11. 3. 2020 – 21.00

Priče iz Međimurja

Audio file

V tokratnem Južnem vetru poslušamo tri zgodbe iz Međimurja:

PEPEKOVI KOKOTI (bral Saša Rakić (na sliki kot otrok))

VALENTINOVE ČIŽMICE (Ivan Blagus, prispeval in bral Štefan Šimunić)

POŠTAR (brala Katarina Herman)

 

Besedilo prvih dveh zgodb najdete spodaj, po vsaki zgodbi pa lahko prisluhnete tudi trem međimurskim pesmim:

Dober večer z mega srca ružica

Ljubav se ne trži

Dobravska vuljica

 

 

PEPEKOVI KOKOTI (Saša Rakić)

Moj japica se zval Stjepan Požgaj a Pepek su ga zvoli,ili Pepo brate.I bil je rodom z Belice.Hajdi svega radnoga cajta  je delal na cigleni v Belici.To vamje bila jena od tri ciglene štere su v Međimurju delale posle drugog svetskog rata. Još su tu bile i ciglene v Šenkofcu i Miholjanama.Ciglene su vam obično bile na onim mestima de ga bil v zemlji čuda gline. A se te ciglene su bile v rokama bogatoga Morandinija mlajšega. Ciglenama je v ono vreme išlo čisterm vredo. Je i tak rat bil gotov pak je trebalo i čudaj toga zgraditi. A ciglene su delale materijala z šterim se gradilo i delala opeka, črepi i cigli.

Delati na cigleni je ne bilo lefko. Bilo je to jeno od najtežeših dela zato jer su radniki se morali delati ručno, z rokami. Neje bilo kak denes kaj se mašingiver delal. I bilo je tre dostik snoge kaj bi to čovek mogel delati kak tre. Rekli bi stareši, delati posla onk kak Bog zapoveda. Na cigleni v Belici je delalo 80 radniki. Od toga ga nejveć bilo onih šteri su delali kak se reklo, sezonski. A to so većinoma bile mlajše puce i žene z kolnih seli.

Celi te proces delanja cigla i ostalih stvori je mel jen svoj bomo rekli, ciklus šteri je vek počinjal na jesen. Čim je počela jesen počelo se z prekopavanjem zemlje v kak se onda reklo “bajeru” jer je zemljani materijal za proizvodnju opeke bil v slojevima. Ona nemasna zemlja je bila na otprilike 2 metra globoko, potli je išla masna olitiga tusta,dok je najmasneša bila najgloblješa i najdale je trelo kopati do je. Da bi došli do te najmasneše je trebalo kopati negda čak i do 2,5metra. Si morete misliti kak je to bilo teško i kak je trelo čuda kopati? Zemlja se prekopovala ka bi se ona masneša zmešala z običnom zemljom. To najbolša masna zemlja se največ nucala za črep i pokrivače za na krov šteri su išli na kraju gori na krov. Zemlja se prekopavala celu zimu, čuda pot i po snegu, dežđu i vetru jer je trebalo preprajti dosta materijala za drugu sezonu. Na protuletje tak koli štrtoga meseca se počelo delati i počela je proizvodnja. Unda je i došlo najveć onih sezonskih radniki šteri su onda delali na cigleni. I to so većinoma bile puce,dekle i mlajše žene z kolnih seli.

Ciglena je mogla naprajti na jen den koli 12-14 hiljada komada cigli, črepa koli 700-800 komodi. Ženska radna snoga je većinoma delala na proizvodnji črepa jer je te posel bil malo ležeši. Ostali su delali z posebnim tačkami z šterima su vozili opeku od preše na plac de se metal v “griče”. Moj japica Pepek bil je ložač na peći opeke i črepa, BRENER su rekli tem ljudima šteri su delali na tome mestu. On vam je bil samouk, som se se nafčil,tak je lepo znal z rokami delati sve kaj si je zamislil.Drvene igročke je tak lepe znal napraviti. Mi je deda povedal da je i japičin japa bil provi majstor i da su v seli rekli da je mel zlotne roke.

I tak dok vam je opeka bila berajt za pečenje, ložači su počeli hitati nutri v peć posebnoga ugljena tak dugo dok se ne spekel i zodnji komad cigla. To celo vreme je trebalo držati temperaturu ogja v peći na istome. Pa su vam tak oni znali i po por dni i noči biti polek peći. Negda čak i za svetke jer se ogej ne smel vgasnuti.

Tak je jeno večer moj japica Pepek već ne znal kaj bi začel pak je zel komad gline i dnesel ga je v svoju brenersku sobu. To vam je bilo mesto de su te radniki jeli i počivali si dok su mogli. Počel je z rokami bračati te komad gline i ž jega je napravil jenoga malo ftiča.

