| Radio Študent
Levo in desno po impro sceni
 / 12. 11. 2019
Split kaseta zis Histerezis Mozga
 / 18. 12. 2018
Split kaseta zis Ka-Boom
 / 11. 12. 2018
Split kaseta z NAPALMED
 / 9. 1. 2018
Label run by KOMA Elektronik GmbH in Berlin
 / 19. 8. 2017
Komentar noise scene v kontekstu zasavskega Noisefesta
 / 13. 6. 2017
Split kaseta zis "OPS-PSF"
 / 24. 1. 2017
Subscribe to