Matthew P. Hopkins, ₵OO££££₳₳₱₱$$II₦₦₲₲ ₥₥₳₳RR₭₭€€₮₮ 004 / Sidney & Suleiman
 / 11. 1. 2016
maturitetni romani
 / 5. 1. 2016
Pregled družbeno-političnih sprememb v letu 2015
 / 1. 1. 2016
Kaj nam bo gospodarska rast, če je na Slovenskem vse večja materialna in duhovna revščina?
 / 30. 12. 2015
o poljubnem časovnem intervalu
 / 2. 1. 2015
Bomo vsaj v letu 2015 dobili realno sliko zadolženosti in javnega dolga domače države?
 / 31. 12. 2014
Subscribe to
randomness