Nezaščiteni delavci žvižgači v javnih podjetjih

Nezaščiteni delavci žvižgači v javnih podjetjih

Oddaja
6. 2. 2018 - 17.00
 / OFFsajd

V javnem podjetju Infrastruktura Bled so 19. januarja izročili krivdno odpoved predsednici sveta delavcev in predstavnici zaposlenih v nadzornem svetu Marjani Mrak. Njene težave na delovnem mestu so se začele leta 2016, ko je začela opozarjati na neizvajanje javnega naročanja pri kupovanju blaga v javnem podjetju. Tudi Komisija za preprečevanje korupcije je potrdila, da je podjetje opravilo za vsaj 250 tisoč evrov nakupov brez javnega naročila pri podjetju Jordan d.o.o. Direktor Infrastrukture Bled Janez Resman naj bi posledično začel izvajati pritisk na predstavnico zaposlenih.

Čas po letu 2016, ko je opozorila na nepravilnosti, predstavi Marjana Mrak.

Odnos do direktorja nekje 2 leti je bil dokaj normalen, vendar takrat nepravilnosti še niso bile nikakor izdane javnosti oziroma javno da bi bil opozorjen na te. Najin odnos se je začel počasi krhati predvsem v tem smislu, ker sem začela direktorja najprej osebno opozarjat na neizvajanje javnega naročanja, na neustrezno kadrovsko politiko v podjetju, na neustrezno sklenjene pravilnike ali celo njihov neobstoj, ki se tiče delavcev in pa poslovanja podjetja. Tukaj lahko omenim, da podjetje do danes ni imelo pravilnikov o nagrajevanju in napredovanju delavcev, kar pomeni, da so delavci pod mandatom direktorja Resmana napredovali samo na njegovo željo in kakor so mu bili pač blizu.

Mrak je poleti 2016 organizirala sestanek z ustanoviteljema podjetja Infrastruktura Bled, občinama Gorje in Bled.

Po letu 2016 sem potem na pobudo sindikata sredi leta, to je bilo 13.6., sem skupaj organizirala sestanek z obema županoma, se pravi z gospodom Fajferjem, to je občina Bled in pa z županom Gorij gospodom Torkarjem ter predsednikom nadzornega sveta podjetja, to je gospodom Hočevarjem in predsednikom sindikata podjetja Markom Vidicem in menoj, sestanek, na katerem sva skupaj s sindikalistom opozorila uradno na vse te nepravilnosti v podjetju. Odziv županov je bil takrat dober, direktorju sta naročila, da mora postopati po zakonu o javnem naročanju, skleniti vse pravilnike v korist delavcev in podjetja. Vendar čez poletje se te stvari niso popolnoma nič premaknile, nasprotno, direktor je že začel po podjetju razlagat, da ni on popolnoma nič kriv za tako nastalo stanje.

Ker v podjetju ni prišlo do premika, je Mrak vprašanje odprla še na seji nadzornega sveta, katerega članica je bila v imenu zaposlenih.

31.8.2016 sem vso zadevo po moji dolžnosti kot članica nadzornega sveta predala tudi v obravnavo na nadzorni svet podjetja. Tam sem izpostavila vso to glavno problematiko glede javnega naročanja, glede zaposlovanja, recimo direktor je zaposlil svojega prijatelja, to je gospod Uroš Ambrožič, ki je deloval v podjetju kot podjetje aktivni oddih d.o.o. in sicer je delal razne storitve na smučišču in sankališču Straža, hkrati pa ta gospod je imel še eno podjetje sorodno, ki je delovalo brez pogodb tudi na tem turističnem objektu. Opozorila sem prav tako na pravilnike, ki niso sklenjeni ali pa da jih je sklenil direktor samovoljno, sam, brez soglasja sveta delavcev, brez soglasja sveta ustanoviteljev in brez soglasja sindikata podjetja.

