| Radio Študent
Arhitektura moderne skozi prizmo tekstov Heideggerja, Freuda in Le Corbusierja
 / 23. 12. 2019
Konferenca študentov filozofije v Novem Sadu
 / 10. 7. 2019
Jacques Lacan - Govoriti zidovom, Studia humanitatis, 2019
 / 7. 7. 2019
Cinema/Politics/Philosophy (Nico Baumbach, Columbia University Press, 2018)
 / 18. 3. 2019
Kriza političnega modernizma (The Crisis of Political Modernism, David N. Rodowick, 1988)
 / 15. 10. 2018
Gostujoči stroj: Miroslav Griško
 / 2. 4. 2018
Recenzija skupinske razstave PopredmeteNJE v Galeriji Alkatraz
 / 28. 3. 2018
Ob prevodu: Deleuze&Guattari: Anti-Ojdip (Krtina, 2018)
 / 18. 3. 2018
Simon Hajdini – Kaj je ta duh? (Analecta, 2016)
 / 16. 1. 2018
Niti - niti kot mesto nove teorije o arhitekturi.
 / 27. 11. 2017
Tostran ter onstran interpelacije
 / 24. 9. 2017
Subjekt pri Althusserju
 / 10. 9. 2017
Subscribe to