne Jereb vložil zasebno tožbo, v kateri je vpletenim študentom očital kaznivo dejanje samovoljnosti. Tudi tokrat je sodišče tožbo zavrglo, in sicer iz razloga, da pri opisanem dejanju ne gre za kaznivo dejanje.

ŠOUP je z iskanjem pravice nadaljeval letošnje poletje in vložil pritožbo zoper omenjeni sklep sodišča o zavrženju tožbe. V njej še vedno zatrjuje, da so si aktivistični študentje samovoljno vzeli »pravico preprečiti volitve«. Eden izmed toženih študentov pri tem izpostavlja, da se glede na vsebinsko praznost tožbe in nadaljnje pritožbe ne more izogniti občutku, da ŠOUP izkorišča javna sredstva za plačevanje odvetnikov z namenom ustrahovanja študentov, ki so kritični do organizacije.

Tudi če se ozremo po preteklih volitvah v Študentski zbor ŠOUP, se je vodstvo primorske študentske organizacije ob vzpostavitvi opozicijskih skupin odzvalo na podobne načine. Leta 2013, ko je na volitvah v ŠOUP nastopila študentska skupina Burja, je volilna komisija njihove kandidature izločila, člani liste pa naj bi bili deležni številnih groženj. David Krpač, polbrat takratnega direktorja ŠOUP Sebastjana Kokla, je celo fizično napadel enega izmed Burjinih kandidatov.

Do podobnih situacij prihaja tudi pri volitvah v druge obalne študentske strukture. Vsako leto potekajo volitve v študentske svete fakultet Univerze na Primorskem, ki se na večini članic univerze odvijajo v tem tednu. Predsednica Študentskega sveta Univerze na Primorskem Taja Pajmon Rak povzame očitke, ki so se v preteklosti pojavljali v zvezi z volitvami v fakultetne študentske svete.

Izjava

Pajmon pove, da pri letošnjih volitvah v študentske svete za zdaj ni bilo težav razen nekaterih zapletov na Fakulteti za management, na kateri svet trenutno obvladujejo študentje, povezani s ŠOUP.

Izjava

Dodati je treba, da Študentski svet Fakultete za management s tem še ni kršil roka za objavo razpisa volitev, ki je določen z notranjimi pravilniki, pač pa le deluje neusklajeno s študentskimi sveti ostalih fakultet.

ŠOUP je najmanjša izmed treh univerzitetnih študentskih organizacij. Upravičen je do 6,4 odstotka prihodkov iz javnih sredstev, ki jih ŠOS prejme večinoma iz koncesijske dajatve na študentsko delo. Če procente konkretiziramo, je v proračunu za leto 2021 za ŠOUP predvidenih okrog 540.000 evrov, v letu 2020 pa je primorska študentska organizacija razpolagala s skoraj 700.000 evri.

ŠOUP svojih letnih finančnih načrtov ne objavlja na spletni strani, težave s pridobivanjem podatkov o porabi sredstev pa imajo tudi posamezni študenti. Hannah Truta, ena izmed študentk, ki je sodelovala tudi v protestni akciji ob volitvah leta 2019, nam je povedala, da so posamezni študenti prošnjo za pridobitev proračuna ŠOUP naslovili tudi na trenutno generalno sekretarko Karin Kačič, a jim je ta odgovorila, da je mogoče podati le prošnjo za pridobitev posameznih zapisnikov sej, ne pa tudi proračuna. Pri prošnjah za vpogled v zapisnike sej pa primorski študentje naletijo na drug problem: ŠOUP naj bi zahteval, da se v prošnji navede tudi datum izvedbe seje, katere zapisnik se zahteva, termini sej pa niso javno znani. Truta izpostavi še, da ŠOUP vsaki dve leti sicer objavi razpis za sofinanciranje študentskih dejavnosti in programov, a je bil letošnji razpis podobno kot razpis za volitve skrit med ostalimi novicami na spletni strani ŠOUP. Na odziv ŠOUP v zvezi s tem še čakamo.*

Ker ŠOUP, kot rečeno, na spletni strani ne objavlja svojih letnih finančnih načrtov, lahko o načinu porabe sredstev sklepamo le iz drugih javno dostopnih virov, na primer s portala Erar. V letu 2021 izstopa izdatek za že omenjeno hišno odvetnico ŠOUP Petro Jereb. Njeni odvetniški pisarni je bilo letos do zdaj nakazanih skoraj 40.000 evrov, kar je 7 odstotkov vseh sredstev, ki jih je ŠOUP prejel od ŠOS. Za primerjavo, k odvetniku ljubljanskega ŠOU Klemnu Grešaku se je do septembra letos po podatkih z Erarja steklo dobrih 30.000 evrov, kar predstavlja približno 1 odstotek sredstev, ki so v proračunu ŠOS predvidena za ŠOU v Ljubljani. Pri tem moramo poudariti, da je že višino ljubljanskih izdatkov za pravne storitve precej težko pojasniti.

