Dunia Sahir | Radio Študent
Pridobivanje relevantnih informacij glede nahajanja in koncentracije novo odkritega onesnaževalca
 / 12. 11. 2018
O znanstveni raziskavi, opravljeni na Strojni fakulteti, ki je potrdila obstoj gibalne količine svetrlobe
 / 26. 10. 2018
Učinkovitejša in hitrejša pridelava 2D materialov
 / 16. 10. 2018