Humanistika | Page 2 | Radio Študent
The People's Republic of Walmart (2019)
 / 9. 10. 2019
Robespierre, Virtue and Terror, Verso (2017)
 / 17. 9. 2019
Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem. Kronika prve križarske vojne (1096-1099)
 / 12. 8. 2019
Konferenca študentov filozofije v Novem Sadu
 / 10. 7. 2019
Lujiza Pesjakova/Urška Perenič – Beatin dnevnik: Roman, FF, 2019
 / 24. 6. 2019
Roland Barthes - Fragmenti ljubezenskega diskurza, cf*, 2019
 / 13. 6. 2019
Revolucija v Rožavi
Recenzija Revolucije v Rožavi
 / 2. 5. 2019
Philipp Sarasin: Zgodovinopisje in analiza diskurza, Založba Krtina, 2019
 / 25. 4. 2019
Peer to Peer: A Commons Manifesto
 / 16. 4. 2019
James MacDowell - Irony in Film, Palgrave Macmillan
 / 29. 3. 2019
The Birth of Nomos, Thanos Zartaloudis, Edinburgh University Press (2019)
 / 20. 3. 2019
Mirt Komel - Giljotina duha, Analecta, 2018
 / 18. 3. 2019
Subscribe to
randomness