Johann Gottlieb Fichte: Osnova celotnega vedoslovja (Krtina, 2022)
 / 6. 3. 2023
Ludwig Wittgenstein - Modra in rjava knjiga, Krtina, 2016
 / 4. 10. 2017
Odtujitev Sv. Trojice in vzpostavitev nove dislocirane troedinosti
 / 5. 12. 2016
Nekaj misli k slovenskemu prevodu Wittgensteinovih Filozofskih raziskav
 / 20. 10. 2014
Subscribe to