Jedne je jeseni išel on k svojemu bratu v Slavoniju na berbu šljiva. I dok je sedel v cugu slučajno je na krovu jene hiže videl kokota od gline. Mu se to vidlo fest fajn pak se zmislil da bi i on to tak mogel delati dok dojde dimo. Ili probati bor pa bu videl kak bode zišlo. Dok se vrnul dimo je počel pomalim delati kokote i još nekše dedeke i figure z gline sikakših formi. Prvo su bole su zgledali kak kakše krogle piramide.

Najbolše od sega je bilo kaj je on to nikome ne rekel da to dela. Malo je bil stroho i neje znal kaj bodo drugi rekli a i neje bil siguren kak bo to zišlo na kraju. Pak ka mu se nado drugi smejali. Za to je znal sam njegov pajdoš šteri je slagal sirovo opeku v peći. Moral mu je to povedati jer bez njega je ne mogel deti nutri v peć kaj se kokoti spečeju.

Dok se japica nafčil i sprakseral kak delati i naprajti lepe kokote tek onda je sima pokazal z čim se on bavi i povedal kaj mu je to lepo delati. Od sih je dobil same reči hvale. Morate znati da je za ono vreme to bila velika stvar jer je nišči ne to delal tak na seli. Z početka je delal samo kokote. Potli je počel delati i razno razne druge dedeke i figure. Za njegov zanat v slobodno vreme su jako fletno zazvedili i po celome međimurju. Čak su po kokote hodali i ljudi z Podravine i Zagorja, Mađarske, Slovenije, Istre i Dalmacije. Evo, što zna. Mortik i vi na svojemu krovu imate pepekovoga kokota? Se svoje kokote je japica daval zabadav. Nesi je štel jemati za to nikše peneze. Poklanjal ih je sakome šteri si je došel po njih. Bi se reklo da je ne mel nosa za “biznis”, al v ono vreme na seli je to ne bilo tak interesantno.

Japica je navek govoril da ono kaj nam je zemlja dala zabadav nemao pravo mi zeti i za to iskati peneze. “Zemlja je zemlja samo kaj sam joj ja promenil formu” -znal je reći japica. ”I kak takša saki ju more i mora dobiti zabadaf”. Bil je veliki poštejok pak su mu izdaj ljudi znali ostavljati nekšega tringelta za njegov posel.

Naruđbe za svoje kokote je primal i lepo ih zapišuval z klajbasom v jenu knjigu šteru je on zval registar. Navek je bil srećen dok si je nešči naručil kokota. Jemu je bil najvekša sreća kaj su ljudi znali za njega i kaj bodo meli jegove kokote. Bil je ponosen na sebe i to mu je vredilo već nego si penezi.

Čuda od teh svoji kokoti je napravil v noći dok je na cigleni metal ugljena na ogej. Ipak većino svojih kokoti je napravil doma v slobodno vreme i to v svojoj drvarnici štera je bila polek škedja.

Dok je delal v svojoj drvarnici neje mel rad nikoga kaj bil polek jega i kaj bi ga feftal dok on dela. Rad je mel sam decu štera su navek bila tam polek jega, dok je on delal svoje kokote. Rekel je da dok su deca polek jega mom vekšu voljo dobi za delati. Ali i da oni nevek iskreno i pošteno velijo ali je kokot vredu ili je ne. Deca su mu ne bila jalna  i furt su povedala istinu.

Kak je vreme išlo japica je delal se već i već kokoti a posla na cigleni ga bilo se meje i meje.

Pomalim je cement došel v prvi plan, kak i beton. Došli su drugi materijali šteri su stisnuli opeku i druge proizvode vum i nesu se već tak čuda koristili.

Početkom 80-ih se zaprla ciglena v Belici. Jeni velijo zato jer se več ne koritstilo tolko cigla a jeni pak da ga ne bilo dosti dobre zemlje z šterom bi se moglo delati. Dok se ciglena zaprla nesu se ljudi preveć bunili niti kričali. Većina ih je bila za penziju pak su si lepo v miru i dišli v penziju. Tak vam je i na kraju ta cela priča z japicom i njegovim kokotima z ciglene išla k kraju.

Delati ih je ne do kraja prestal. Delal ih je sosedima i rodbini. Nešterne i sebi za gušt. Već je i pomalem bil stareši i već su ga ne niti roke služile kak negda.

Denes dok se znam peljati po međimurju na čuda krovi znam videti japičine kokote. Večinom so to store hiže, v nešternima i nišči niti već ne živi.

