Ko enakopravnsot še ni končna zmaga
 / 2. 8. 2022
O poskusih preoblikovanja Zakona o visokem šolstvu
 / 9. 12. 2021
Volitve v študentske svete, ukrepi proti epidemiji v visokem šolstvu, fond za študente brez slo. državljanstva
 / 8. 11. 2021
Strukturni korelat med suvereno oblastjo in položajem migranta
 / 4. 10. 2020
Imamo novice
 / 12. 12. 2018
Subscribe to