O negotovi prostorski prihodnosti Kulturnega centra Pekarna
 / 12. 5. 2021
Serija seminarjev na temo sodobnih migracij
 / 21. 5. 2020
Obletnica pomladi narodov in Huga Wolfa, napotki Ministrstva za kulturo, razglasitev Glazerjevih nagrad
 / 13. 3. 2020
Romska restavracija v Mariboru kot poskus integracije etnične manjšine
 / 6. 1. 2018
MOM udarila po Udarniku / Korak v Studiu Vitkar / Design Disability v MAO
 / 11. 12. 2015
Subscribe to