Nekoliko manj sredstev kot odvetniška družba prejemajo samostojne organizacijske oblike ŠOUP. To so Primorsko svetovalno središče Koper, ki mu je bilo po podatkih z Erarja letos nakazanih 13.000 evrov, Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, ki je prejel 14.500 evrov, in Univerzitetna športna zveza Primorske, ki je prav tako prejela 14.500 evrov. Na tej točki je treba nekaj besed nameniti tudi zastopnikom dveh izmed omenjenih entitet. Ustanovitelj zavoda Primorsko svetovalno središče je Univerzitetna športna zveza, ki jo še vedno zastopa nekdanji direktor ŠOUP Sebastjan Kokl. Direktorica tega zavoda pa je njegova sestrična Erika Kokl.

Leta 2016 je del ŠOUP postal tudi Zavod Villa Domus, študentski dom in hostel. Zastopnik zavoda je Kokl, njegov ustanovitelj pa je Univerzitetna športna zveza, ki jo, kot rečeno, prav tako zastopa Kokl. Kompleks Villa Domus je nastal kot zasebna investicija podjetja Grafist, ŠOUP pa je dobil v upravljanje študentski dom in hostel. Villa Domus se na svoji spletni strani oglašuje kot »nadstandardni študentski dom«. Temu primerna je tudi cena, ki za bivanje v dvoposteljni sobi trenutno znaša 200 evrov, kar je povsem primerljivo, če ne višje od cen tržnega najema v Kopru. Poleg tega se sobe Ville Domus v poletnih mesecih spremenijo v hostel, zaradi česar študentje takrat ne morejo bivati v domu. Zavod Villa Domus je tudi družbenik podjetja Villa Domus Plus, ki je bilo ustanovljeno leta 2017 za upravljanje z bistrojem Ville Domus. Razen tega, da ima tudi študentske bone, restavracija študentom ne nudi nobenih ugodnosti.

Kokl je leta 2017, dva tedna po tem, ko je bil pravnomočno obsojen zaradi ponarejanja listin, odstopil s položaja direktorja ŠOUP, ki ga je zasedal skoraj 10 let. Toda še vedno ostaja vpet v strukture ŠOUP prek zavodov in društev, ki pod okriljem organizacije poslujejo s študentskim denarjem. Kokl primorsko študentsko organizacijo vodi že od ustanovitve leta 2004, pri kateri je tudi sodeloval. Do leta 2007 je predsedoval ŠOUP, do leta 2017 pa je tam opravljal funkcijo direktorja organizacije. Na mestu direktorja ga je nato nasledila Karin Kačič, ki naj bi bila po poročanju tednika Mladina partnerka Koklovega polbrata Davida Krpača.

izčrpavajo ŠOUP?
 / 3. 4. 2017
Sodni postopki se za Kokla sicer še niso končali. Očita se mu tudi, da naj bi skupaj z Goranom Sambtom ŠOUP oškodoval za več kot 110.000 evrov prek odrejanja plačil fiktivnih računov. Postopek proti Sambtu, ki je v času očitanih dejanj deloval kot nadzornik ŠOUP, je bil ustavljen zaradi zastaranja. Okrožno sodišče v Kopru nam je sporočilo, da je v postopku proti Koklu v tej zadevi pričelo z glavno obravnavo, za katero je zaradi predlaganega zaslišanja večjega števila prič razpisanih več narokov. Stare zgodbe v Kopru tako tečejo dalje - vse do zastaranja.

 

Prispevek je pripravila Živa. Brala sem njena sestrična Juš, tehnicirala je polsestra Kramar. Lektorirala je njena svakinja Višnja.

 

*Odgovor ŠOUP: "[V]aše navedbe ne držijo, nihče od študentov od nas ni želel pridobiti finančnega načrta. Finančni načrt trenutno ni objavljen, ker poteka obsežna prenova spletne strani."

facebook twitter rss

 

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

 

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.