Po odprtju vprašanja javnih naročil na nadzornem svetu je po besedah Marjane Mrak direktor Janez Resman začel nad njo izvajati vedno večji pritisk:

Takoj po tej seji nadzornega sveta sem bila že takoj naslednji dan deležna prisitkov, ki jih danes lahko označim kot mobing. Dobila sem posebni režim v podjetju kar se tiče izhodov, kar se tiče gibanja po podjetju.  Za vse sem si mogla zapisovat. Zapisovati sem mogla na pol ure moje delo, kaj delam, točno, natančno, tako da tudi na zboru delavcev je direktor že takrat pritiskal na mene, da kaj si dovolim, da v podjetju ni več miru, da sem za vso nastalo situcijo kriva jaz. potem doživela sem dobesedno pranje možganov v njegovi pisarni, kjer se je celo me polotil osebno. jaz sem bila takrat v razvezi in direktor Resman je rekel, da odvetnika pozna dobro, ki rešuje tudi zadevo od mojega bivšega soproga in da vse ve in da bo vplival tudi na dodelitev otroka. šikaniral me je češ, da nsiem sposobna, da ne vem sploh kaj delam, da naj odstopim od vseh zahtev, da naj grem delat drugam, celo omenjal je gozd Pokljuka, da naj grem kar na pokljuko sekat drevesa, da sploh ne vem kaj je pomen delati.

Resman je po besedah Mrak dosegel, da so se ostali delavci od nje distancirali. Pri tem je imel vlogo tudi njen neposredno nadrejeni. Ker podjetje ni spremenilo po njenem prepričanju koruptivnih poslovnih praks, je Mrak nato pritožbo vložila tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije:

Zadeva se je stopnjevala tako daleč, da sem začela sodelovati tudi s Komisijo za preprečevanje korupcije. Tam so pregledali poslovanje kar se tiče javnega naročanja in natančno pregledali en segment poslovanja. to je segment poslovanja nabave materiala na vodovodnem področju. Veste,  da se komunalno podjetja ukvarjajo z vzdrževanjem vodovodnih naprav in pa z raznimi drugimi investicijami v obeh občinah in podjetje je nabavljajo ves material kar se tiče vodovoda, vodomerov, potem servis vodomerov izključno preko enega podjetja brez javnega naročanja, to je podjetje Jordan D.O.O. in pa material še preko podjetja Zagožen D.O.O.. No, KPK se je lotila zadeve kar zelo natančno in od direktorja zahtevala tudi razna pojasnila. Od takrat dalje sem jaz tudi čutila že pritiske direktorjeve, predvsem na zborih delavcv, kjer me je začel obratno kriviti, da sem jaz kriva za to. 

V pritiskih na Marjano Mrak je šlo vodstvo podjetja po njenih besedah tako daleč, da je konec lanskega leta obljubilo izplačilo božičnice delavcem le pod pogojem, da ji predsednik reprezentativnega sindikata odpove podporo in jo odstavi z mesta predsednice sveta delavcev. Tako je izgubila posebno pravno varstvo pred odpovedjo, ki ga je uživala poprej. Do zdaj je božičnica vsako leto znašala 150 evrov, lani pa so jo dvignili na 600 evrov. Komisija za preprečevanje korupcije je potrdila njena opozorila o neizvajanju javnega naročanja.

Je KPK ugotovila in izdala dokument, ki je bil uradno objavljen tudi na strani KPKja in ključna je bila ugotovitev, da je direktor Resman kršil integriteto in da je vede dopustil nabavo vodomerov brez  javnega naročanja, recimo pri podjetju Jordan za 250 000 evrov, pri podjetju Zagožen pa še mnogo več, to sploh niso gledali, ker je bila to tako obsežna zadeva. Ko je bil ta dokument 19.9.2017 objavljen na portalu KPKja sem jaz naslednji dan že dobila prvi opomin pred odpovedjo iz krivdnih razlogov. Ta prvi opomin je obsegal dve obdolžitvi in sicer prva je bila, da nisem objavila obrazca ESPD za javno naročilo traktorja. Druga obdolžitev je bila, da sem kršila vsa določila po podjetniški kolektivni pogodbi in po zakonu o delovnih razmerjih ter po disciplinskem pravilniku.  V tem času sem bila jaz tudi že v bolniškem staležu, enostavno sem se morala zaradi pritiskov direktorja umakniti, predvsem tudi zaradi psihičnih pritiskov in pa zaradi mobinga.

