Diverziteta je pomembna :(
 / 13. 5. 2022
Socialna izolacija->oksitocin->dopamin->druženje
 / 12. 5. 2022
V mestih, gozdovih, na travnikih njivah?
 / 11. 5. 2022
Ali se igranje videoiger povezuje z boljšimi kognitivnimi sposobnostmi
 / 10. 5. 2022
Kako lahko s hišicami kopenskih polžev določamo obilnost preteklih padavin
 / 9. 5. 2022
Ohranjanje visoke koncentracije ATP preprečuje nastanek proteinskih agregatov v kvasovkah
 / 5. 5. 2022
Kako uspešne so srake pri reševanju kognitivnih nalog v vročini?
 / 4. 5. 2022
Zenični refleks kot odziv na vizualne mentalne podobe
 / 29. 4. 2022
Preučevanje koordiniranega delovanja možganskih regij med vidnim osredotočanjem
 / 28. 4. 2022
O selitvah praljudi zaradi podnebnih sprememb
 / 26. 4. 2022
Z merjenjem kortizola v dlaki so spremljali kronični stres pri psih
 / 25. 4. 2022
Sprememba telesnega lastništva pri osebah s shizofrenijo vpliva na potek iluzije gumijaste roke
 / 22. 4. 2022
Kako odstopanja od predprijave vplivajo na napačno potrjevanje hipotez
 / 21. 4. 2022
Študija vihanja listov med rastjo
 / 20. 4. 2022
Kakšno biodiverziteto lahko pričakujemo ob koncu stoletja?
 / 19. 4. 2022
O vplivih beljakovine iz kravjega mleka na nastanek in potek multiple skleroze
 / 15. 4. 2022
Prva dognanja o glivni komunikaciji z električnimi signali
 / 14. 4. 2022
Gojenje podganjih spermijev iz pluripotentnih matičnih celic v laboratoriju
 / 13. 4. 2022
Razlika v uspešnosti izgine, če med seboj primerjamo moške in ženske z istega področja in akademske pozicije.
 / 12. 4. 2022
O biofizikalnih vplivih gozdov na podnebje
 / 11. 4. 2022
Med kot material za izgradnjo nevromorfnih strojev
 / 8. 4. 2022
O humorju v naslovih znanstvenih publikacij
 / 7. 4. 2022
Vir: Shutterstock
Tehnika prijema žoge, ki pripomore k zmanjšani tremi in uspešnejšemu servisu pri tenisu
 / 5. 4. 2022
Morska osnovna matematika
 / 4. 4. 2022
Alergije bi nekoč lahko odkrivali z uporabo mastocitov
 / 1. 4. 2022
Usklajeno premikanje bakterijskih populacij
 / 31. 3. 2022
Kako zmorejo udavi dihati med stiskanjem svojega plena?
 / 30. 3. 2022
Kako ne raziskovati kritičnosti možganov
 / 29. 3. 2022
O partenogenezi, genetskem vtisnjenju, starševskem konfliktu in zdravih potomcih
 / 25. 3. 2022
Odkrivanje uporabnosti odpadka pridelave sojinih izdelkov
 / 24. 3. 2022
Model širjenja TikTok trendov po spletu
 / 23. 3. 2022
Subscribe to