7. 10. 2022 - 16.00

Še manj denarja za študente

Audio file

Šestega aprila letos je bil v državnem zboru sprejet slavni Zakon o urejanju položaja študentov, zasluge za njegovo sprejetje pa si jemlje Študentska organizacija Slovenije. Na drugi strani rektor Univerze v Ljubljani, dr. Gregor Majdič, poudarja, da k pripravi zakona univerze sploh niso bile povabljene. Zato niso mogle komentirati takrat napovedanih sprememb, zaradi katerih bodo morda tako univerze kot študentski sveti naslednje leto v večjih finančnih težavah.  

Izjava

Sprejeti zakon v 14. členu navaja, citiramo: »Za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica ipd.). Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski zavodi.« Čeprav v zakonu to ni eksplicitno navedeno, spada med vpisne stroške tudi prispevek za delovanje fakultetnih študentskih svetov, ki letno znaša od enega do tri evre. Nekatere fakultete ga nikoli niso zaračunavale, medtem ko je za druge ključen vir sredstev, s katerimi financirajo različne dejavnosti in dogodke za študentke in študente. 

Vsaka fakulteta nekaj sredstev letno pridobi od krovnega, Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, krajše ŠS UL, ki jih prejme od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v nadaljevanju MIZŠ, večji delež pa od prispevkov študentov ali fakultete. O financiranju smo se pogovarjale s predsednikom študentskega sveta fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, v nadaljevanju FKKT, Davidom Ribarjem, in Larino Griessler, predsednico Finančne komisije Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ribar pojasni, kako se študentski svet financira na FKKT, saj spada med tiste, ki se ne financirajo s prispevki študentov, temveč jim sredstva zagotavlja fakulteta.

Izjava

Tudi predsednica študentskega sveta ljubljanske medicinske fakultete nam je odgovorila, da sredstva že ves čas prejemajo od fakultete, zato sprememba, ki jo je povzročil zakon, nanje ne bo vplivala. Na drugi strani Larino Griessler skrbi, da študentski svet filozofske fakultete zaradi izpada dohodka ne bo mogel financirati vseh dejavnosti.

Izjava

Pisno nam je na vprašanje o izpadu prihodkov odgovorila še Lara Gašpar, predsednica študentskega sveta pedagoške fakultete. Tudi njihov študentski svet je med tistimi, ki večino sredstev prejema od prispevkov študentov: »Ta sredstva nam zato zelo veliko pomenijo in bodo pomenila hudo izgubo za vse študente, če jih ne dobimo več. S temi sredstvi namreč naš ŠS organizira razne izobraževalne dogodke, delavnice, posvete, okrogle mize, kongrese, s temi sredstvi tudi financiramo razna izobraževanja študentom, ki za to zaprosijo. S sredstvi npr. tudi plačujemo tisk raznih brošur in informativnih zloženk za naše študente, predvsem bruce, da jim olajšamo prehod s srednje šole na fakulteto. Izpad teh sredstev torej ne bi pomenil le škode za sam ŠS, temveč predvsem za vse študente UL PEF, za katere se trudimo in jim nudimo podporo.«

O kakšnih zneskih govorimo? Tako prispevek študentov kot višina sredstev, ki jo fakulteta prejme od Študentskega sveta UL, je odvisna od števila študentov, vpisanih na posamezno fakulteto. Pedagoška fakulteta ima letno vpisanih okoli 2000 študentov, višino prispevka pa so ohranjali na sredini, na dveh evrih. Tako so od prispevkov letno prejeli okoli 4000 evrov, od ŠS UL pa okoli 1000 evrov. Študentski svet filozofske fakultete študentkam in študentom zaračunava prispevek v višini treh evrov in letno prejme okoli 14.000 evrov, od Študentskega sveta UL pa še približno 3000 evrov. Študentski svet FKKT od fakultete prejme približno štirikratnik sredstev, ki mu jih nameni ŠS UL. 

Lara Gašpar izpostavlja še en problem, povezan s sredstvi, ki jih prejmejo od ŠS UL. Študentski svet mora denar obvezno porabiti do konca koledarskega leta, nakazan pa jim je šele konec oktobra oziroma v začetku novembra, kar pomeni, da imajo na voljo zgolj 2 meseca. Če se izpad prihodkov od prispevkov študentov ne bo nadomestil, bo študentski svet pedagoške fakultete ostal brez sredstev za vse nadaljnje mesece študijskega leta. Enako velja za vse ostale študentske svete fakultet, ki večino denarja črpajo od prispevkov študentov. 

Za mnenje in podrobnejše informacije smo povprašale še Študentski svet Univerze v Ljubljani, a se nam predsednik Nejc Donaval do zaključka redakcije ni odzval. Danes ob 18. uri bo namreč potekala 4. redna seja ŠS UL. Sara Svati Sharan, podpredsednica študentskega sveta filozofske fakultete, nam pove, kaj pričakuje od današnje seje. 

Izjava

O izkupičku seje pa v ponedeljek ob 16. uri v oddaji Akademskih 15.

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj