V slavo in čast najstarejši obrti

V slavo in čast najstarejši obrti

Mnenje, kolumna ali komentar
23. 5. 2017 - 16:00

V zadnjih nekaj mesecih je tako globalno kot tudi v Sloveniji vedno več govora o problematiki prostitucije. Mnenja tako strokovnjakov kot javnosti se klešejo predvsem, ko pride do zakonskega urejanja prostitucije.

V Sloveniji imamo trenutno v veljavi tako imenovano delno dekriminalizacijo, znotraj katere se po 175. členu Kazenskega zakonika kaznuje zloraba prostitucije, torej zvodništvo. Področje je zamejeno tudi z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, po katerem je prepovedana ulična prostitucija oziroma javno vdajanje spolnim uslugam, zaradi česar pri nas ta oblika prostituiranja ni tako močno razširjena oziroma je praktično neobstoječa. Prevladuje stanovanjska prostitucija, ki poteka v samoorganizirani obliki ali preko posrednika. Od leta 2014 je možna registracija obrti po uredbi o obrtni dejavnosti, možna je tudi registracija v skladu s standardno klasifikacijo poklicev za dela, povezana s prostitucijo, in sicer pod šifro drugi poklici za osebne storitve. Tu lahko kot primer navedemo delo barske plesalke ali erotične maserke.

Trenutno se z zakonsko situacijo v Sloveniji, ki mimogrede dopušča tudi nemoteno oglaševanje nočnih klubov in erotičnih masažnih salonov, ukvarja več organizacij. Te pa se v spremembah, ki bi jih bilo potrebno uvesti, ne strinjajo. Na enem polu svoj v teoriji precej privlačen, a v praksi ne ravno delujoč predlog ponujata Amnesty International in Mirovni inštitut.

Predlagajo namreč tripartitno popolno dekriminalizacijo. Za razliko od legalizacije, v kateri je prostitucija zakonsko regulirana, gre pri tej ureditvi za popolni izbris prostitucije iz vseh kazenskopravnih zakonov. Prav tako je iz zakonov izbrisano zvodništvo. S popolno dekriminalizacijo se ne borijo za izkoreninjanje prostitucije, ampak za prepoznavanje prodajanja in kupovanja spolnih storitev kot ekonomske aktivnosti, kjer je cena prostitucije na trgu regulirana na podlagi ponudbe in povpraševanja. Ženske spolne usluge si lahko v državah, kjer je prostitucija legalizirana, privošči vsak. Kot primer lahko izpostavimo Nemčijo, kjer zaradi nasičenosti trga s spolnimi delavkami cena spolnega akta brez kondoma pade tudi na sramotnih pet evrov.

Hkrati se prostitucija pri tripartitni popolni dekriminalizaciji dojema kot svobodna izbira vsake ženske. Eden izmed ciljev te ureditve, pri kateri se lahko spolna delavka registrira za poklic, ki ga opravlja, zvodnik pa je primoran plačevati davke, je menda odprava stigme poklica prostitutke. Če neka dejavnost ni v zakonu navedena kot kriminalna, seveda ni stigmatizirana, vsekakor popolnoma logičen sklep, kajne? A seveda ta predlog ni tako bleščeč, kot ga ponujajo.

Glavni problem te ureditve je to, da ni nobenega nadzora nad dogajanjem. Iz izjave Posebnega poročevalca Združenih narodov za trgovino z ljudmi je razvidno, da države, ki so prostitucijo legalizirale, niso dosegle svojih ciljev. V praksi se soočajo z utajami davkov, povečevanjem trgovine z ljudmi ter znižanjem standarda življenja prostitutk, profitirajo pa večinoma le zvodniki, kar ne bi smelo biti nikakršno presenečenje. Registrira se zelo malo žensk, kjub temu, da bi z registracijo pridobile urejeno zdravstveno zavarovanje. Ob tej utopični ideji je očitno nekdo pozabil pomisliti na stigmatizacijo, ki bi jo ženski povzročil žig »Kurba!« v življenjepisu. Poleg tega se povečuje vsesplošna sprejetost objektifikacije ženskega telesa. Ravno to je pokazatelj ekonomske problematike, ki zelo ostro prizadane predvsem ženske, ta ekonomska neenakost pa je krivda nikogar drugega kot kapitalistične patriarhalne ureditve naše družbe.

O legalizaciji prostitucije se zelo radi oglašajo liberalni misleci in organizacije, ki poudarjajo pomembnost izbire. Po njihovo je prostitucija delo kot vsako drugo, ki ga lahko država obdavči. Na tem mestu pritiče opomnik, da prostitucija vsekakor ni svobodna izbira, ampak nasilje nad žensko. Tako bi nekateri s pomočjo izkoriščanja ljudi polnili državno blagajno. Prostituiranje je kot delo nemogoče enačiti z ostalim poklici, ki so na razpolago na trgu dela. Prostitutka je namreč z vidika marksistične teorije vrednosti hkrati 'prodajalka', 'delavka' in 'blago'. Delavec v ostalih panogah svojo zmožnost začasno proda kapitalistu, a mu ni storjena neposredna škoda. Narava dela prostitutke je inherentno povezana s škodo, ki jo utrpi, in tega se z delavskimi pravicami ne da omejiti. Pogodba za delovno silo, ki je prostitutkam ponujena v Nemčiji, je tako začasna prodaja osebe v uporabo kupcu.  

Glavni očitki s strani pristašev legalizacije, ki letijo na naslednji model, so večja stigmatizacija in marginalizacija prostitutk ter umik prostitucije na črni trg. Tu je govora o nordijskemu modelu, ki ga na drugi strani podpirata Ženski lobi Slovenije in društvo Ključ. Po tem modelu, kjer je prostitucija kriminalizirana, se kaznuje zvodnika ter uporabnika, ne pa same prostitutke. Ta način urejanja prostitucije izhaja iz ideje, da je prostitucija kršitev človekovih pravic, prostituirane osebe pa žrtve le-te, zato se jih ne sme kaznovati. Na ta način se poskuša obseg prostitucije omejiti in ravno zato je kupovanje in posredovanje uslug kaznivo. Pri nordijskem modelu je velik poudarek tudi na programih za izhod iz prostitucije, ki ženskam pomagajo pridobiti tako izobrazbo kot dostojno delo, kjer ženska ne bo izpostavljena celi vrsti psihičnih, fizičnih in zdravstvenih težav.  

Na tej točki se zdi povsem smiselno zaključiti s citatom Simone de Beauvoir: ''Cenena prostitucija je mučen poklic, v katerem je ženska spolno in ekonomsko zatirana, [...] grozijo ji bolezni, revščina in je torej resnično ponižana na raven stvari. Situacije seveda ni mogoče spremeniti s hinavskimi in svetohlinskimi ukrepi. Prostitucija bo odpravljena šele tedaj, ki bodo ukinjene potrebe, na katere se odziva.''

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

Se morte pa tud v vse vtaknat!

Se morte pa tud v vse vtaknat!

''Prostitutka je namreč z vidika marksistične teorije vrednosti hkrati 'prodajalka', 'delavka' in 'blago'. Delavec v ostalih panogah svojo zmožnost začasno proda kapitalistu, a mu ni storjena neposredna škoda. Narava dela prostitutke je inherentno povezana s škodo, ki jo utrpi, in tega se z delavskimi pravicami ne da omejiti. Pogodba za delovno silo, ki je prostitutkam ponujena v Nemčiji, je tako začasna prodaja osebe v uporabo kupcu.''

Vsak delavec je hkrati delavec in blago in prodajalec lastne delovne zmožnosti. Vsako mezdno delo povzroči delavcu neposredno škodo v obliki porabe njegovih telesnih zmožnosti (če so tukaj mišljene fizične poškodbe do njih lahko pride ali pa ne pride tako pri prostituciji kot pri drugih oblikah dela) in zgodovina je polna primerov kako se da to z delavskimi pravicami omejiti. Vsako mezdno delo, vključno s prostitucijo, je prodaja lastne delovne zmožnosti.

Edit: Telesnih in duševnih zmožnostih. Ali je mezdno delo 'prodaja osebe' lahko diskutiramo. Vsekakor ne v takem smislu kot je suznjelastnistvo. Prostitucija pa se tako ali drugače strukturno ne razlikuje od ostalih oblik mezdnega dela.

prostitucijo je treba samo legalizirat in obdavčit, s tem se prostitutkam omogoči vstop na ne-črn trg dela in to je pač to. zdej zakaj biti prostitutka je pa pač podobno vprašanje kot zakaj biti birokrat. to je pač stvar vsake ženske ali moškega posebej. ne pozabimo tudi moških pri tem.

Ignoriraš, da seks za denar ni delo. Delo je rokovanje z drugimi stvarmi ali ljudmi. Delavec/ka ni v resnici objekt dela. Prodaja spolnosti pomeni omogočanje drugim, da rokujejo s tabo. Sploh pa, seks za denar je nezaželen seks. In to je oblika nasilja, imenovana posilstvo. In ni enakovredna delu, v katerega smo v kapitalizmu vsi prisiljeni. Bolj prirejeno sodelovanju v eksperimentih (tam so dandanes strogi standardi, katerim prostitucija ne zadosti), prodaji organov in krvi ipd.

Glede moških v prostituciji - so v manjšini. Še od tega jih je precej otrok.

Glede legalizacije, realnost žal poruši te idealne predstave. Tudi legalizirana prostitucija ostane leglo kriminala, izkoriščanja in trgovine z ljudmi (le zakaj ni najti dovolj prostovoljnih kandidatov/k). Kar izhaja tudi iz tega, da prostitucija ni delo in zato delavske pravice niso opcija. Delo, ki je res delo, je lahko olajšano z regulacijo. Prostitucija pa v vsakem primeru ostane zloraba. Tudi v prostituciji je nemogoče zadostiti higienskim standardom, ki veljajo za dela, ki so kolikor toliko regulirana.

