Misliti arhitekturo | Radio Študent
O arhitekturi kot prvi umetnosti, pa o svetotvorni umetnosti in o definicijah arhitekture kot umetnosti
 / 25. 12. 2017
O moderni, postmoderni, množični kulturi in predvsem - arhitekturi
 / 23. 10. 2017
S francoskim filozofom smo na sledi produkciji prostora in dialektiki med centrom in periferijo.
 / 28. 8. 2017
Z italijanskim zgodovinarjem se odpravljamo po poteh ideologije, kapitala, tesnobe in arhitekture.
 / 26. 6. 2017
Foto: Stefan Moses / Adorno avtoportet
V bralnem seminarju filozofskih del o arhitekturi obravnavamo Minimo Moralio in Funkcionalizem danes.
 / 24. 4. 2017
Nov radijski bralni seminar o arhitekturi začenjamo z Walterjem Benjaminom.
 / 27. 2. 2017
Subscribe to