Ana Romih: Trenutek (KUD Qulenium Ljubljana, KD Qulenium Kranj, SMG 2022)
 / 19. 7. 2022
ZAMENITE MI GLAVO: Antologija slovenske punk poezije
 / 14. 11. 2021
Projekt ŠTREAM in odprtje razstave Tito in tisk: od ikone do kulta
 / 4. 5. 2020
O na morali in vrednotah sloneči novi paradigmi vladanja
 / 25. 12. 2014
Jela napihnila Assanga, Delo napihnilo Jelo, Napihovanje napihnilo Delo
Anonymous
 / 13. 12. 2013
Prispevek na simpoziju "Vloga RŠ v slovenski družbi od leta 1969 do danes"!
Anonymous
 / 21. 10. 2013
Subscribe to