Interesantno je da menete kokoti vraćaju v djetinjstvo i navek se zmislim na vreme štero sam provel z japicom i njegovim kokotima. Meštra šteri je svoju vještinu ne nigdor naplatili niti je igdar koga kaj koštala.

Ima jen kokot i v moji vulici par hiži od mene dale. Sam stoji lepo i gizdavo na vrhu krova. Sako jutro ga zbudi sunce šterko pomalim ide gori. Ali je stiha, ne kukuriče. Niti vjutro nit na večer. A ja ga saki den posljušam i mislim si eli bude jempot bar zakukurikal te japičin kokot.

 

 

VALENTINOVE ČIŽMICE (Ivan Blagus, prispeval in bral Štefan Šimunić)Ledenomrzel severnjak je so zimo z Mađarske vlekel prek Mure i z veljkih bar, štere so

ostale pune vode po obilnomu jesenskomu deževju, međimurski deci stvoril ledeni raj na

zemlji. Makar je veter rezal do kosti, smo se celi ljubi den rajši preganjali po ledenim

barama, kak pak da bi posedali v hiži koli tople peči.

Škljizalke, kakve delajo denes, smo ne poznali. Menjša deca smo se po ledu drojsali v

cipeljima, vekši dečki pak so si na cipelje ili škornje z jermenima zavezali iz storih kos ili

pljugov naprovljene oštre kline. Pri sedmih letih sam već bila joko spretna na nogama, a

z dečkima sam se ne mogla meriti. Ljubomorna sam bila nanje, na svojima domaj

naprovljenim sličuhama so bili fletneši od vetra.

To zimo sam hodila obuta v Katine pošvedrane, najmenje za tri broje preveljke gležnjare.

V štonfe so mi mama narivali krpe i stori novinski paper, da se mi neveljoni gležnjari nebi

zuvali. Neje dosti pomagalo, a sam se mami dogo ne vupala potožiti.

Unda, v početku februara, dok so dnevi ne več bili tak mrzli, ledeni okov pak je počel

pokati i se taliti, sam zbrola voljo, da se jim potarnam. »Mama,« sam jih tiho pozvola,

»nekaj bi vam rada povedala.«

Sedeli so pri peči i za japo ravno štrikali lenene štonfe. »Kaj je, Francika?« so me veslo

pitali i za moment stali z delom.

Nesam odma odgovorila. Trenutek ili dvo sam si još premišljuvala, a unda sam z duše

sresla muko, štero me je močilo celo zimo: »V Katinima pošvedranima gležnjarima teško

bežim i se skližem. Zuvajo mi se pri vsakomu koraku. Od puci sam sejadno fletneša, z

dečkima na sličuhama pak se nemrem meriti.«

»A je, zato si tak kesele volje.«

»Nesam kesele volje, a me to srdi,« sam odlučno rekla. »Ako bi mela dobro podkovane

čižmice, štere bi bile naprovljene po moji nogi, unda bi bila fletneša i od Fluharovoga

Jožkija, šteri je najfletnejši med njimi.«

Navek sam štela biti prva, v igri i pri delu.

»Tak znači, preveljki cipelji te močijo,« so rekli z ozbiljnim glasom, prejdi so pak zasukali

igle. »Bi rada mela nove čižmice?«

Poklimala sam. Drobni nasmešek jim je raztegnol vusnice, dok so mi ponudili: »Ak očeš,

jih lefko fletno dobiš.«

»Kaj, nove čižmice lefko dobim?« sam uspela dehnuti. Kaj takvoga sam se ne vupala niti

senjati.

»Tak je, Francika, blizu je den Svetoga Valentina, šteri dobri deci donese čižmice. Si bila

dobra puca?«

»Jesam mama. Navek bez pregovorjanja naprovim se, kaj mi japa ili vi zapoveste.«

Prestali so plesti. Nežno so me pogledali i z ozbiljnim glasom rekli: »Istna je, pomožeš,

makar te i ne prosim.«

Opogumile so me njihove reči, pak sam se jih vupala pitati: »Mama, mislite, da mi Sveti

Valentin donesejo nove čižmice?«

»Sigurno ti jih donesejo,« so rekli, dok jim je vusnice pok razpotegnolo v smeh.

»Jih donesejo i Kati?«

»Ne, Kata je svoje dobila, dok je bila v tvojim letima. Sveti Valentin donesejo deci čižmice

samo jempot v životu.«

»Zakaj pak samo jempot?«

»To doznaš, dok jih dobiš.«

»Kak pak jih donesejo?« sam ve bez straha vrtala v mamo.

»V kapelici ti jih ostovijo. To boš morala sama iti po nje.« Bila sam premala, da bi razmela

spake na njihovomu obrazu. »Ve pak već ne spitovlji. Se doznaš, dok dojde vreme,« so još

rekli, i pok zasukali igle.

Drugo jutro sam se prijateljicama pofalila, da mi Sveti Valentin donesejo nove, po meri

napravljene čižmice. Dok so domaj povedale, kaj se mi bo pripetilo, so jim matere

obečale, da Sveti Valentin i njim donesejo čižmice.

Potli smo nestrpljivo čekale Valentinovo. Dneve smo si kratile s spominjanjem, kakvo

farbo čižmici si bomo zbrale. Pavličekovi Boži so mama povedali, da Sveti Valentin nosijo

modre, črlene ili črlenomodre čižmice, puca pak si lefko farbo somo zbere. Zbrala sam si

črlene čižmice, najbolja prijateljica, Šimunova Mara, pak modre. I ona bi bila rajši mela

črlene, ali sem jo pregovorila. Ne spodobi se, da so najboljše prijateljice obute v čižmice

iste farbe.

Skorom celo noć pred Valentinovim sam prečula. Od nestrpljenja sam dogo ne mogla

zatisoti oči, zaspala sam vtoula stopram proti jutru. V morečim senjama sam bosa stola v

blatni bari na gruntu i s trdo sirkovo kefo z svojih črlenih čižmic kefala ljepljivo blato.

Stravično, bolje sam jih čistila, blatnejši so bili.

Iz more me je predromila blaga mamina roka. »No Francika, ako očeš nove čižmice, unda

se podvizaj. Sosedove puce so več na gruntu,« so veselo rekli i me blago podragali po

obrazu. Ni jim je bilo treba dvapot reči. Fletno sam se stola, se oblekla, dok pak sam si

štela buti stare Katine gležnjare, so mi rekli: »Po nove čižmice moraš dbežati bosa.«

»Bosa? Zakaj bosa?«

»Zato, kaj ti Sveti Valentin samo na boso nogo lefko naprovijo čižmice po meri.«

Februara je zima ne već mela tak oštre zobe, a je zemlja bila još zdena i jako blatna. Pak

sam ništ već ne pitala. Za nove čižmice sam bila pripravljena i z bosimi nogami bežati po

mrzli zemlji. Priključila sam se prijateljicama i bose smo dbežale proti kapelici na

križanju, dobrih dvesto metrov dalko od naše hiže. Zeblo nas je v podplate i prste, a se

zato nesmo ozirale.

Pred kapelico pak na naše razočarenje je ne bilo nikoga, niti Svetoga Valentina, niti

njegovih čižmic. Nekaj minut smo se nestrpno prestopale na mrzlomu blatnomu potu,

unda je Mara rekla: »Zamudile smo, bezobrazni dečki so zeli i naše čižmice.«

»Zebe me,« je zaplokala Zrnova Štefa.

»Noge i prste imam već čisto pomodrele,« se je potožila Boža. »Idemo dimo.«

I dbežale so dimo, ja pak sam se ne tak fletno vdola. Sama sam ostala pred kapelico i još

nekaj časa glasno molila Boga, naj već jempot na zemljo pošlje Svetoga Valentina z

mojimi črlenimi čižmicami.

Ništ se ne dogodilo, pak sam po molitvi, i sama dbežala proti domu.

Mama so me čekali na gruntu. Oči so jim se svetile, hudomušni osmeh jim je raztezal

vusnice. »No, Francika, si zadovoljna s svojimi novimi čižmicami?«

»Pak sam jih ne dobila,« sam se jim razočarano potožila. »Dečki so je zeli ili pak jih Sveti

Valentin opće neso donesli.«

Zasmejali so se i pokazali na moje bose noge: »Vidiš da so jih donesli. Poglej, v kak lepe,

čisto nove po svoji nogi naprovljene črlenomodre čižmice si buta. Dok si bežala se ti

sigurno neso zuvale, a ne?«

Ništ sam jih ne razmela, samo sam strmela v svoja blatna sopala i prste. Ozbiljili so se i

rekli: »Ve pak fletno v hižo, da s toplom vodom spereš to blato z čižmic. Boš vidla, kak se

bodo lepo svetile.«

Dogo sam ne ništ rekla. Stopram dok sam si pri topli peći v lavoru namakala premražene

noge i so moji prsti počeli dobivati se bolje živo črleno farbo, se mi je v dječji glavi

konačno posvetilo. »Mama, ve razmem,« mi je zletelo z jezika v momentu prebliska

razuma, »zakaj nam Sveti Valentin donesejo čižmice samo jampot v životu.«

Topot so mama ostali tiho, samo nasmehnoli so se.

 

Kraj dogajanja

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.