Kaj je razsvetljenskega v Voltairovem Filozofskem slovarju (Krtina, 2020)
 / 2. 12. 2020
Izhod, glas in lojalnost, Krtina, 2018
 / 7. 2. 2020
Prvi del: rojstvo neoliberalizma.
 / 21. 2. 2016
Okrogla miza ob objavi novih prevodov Foucaultovih predavanj
 / 10. 2. 2016
nič
Tematska številka revije Razpotja posvečena Nietzscheju in horor film festival.
 / 18. 9. 2014
Subscribe to