Ko se je Mrak z bolniške vrnila v službo, so ji postopoma odvzeli skoraj vse delovne naloge.

Ko sem se vrnila v službo 27. oktobra 2017, sem dan prej, ko sem sporočila prvemu nadrejenemu, Korošcu, da se vračam nazaj na delo, dobila na e-pošto sporočilo, da mi je odvzeto delo knjiženje računov in da se ne ukvarjam tudi več z inventuro v podjetju, javnim naročanjem, da so vsa ta dela mi zdaj ukinjena. No, in res, jaz pridem naslednji dan v službo, enostavno sem videla zdaj, da so me izločili še iz delovnega okolja, ker enostavno nisem več imela tudi z sodelavci nobenega kontakta niti glede dela več. postopoma so mi ukinili v roku enega tedna tudi razna dela na vodovodu, na delu skupne rabe, ker jaz sem tam zaposlena kot vodja priprave dela in se ukvarjam s procesiranjem dela na vseh dejavnostih v podjetju. Na koncu mi je ostala samo še pogrebna dejavnost, ker sem pa videla tudi odziv nekaterih od sodelavk, da so bili že v naprej dogovorjeni tudi s sodelavci vodstvo kaj se mi bo odvzelo, je bilo pa vse to tudi potiho narejeno, brez kakršnihkoli obrazložitev ali tolmačenj zakaj je tako.

Konec novembra je direktor ustanovil komisijo za mobing, da bi ta ugotovila, ali je do mobinga res prišlo. Komisija ni izdala nobene odločbe. Mrak je tudi zahtevala, da naj se komisija ustanovi zakonito, saj je bila ta ustanovljena enostransko s strani direktorja. Razloži Matej Jemec, sindikalni zaupnik Marjane Mrak.

Tukaj je delovna inšpekcija tudi odigrala svojo vlogo in ugotovila, da pravilnik o mobingu na podlagi katerega je bila komisija ustanovljena je nezakonit, ker pravilnik o mobingu mora v nekem konsenzu biti sprejet s strani direktorja, sindikata in sveta delavcev, tukaj pa ga je direktor sam spisal pa sam predložil (sam zase, in sam zase tudi imenoval) in moram priznati, ena najbolj grotesknih stvari je bila,  ko sem jaz prišel pooleg gospe Mrakove do te komisije za mobing, kjer so bili njeni trije sodelavci, in jih vprašam, a se vam ne zdi sporno, da ste ustanovljeni s strani osebe in pravilnika, ki jih je postavil direktor, ki je osumljen mobinga. Uni se malo zmedeno pogledajo, pogledajo do odvetnika, ki jim je bil dodeljen s strani direktorja, ki jim je pomagal v postopku, "a je kaj narobe?" "-ne po pravilniku ste vi uredi ustanovljeni." "smo uredu ustanovljeni."

19. januarja je prejela izredno odpoved iz krivdnih razlogov, delodajalec pa jo obdolžuje napake v osnutkih računov, nerazumevanja navodil delodajalca, ustvarjanja nemira v podjetju zaradi svojega delovanja in kričanja na sindikalista ter kršenja pogodbenih določil. Obtožbe so enake kot v prvem opominu pred odpovedjo.

Čez 4 dni sem imela potem zagovor pri delodajalcu skupaj z mojim odvetnikom gospodom Bandljem in gospodom Jemcem, kjer smo vse te obdolžitve prerekali in nekako dali vedeti, da gremo s tem tudi na sodišče.

