Je nova generacija gensko spremenjenih organizmov priložnost za nov javni diskurz?
 / 25. 11. 2016
Reportaža z javnega posveta o etiki in znanosti
 / 11. 11. 2016
Reportaže in dogajanje na 4. mednarodnem festivalu stripa Stripolisfest.
 / 15. 10. 2016
Pogovor o risoromanu Katarza v atriju ZRC Sazu/ Simpozij Festivala Sonica
 / 28. 9. 2016
Nil novi sub sole!
 / 8. 1. 2016
O Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
 / 16. 1. 2015
Hegel, Renesansa 2.0, Sub Facking Versive, Dekleva, Perat
 / 12. 6. 2014
Subscribe to