Čakala ga je bleščeča kariera, znašel se je v obtožnici SDT
 / 27. 11. 2021
Poročila, predstavitev Študentskega kampusa in drugo
 / 24. 10. 2021
Odprtje šol, samoplačniško testiranje, propad univerz in študentski dolgovi
 / 6. 9. 2021
Splošni pravni akti, Gerbičeva, donacije UL in drugo
 / 26. 7. 2021
Pogovor s tujim študentom o izkušnjah v Sloveniji
 / 23. 6. 2021
Pregled sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih
 / 5. 6. 2021
Zasedba univerz Združenega kraljestva in upor proti marketizaciji izobraževanja
 / 28. 5. 2021
Manevriranje med novostmi, nepravilnostmi in težnjami po boljšem jutri
 / 24. 5. 2021
Začetek postopka prodaje nepremičnin ŠOU na Kersnikovi 4 in 6 ter na Vojkovi 63
 / 21. 5. 2021
Imenovanje volilne komisije, finančno poročilo za leto 2020 in poročilo predsedstva
 / 26. 4. 2021
O institucionalizirani diskriminaciji tujih študentk in študentov
 / 23. 4. 2021
O amortizaciji in investicijah v sredstva ŠOU
 / 1. 4. 2021
Kje se po koncu predavanj združuje študentstvo?
 / 27. 3. 2021
»Ko ni komunikacije, so problemi, ko je komunikacija, problemov ni.« - Klemen Petek
 / 18. 3. 2021
Refleksije študentk in študentov o online izvedbi izpitnega obdobja
 / 12. 2. 2021
O univerzitetnih praksah preverjanja znanja preko spleta
 / 24. 1. 2021