Direktor podjetja Resman je pritisnil na predsednika sindikata podjetja s tem, da je pogojeval izplačilo božičnice delavcem s prekinitvijo podpore predsednici sveta delavcev. Da božičnice ne bo, če Mrak ne bo dala miru, je direktor po besedah Mrak izjavil sicer že sredi leta.

Je direktor Resman zmanipuliral celo predsednika sindikata Marka Vidica in sicer, ko se je bližal čas božičnice je Vidic že imel problem z določitvijo višine božičnice. Običajno smo jo dobili 150 evrov, zdaj je bilo pa nekje pogajanje za nekje malo višji znesek oziroma Vidic je kmalu dobil ultimat pri direktorju, da božičnice ne bo, sploh če mene ne utiša. tako da Vidic se je pa zbal, zato ker njemu je bilo pa zelo pomembno, da so delavci denar dobili in s tem se je odrekel tudi moji podpori. Seveda božičnica je bila, 4x večja, prvič v zgodovini tega podjetja. Seveda jaz sem bila vesela za vse delavce da so dobili denar, tudi jaz sem ga bila vesela, vendar je bilo pa to na podlagi moje prodaje. Smo tudi zračunali znesek, da sem bila takrat vredna nekje 25 tisoč evrov.

Janez Resman je postal direktor podjetja 1.8. 2013. Podjetje Jordan d.o.o., ki je prejemnik približno 250 tisoč evrov spornih transakcij, pa je začelo prejemati plačila od Infrastrukture Bled dobro leto po tem. Direktor Infrastrukture Bled Janez Resman danes ni imel časa, da bi lahko odgovoril na očitke.

_____________________________

Popravek in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na prispevek z naslovom: "Nezaščiteni delavci žvižgači v javnih podjetjih", objavljen 6.2. ob 17.00 uri. 

Ne drži navedba, da je vodstvo podjetja Infrastruktura Bled konec lanskega leta obljubilo izplačilo božičnice delavcem le pod pogojem, da predsednik reprezentativnega sindikata Marko Vidic Mrakovi odreče podporo in jo odstavi z mesta predsednice sveta delavcev, zaradi česar naj bi Vidic to tudi storil. Izplačilo božičnice in višina le te nista v ničemer povezana z gospo Mrak, še manj pa je bila višja božičnica dogovorjena ob ultimatu, da Vidic Mrakovi odreče podporo. Vidic si ves čas svojega dolgoletnega sindikalnega delovanja prizadeva za spoštovanje pravic delavcev, pri tem pa vedno deluje v skladu z visokimi etičnimi in moralnimi standardi in v skladu s svojimi strokovnimi prepričanji. V primerih, ko gre za upravičene in zakonite interese delavcev, Vidic delavcem vedno stoji ob strani in jim nudi vso osebno in strokovno podporo ter pomoč. Tako je bilo tudi v primeru Mrakove, in sicer vse do trenutka, ko je Mrakova prekoračila svoja pooblastila, ki jih je imela kot članica sindikata, njena dejanja pa so začela negativno vplivati tako na zaposlene kot na sam ugled in dobro ime podjetja. Takrat so na seji navzoči člani reprezentativnega sindikata podjetja Infrastruktura Bled soglasno sprejeli sklep, da se Mrakovo izključi iz sindikata, hkrati pa so podali zahtevo za njen odpoklic z mesta članice in predsednice sveta delavcev. To pa je bil tudi razlog, da je Mrakova izgubila posebno pravno varstvo pred odpovedjo, ki ga je uživala poprej. 

Marko Vidic

zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o. 

 

 

 

 

facebook twitter rss

 

Vam je bilo všeč, kar ste prebrali? Če bi radi spodbudili in podprli še več takih vsebin, potem kliknite na

 

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness