O predavanju popularnega italijanskega filozofa z naslovom Mladi in nihilizem
 / 18. 2. 2013
Filozofi
Pretresli bomo knjigo, ki na majhnem prostoru poizkuša zajeti velika dognanja filozofije.
 / 20. 7. 2012
Razmislek o razmerju med javnostjo in intelektualci
 / 18. 5. 2012
Subscribe to
randomness