Tako da NHJS, te abstraktne, poenostavljen, idealizirane in spontane izjave žal ne zdržijo.

pri tako kompleksni temi, kjer ima vsaka stran (amnesty, mirovni inštiut vs. ženski lobi, ključ) vsaj nekaj povsem legitimnih argumentov, se je vedno dobro vprašat, kaj bi tu rekel tisti, ki je na samem dnu dna, najbolj izkoriščana in (v tem primeru dobesedno) jebena stranka? kurba torej.

potem hitro uvidimo, da je stvar, podobno kot pri razpravi o burkah, precej enostavna:

ali mi lahko (moralisti, konzervativci, salonski feministi, idealisti, kdorkoli že) prepoveste prodajati telo, če sem se (iz nekega razloga) za to odločila in bom to v vsakem primeru tudi počela? pri tem morate vedeti, da me tudi skandinavski model, ki me ne kriminalizira, ampak kriminalizira zvodnika in kupca, v resnici ne ščiti, ampak me potiska na rob, v temo, tja kjer veljajo zakoni mafije in kjer moj interes in moja beseda nista vredna za pol šamara.

predlog amnesty int. in mirovnega inštituta o tripartitni popolni dekriminalizaciji ni idealistična, ampak realistična rešitev. rešitev, ki predpostavlja, da se prostitucije ne da odpraviti in se je ne bo odpravilo. vsaj ne v bližnji prihodnosti. rešitev, ki omili položaj spolne delavke, njeno izkoriščanje s strani sil teme, kot tudi (v primeru legalizacije in regulacije) s strani kapitalistične države.

Ni idealistična rešitev, je resignirana. Legitimirajmo zlorabo. Delavec v trenutnih okoliščinah nima drugega, kot da dela za oderuško plačo brez prispevkov, zakaj bi se upiral? Jebeš upor in napredek.

primer prostitucije je specifičen. povej mi, kako se upiraš in povem ti da, če tvoj "upor" škoduje najšibkejšim, potem to ni pravi upor. torej, konkretno, kaj narediti?

Zmage legalizacije: http://www.telegraph.co.uk/women/sex/germanys-mega-brothel-left-me-cold/

Sesut je treba zvodnike, če oni štejejo za najšibkejše in potrebne zaščite pa ne vem. Za Mirovni inštitut verjetno ja.

Jaz se spomnim, da sem nazadnje poslušala starejšo, osivelo italijansko prostitutko, ki se je zavzemala za to, da se prostitucijo legalizira. Imela je kar dolg spisek zakaj in čemu je to potrebno.
Seks za denar ni delo? Jah sedenje pred kompom, čakanje na konec šihta in imitiranje dela je pa delo al kaj? Kaj je potem sploh DELO?

@blabla ne zavzemam se za legalizacijo prostitucije, niti se zanjo ne zavzema mirovni inštitut, to bi ti lahko bilo po vsem prebranem že jasno.

oba se strinjava, da so zvodniki največji problem pri prostituciji, le da ti iz svojega udobnega fotelja ne opaziš preprostega dejstva, ki ga zgodovina že tisočletja vsak dan znova potrjuje: če kriminaliziraš uporabnike prostitucije, se cela ponudba, skupaj z zvodniki in spolnimi delavkami umakne na obrobje, saj nihče ni tako nor, da bi se pustil kaznovati. zvodnikom je za to vseeno, ker jim obrobje itak najbolj ustreza, uporabniki bodo, čeprav neradi, za fuk šli kamorkoli, najbolj bodo pa seveda najebale, kot vedno - in tokrat po zaslugi tvojega salonskega aktivizma - spolne delavke, ki jih je tam najlažje izkoriščat.

zvodnikov ne moreš sesut! to ni še nikjer in nikoli nikomur uspelo, niti ne uspeva v skandinaviji. tudi, če bi zanje veljala smrtna kazen ali pa rezanje rok, kar se je sicer v zgodovini že dogajalo.

sam sicer nisem čist prepričan v dekriminalizacijo zvodništva, ampak vseeno bolj verjamem tistim, ki jih očitno skrbi za najbolj šibke, kot pa onim, ki bi bili za neke svoje neuresničljive ideale, pripravljeni žrtvovat punce s ceste.

še najbližje izkoreninjenju prostitucije (popolno itak ni možno, ker dokler bo na svetu obstajal en sam potreben tip, ki je za fuk pripravljen plačat, bo obstajala tudi prostitucija!), bi prišli z večjo družbeno enakostjo, ki bi lahko v veliki meri odpravila razloge za prostituiranje. to pa žel ni cilj proti kateremu plovemo. ravno obratno...

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.