Povzetek 1. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani

Audio file

V četrtek, 1. decembra, nas je kot strela z jasnega presenetil sklic 1. redne seje študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Sklic je bil na spletni strani ljubljanske študentske organizacije objavljen zgolj nekaj ur pred pričetkom seje. Odgovornost za to »napako« je prevzel novoizvoljeni predsednik študentskega zbora, Matej Igličar, ob opravičilu pa poudaril, da je bil sklic seje sicer pravočasno in skladno z vsemi pravilniki objavljen na fizični oglasni deski v prostorih ŠOU v Ljubljani. V prvi točki dnevnega reda so poslanci soglasno potrdili zapisnik prejšnje konstitutivne seje, v drugi točki pa so prešli k izvolitvi predsednika in predsedstva ŠOU v Ljubljani ter predstavnika Študentske organizacije Slovenije. Prvi se je kot edini kandidat za predsednika ŠOU v Ljubljani – po en kandidat se je potegoval tudi za vse druge funkcije – predstavil Klemen Petek, ki smo ga lahko na funkciji predsednika spremljali že v prejšnjem mandatu.

Izjava Petek

Poudaril je pomembnost Študentskega kampusa, ki mora tudi v prihodnje ohranjati pester program in si prizadevati za brezplačnost ali subvencioniranost dogodkov. David Vidmar, poslanec Medicinske fakultete, se je odzval na Petkove trditve o brezplačnosti aktivnosti na Kampusu:

Audio file
3. 7. 2022 – 16.00
Lep, urejen in negovan pojdem norce brit

Izjava Vidmar

Petek je Vidmarju odgovoril:

Izjava Petek

Tukaj velja poudariti, da je vrednost doplačila študentskega bona, sodeč po portalu studentska-prehrana.si, tri evre in pol. To je sicer pod zakonsko najvišjim doplačilom 4,18 evra, še zdaleč pa ne sodi med najcenejšo ponudbo študentskih kosil.

V svoji predstavitvi je Petek poleg pomena Študentske svetovalnice poudaril poseben pomen Radia Študent kot najstarejšega radia v Evropi in izrazil željo po še boljšem dialogu z novo direktorico. Vidmar ga je spomnil na problem  financiranja Radia Študent, ki je bilo v Petkovem prejšnjem mandatu skoraj ukinjeno, nato pa močno okrnjeno. Ob tem je izpostavil tudi problem neodgovarjanja na novinarska vprašanja in onemogočanje dostopa do informacij javnega značaja. 

Audio file
27. 5. 2022 – 16.00
Sprememba akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent in Finančni načrt ŠOU v Ljubljani za leto 2022

Čeprav Zakon o medijih, ki vsem osebam javnega prava, tudi ŠOU v Ljubljani, nalaga dolžnost odgovarjanja na novinarska vprašanja, ne predvideva ločevanja novinarskih vprašanj na tista, postavljena iz iskrenega zanimanja, in taka, ki bi lahko diskreditirala organizacijo in njene predstavnike, je Petek v odgovoru razložil, da bo ŠOU v Ljubljani na novinarska vprašanja tudi v prihodnje odgovarjal selektivno, ker morata z direktorjem Klasincem pri vsakem novinarskem vprašanju najprej oceniti, ali se za postavljenim vprašanjem morda ne skrivajo zlovešče namere novinarja. 

Audio file
27. 3. 2022 – 16.00
O poslovanju ŠOU s tremi podjetji ene osebe

Izjava Petek

Za mesto vodje resorja za ŠOVZ se je potegoval Tilen Klinc, bivši študentski poslanec Fakultete za matematiko in fiziko. Kot študentski poslanec je deloval v poslanskem klubu Konstruktivnih, ki velja za satelitski poslanski klub Povezanih. Klinc je na položaju zamenjal povezanega Rasima Ćehića, ki bo svojo funkcionarsko kariero v tem mandatu nadaljeval kot predstavnik v Študentski organizaciji Slovenije. 

Za vodenje resorja za socialo in zdravstvo se je potegoval Tjaš Črnčec, študent Pravne fakultete in aktivni član društva Panda, ki na fakulteti deluje v domeni skupine Modro za študente. Na njegovo predstavitev sta se odzvala poslanca Medicinske fakultete Vidmar in Rajgelj, ki v predstavitvi nista zasledila smernic, kako bo resor postopal glede urejanja bolj zdrave in vključujoče prehranske ponudbe. Opozorila sta na nezadostnost preteklih dogodkov, povezanih z ozaveščanjem o zdravju študentov. 

Audio file
7. 7. 2022 – 12.00
Financiranje Pande iz postavke za CDI

Izjava Vidmar

Črnčec je Rajgla in Vidmarja, oba študenta medicine, prepoznal kot potencialna sodelavca resorja in obljubil sodelovanje. Domen Vrhovnik, poslanec Filozofske fakultete, je Črnčeca opozoril še na problematiko študentskega dela, ki po mnenju Vrhovnika v predstavitvi ni bila dovolj kritično obravnavana. Črnčec je kot problem namreč izpostavil zgolj okrnjeno ponudbo študentskih del, zaradi česar lahko po njegovih besedah večina študentov računa le na delo v strežbi in gostinstvu, težko pa pridobijo delovne izkušnje, relevantne za njihovo smer študija. 

