11. 6. 2024 – 7.05

Nič več zlatotopke

Audio file
Vir: Wikimedia Commons, licenca Creative Commons

Po odsluženju elektronski odpadki niso zgolj odpadki, temveč so vir uporabnih kovin. Finska raziskovalna skupina je razvila nov postopek za zaporedno ločevanje in reciklažo kovin iz elektronskih odpadkov, pri čemer je uporabila nestrupene organske spojine. Svoje odkritje je objavila v reviji Angewandte Chemie.

 

Odpadni računalniki, sončne celice in ostali elektronski odpadki postajajo pomemben sekundarni vir bakra, zlata in srebra. Ti elementi so nenadomestljivi v proizvodnji elektronskih naprav. Zaradi omejenih mineralnih virov v ospredje prihajajo načini reciklaže, ki pa morajo biti selektivni, ekonomsko učinkoviti in pri tem ne smejo uporabljati okolju in človeku strupenih kemikalij. 

 

Raziskovalna skupina je za reciklažo uporabila evtektično topilo. Zanj je značilno, da je sestavljeno iz dveh ali več različnih trdnih spojin. Ko se spojine po segrevanju stalijo in pomešajo, ostanejo tekoče tudi pri sobni temperaturi. Takšno topilo so uporabili v kombinaciji z oksidanti, ki selektivno reagirajo s kovinami. Kovine je zato mogoče med sabo ločiti, očistiti in ponovno uporabiti.

 

Za pripravo evtektičnega topila so raziskovalci in raziskovalke uporabili holin klorid in sečnino. Holin klorid se uporablja v kokošji hrani, sečnina pa je naravno prisotna kot metabolni produkt presnove beljakovin. Nato so testirali raztapljanje bakra, srebra in zlata v evtektičnem topilu ob prisotnosti blagega oksidanta, vodikovega peroksida. Raziskovalci in raziskovalke so ugotovili, da se je prvotno selektivno raztapljal le baker. Ob zamenjavi vodikovega peroksida s kalijevim peroksimonosulfatom so dosegli raztapljanje zlata. Za raztapljanje srebra so namesto evtektičnega topila holin klorid – sečnine za topilo uporabili mlečno kislino, oksidant pa je bil ponovno vodikov peroksid.

 

Raziskovalna skupina je postopek selektivnega raztapljanja kovin testirala na odpadnih tiskanih vezjih in sončnih celicah. Najprej so selektivno raztopili bakrene komponente v evtektičnem topilu z vodikovim peroksidom, nato pa so z enostavnim dodatkom reagenta oborili bakrovo sol. Tako so odstranili baker iz topila. Topilo so reciklirali s 83-odstotnim izkoristkom in ga nato ponovno uporabili. S podobnim postopkom so selektivno izločili še srebro in zlato. 

 

Znanstveniki in znanstvenice so z razvitim postopkom dosegli visoko selektivno ločitev kovin z okolju prijaznejšimi in cenejšimi kemikalijami. S tem bi se lahko industrija oddaljila od uporabe nevarnih kemikalij, kot so močne kisline ali natrijev cianid. Razvita metoda je trenutno uporabna na laboratorijski ravni.

 

Tiskana vezja bo recikliral Luka.

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj