Uporabnost transpozonskega sistema Sleeping beauty za gensko spreminjanje organizmov
 / 10. 2. 2023
Zdravljenje pljučnih bolezni z vdihovanjem zdravil
 / 18. 1. 2019
Zaključena prva raziskava poseganja v človeške zarodke z genskim inženirstvom
 / 17. 3. 2017
Uspešno gensko zdravljenje psov z mišičnim obolenjem
 / 27. 2. 2017
Subscribe to