Cicigan

Daljša večerna oddaja, namenjena polemiziranju s predšolskimi, osnovnošolskimi in srednješolskimi sistemi, praksami in koncepti ter obravnavi marginaliziranih skupin na področju vzgoje in izobraževanja. 

Audio file
8. 2. 2023 – 21.00
Umetna inteligenca in šola
24. 9. 2022 – 18.00
Pogovor z direktorico zavoda Hiša za otroke Simono Mikec in pravnico doktorico Mojco Plesničar
Audio file
26. 2. 2022 – 18.00
Pedagogika in umetnost se srečata
Audio file
25. 12. 2021 – 18.00
Paranoični starši
Audio file
24. 7. 2021 – 18.00
Z Markom Štempiharjem o njegovi knjigi Eseji iz kritične pedagogike
Audio file
24. 4. 2021 – 18.00
Obravnava mladoletnih prestopnikov v širšem smislu pri nas
Audio file
27. 2. 2021 – 18.00
Po knjigi Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi
Audio file
23. 1. 2021 – 18.00
O šolanju, kulturi in tradicijah staroselcev Severne Amerike in Kanade
Audio file
26. 12. 2020 – 18.00
Pogovor s tožilko, sodnico in strokovno delavko CSD
Audio file
28. 11. 2020 – 18.00
(Ne)reprezentacija Afrike v slovenskem šolskem sistemu
Audio file
24. 10. 2020 – 18.00
Primerjava delovanja vzgojnega zavoda in prevzgojnega doma
Audio file
26. 9. 2020 – 18.00
Šolanje na domu in progresivna pedagogika
Audio file
25. 7. 2020 – 18.00
Sto in en način rasne diskriminacije v ameriškem šolstvu
Audio file
23. 5. 2020 – 18.00
O raziskavah in komparativni edukaciji
Audio file
25. 4. 2020 – 18.00
Šola, karantena in deprivilegiji
Audio file
28. 3. 2020 – 18.00
Pametni dečki in pridne deklice
Audio file
22. 2. 2020 – 18.00
Recenzija knjige Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji
Audio file
19. 11. 2019 – 20.00
Cirkuška pedagogika - reportaža s simpozija Cirkuška sitičišča
Audio file
29. 10. 2019 – 20.00
Sodobna umetnost v vzgoji in izobraževanju
Audio file
15. 8. 2019 – 12.00
Vzgoja in izobraževanje Alžircev v času alžirske vojne za osamosvojitev
Audio file
2. 7. 2019 – 20.00
Spolna vzgoja mladostnikov
Audio file
21. 5. 2019 – 21.00
Sodobna umetnost v vzgoji in izobraževanju
Audio file
19. 3. 2019 – 20.00
Pokol v pokolpju
Audio file
19. 2. 2019 – 20.00
O sodobnem občutenju vzgoje in izobraževanja