| Radio Študent
Jacques Lacan - Govoriti zidovom, Studia humanitatis, 2019
 / 7. 7. 2019
Cinema/Politics/Philosophy (Nico Baumbach, Columbia University Press, 2018)
 / 18. 3. 2019
Dušan Makavejev (1932-2019)
 / 18. 2. 2019
Kriza političnega modernizma (The Crisis of Political Modernism, David N. Rodowick, 1988)
 / 15. 10. 2018
Ob prevodu: Deleuze&Guattari: Anti-Ojdip (Krtina, 2018)
 / 18. 3. 2018
Pet oseb je spisalo pet tekstov o Anti-Ojdipu
 / 31. 1. 2018
Problematika psihoterapije v Sloveniji
 / 4. 10. 2017
Raziskava vloge, ki jo je igrala norost v Kantovi kritični filozofiji
 / 1. 10. 2017
o urejanju spletne strani, njenih učinkih in splošnem pomenu teorije
 / 20. 7. 2016
Pogovor z Nino Krajnik o lacanovski psihoanalizi, njenem razmerju do znanosti ter pravnoformalni ureditvi
 / 16. 6. 2016
Subscribe to
randomness