Vrhovnik je temu dodal vidik prekarnosti in študentsko delo označil za obliko izkoriščanja.  In to v marksističnem smislu!  Črnčec mu je odgovoril v liberalnem registru in kot rešitev za probleme, ki jih je izpostavil Vrhovnik, navedel ozaveščanje študentov o njihovih pravicah ter povečanje inšpekcijskega nadzora v primeru kršitev.  

Na mesto vodje resorja za mednarodno sodelovanje se je povzpel Gregor Jerebic, ki ga poznamo kot kandidata liste Pacienti, ta je del skupine Povezanih. Kasneje v mandatu je postal vodja poslanskega kluba Konstruktivnih. O njem smo poročali v pretekli oddaji kot o enem izmed akterjev, ki je v času volitev agitiral na Fakulteti za matematiko in fiziko, na kateri sploh ni kandidiral.

Audio file
12. 10. 2022 – 10.15
O kršitvah volilnih kampanj, palačinkah in hot dogih
 

Jerebic je v svoji predstavitvi poudaril pomen vključevanja redno vpisanih tujih študentov. Za reševanje stanovanjske problematike, s katero se srečujejo tuji študentje, načrtuje več povezovanja z zasebniki. Tako povezovanje bi dosegel z ustvarjanjem seznamov privatnih najemodajalcev, ki bi jih ŠOU v Ljubljani nato posredoval tujim študentom. Potencial vidi tudi v uporabi platforme za oddajo in najem stanovanj Housinganywhere. Poslanka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Aneta Velkova ga je opomnila, da študentska organizacija lani ni izkazala dovoljšnje podpore tujim študentom, ki so morali zaradi spremembe zakona ob začetku študijskega leta na računu imeti 5000 evrov.  

Pester repertoar dogodkov v okviru resorja za obštudijske dejavnosti v naslednjem mandatu študentom in študentkam obljublja Aleksander Milićević. Milićević je bil v preteklem mandatu vodja največje poslanske skupine Povezani, na funkciji resorja za obštudijske dejavnosti pa bo nasledil Luko Kopinška, ki prav tako kot Milićević prihaja iz vrst Povezanih. Poleg še večjega števila kulturnih dogodkov, med katerimi je poudaril pomen stand-up večerov, ni pozabil pohvaliti tudi po njegovih besedah dobre športne infrastrukture, ki jo študentom nudi Kampus. Obljubil je novosti na področju športa – obetajo se nam druženja v obliki nove discipline, e-športa. 

Izjava Milićević

Poslanec AGRFT Alojz Marn in Vrhovnik sta bila z vprašanji kritična do aktivnosti, ki jih je v predstavitvi predvidel Milićević. Te so po njunih besedah zgolj ekonomske narave in že v prejšnjem mandatu niso pritegnile študentov, ki jih ne zanima izključno povečevanje kapitalske vrednosti. Sredstva so se po njunih besedah že v preteklem mandatu namenjala le dragim izletom, kot so smučanje in obiski Gardalanda, manjkala pa je podpora kulturnim dogodkom in dejavnostim z družbenokritično vsebino. 

Audio file
1. 5. 2022 – 16.00
Poslovanje ŠOU s TraveLover in dvojno financiranje dogodkov

Na mačehovski odnos do študentov družboslovnih in humanističnih ved v prejšnjem mandatu je Vrhovnik opozoril tudi Mateja Svetino, novega predsednika resorja za študijsko problematiko. Svetina kot naslednik Blaža Plazarja, ki je resor vodil v prejšnjem mandatu, je obljubil ustanovitev posebne delovne skupine, ki bo kontinuirano zagovarjala pomembne agende in že ustaljeno delovno prakso, dosledno analizirala stanje ter pripravila ustrezne ekipe. 

Do nesorazmerne in predvsem netransparentne rabe sredstev je bil kritičen tudi Lan Patrick Pal, poslanec FKKT, ki je Petka vprašal, kako bi povečal transparentnost porabe sredstev in pravočasno seznanjal poslance in študentsko javnost s porabo posameznih postavk. Petek odgovarja:

Izjava Petek

Po skoraj tri ure trajajoči seji je 41 prisotnih poslancev in poslank glasovalo o izvolitvi Klemna Petka za predsednika ŠOU v Ljubljani. Novi stari predsednik je bil izvoljen s 35 glasovi za in šestimi proti. Ob njem so bile z vsaj dvotretjinsko podporo poslancev potrjene tudi vse nove vodje resorjev in predstavnik ŠOU v Ljubljani v predsedstvu Študentske organizacije Slovenije.

Iz hrama študentske demokracije sva poročala Urška in vajenec Primož.

 

Predstavitve kandidatov:

kandidatura-za-predsednika-sou-v-ljubljani.pdf

 

 

Institucije
Kraj dogajanja

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj