Evropska sredstva za predraga piva.
 / 27. 10. 2022
O gradnji trenutno najdražjega infrastrukturnega projekta pri nas
 / 26. 10. 2022
Protipoplavna zaščita na Gradaščici
 / 14. 9. 2022
Projekt protipoplavne varnosti na Sori v Škofji Loki
 / 10. 8. 2022
O delcih v zraku in kohezijskem projektu Sinica
 / 20. 7. 2022
Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
 / 27. 4. 2022
Ohranjanje habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera in Planinskega polja
 / 23. 2. 2022
Okrogla miza o koheziji, njenih novostih in potrebnih izboljšavah
 / 30. 7. 2021
Po poteh izboljšanja kvalificiranih vrst in habitatnih tipov v TNP
 / 21. 7. 2021
Kako narediti Suho krajino spet mokro
 / 17. 7. 2021
Prednostna os 10: kaj počne kohezija za izobraževanje?
 / 29. 5. 2019
Subscribe to
randomness