Monistično o sestavi človeške in živalske zavesti
 / 1. 3. 2020
Konferenca študentov filozofije v Novem Sadu
 / 10. 7. 2019
Winshluss, Pametna opica, Forum, 2018
 / 18. 1. 2019
primerjava fenomenoloških metod Edmunda Husserla in Mauricea Merleau-Pontyja
 / 6. 11. 2016
Subscribe to
randomness